Dreams & Details Certificate

Dreams & Details Certificate er et executive-program som gir et praktisk perspektiv på strategiarbeid og bedriftstransformasjon.

Dreams & Details er en omfattende ledelses- og strategiramme som hjelper ledere med å navigere deres organisasjoner til suksess i en verden med radikal og konstant endring. Dreams & Details skaper rammene for å identifisere den optimale timingen og balansen mellom løpende optimering og radikal transformasjon.

Programmet ledes av arkitektene bak Dreams and Details, Mikael Trolle og Jim Hagemann Snabe, samt atskillige profesjonelle eksperter som deler og diskuterer deres erfaringer med å jobbe med dette rammeverktøyet for å forfølge ambisiøse mål og skape ekstraordinære resultater i en verden i hastig endring.

Kursets varighet er på to moduler over tre dager hver. Programmet sikrer at du blir i stand til å fungere som transformasjonsleder i din organisasjon, og guider deg til å skape ditt eget Dreams & Details-strategikart (Strategy Map) i din organisasjon.

En felles reise for lederteamet

Programmet er målrettet ledere og toppledere som vil videreutvikle bedriften selv om det allerede går godt. Utdanningsforløpet vil i særdeleshet være et nyttig forløp for ledergrupper og toppledergrupper med henblikk på å få felles inspirasjon, et felles rammeverk og et godt utgangspunkt til å jobbe ambisiøst med strategiutforming og transformasjon.

– Dreams & Details-verktøyene har allerede hjulpet en lang rekke bedrifter med en av de vanskeligste ledelsesdisiplinene som er å skape oppbakking til og suksess med en ambisiøs transformasjon selv om det allerede går godt.

Programmet har i tillegg en meget praktisk tilgangsvinkel, og blant underviserne er en lang rekke tunge næringslivsprofiler.

Deres utbytte vil være at dere får:

 • etablert et felles språk
 • fornyet og felles innsikt i hvilke store muligheter det ligger i en verden under hastig transformasjon
 • mulighet til å jobbe med metodene i praksis, og bli helt avstemte omkring de kritiske elementene som dere skal prioritere i deres fremtidige ledelsesinnsats

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om topplederutdanningen Dreams & Details Certificate

Kommende forløp 2023:

Vår 2023
ModulDatoSted
Modul 11. - 3. februar 2023Kolding, Danmark
Modul 222. - 24. mars 2023Vejle, Danmark
Meld deg på her

Deltakerprofil:

Programmet er målrettet ledere som har ansvaret for eller har en nøkkelrolle i relasjon til å peke ut den strategiske retningen for organisasjonen.

Typiske stillingsprofiler er
• CEOs 20 prosent
• CXOs 40 prosent
• VPs 30 prosent
• Andre 10 prosent

Ditt utbytte

 • Evnen til å utvikle ambisiøse drømmer og binde dem sammen med konkrete resultater
 • Solid forståelse for Dreams & Details-ledelsesmodellen
 • Solid fundament for å implementere metoden i din egen organisasjon
 • Første versjon av ditt eget strategikart, et såkalt «Strategy Map»
 • Sparring, inspirasjon og praktiske innputt fra internasjonale toppledere
 • Et sterkt nettverk av andre deltakere
 • Sertifikat fra Scandinavian Executive Institute og Idonea

Din bedrifts utbytte

 • Sterkt fundament for ambisiøs utvikling av bedriften
 • Grunnlag for suksess med ambisiøse transformasjoner
 • Sammenheng mellom langsiktede mål og daglig drift
 • Et felles strategispråk i ledelsen
 • En ledelse som jobber ambisiøst og engasjert og klarer å involvere hele bedriften
 • En ledelsesmodell som gir grunnlag for å frigjøre medarbeidernes absolutte potensial

Sesong-tankegang inn i strategiarbeidet

Ifølge en av underviserne – Mikael Trolle – bidrar utdanningsprogrammet med et nytt syn på hvordan bedrifter bør håndtere strategi og ledelse. Metoden bak Dreams & Details tar utgangspunkt i en «sesong-tankegang». Det handler om at man både skal skape gode resultater i inneværende sesong, men også være klar til et sesongskifte med endrede rammer og spilleregler.

– Denne disiplinen, som nok er mest kjent fra sportens verden, skal bedriftene også være i stand til å håndtere. Det handler dypest sett om å forlate de modellene som var suksessfulle i industrisamfunnet, og gjøre seg klar til nye strategisystemer hvilket går ut på å bevege bedriften i stedet for bare å lage «en plan».

Hovedfokus i Dreams & Details Certificate er å lære ledere å jobbe med strategi på en ny måte slik at de blir i stand til å gjenoppfinne seg selv – selv om det går godt i dag – og ikke minst manøvrere i en omskiftelige og uforutsigelig fremtid.

– Via programmet er det vår drøm å styrke bedriftens muligheter for å få suksess på en ny måte – å tenke ledelse på en ny måte. De som deltar kommer med på en spennende reise, og kan gå direkte hjem og praktisere de nye metodene fra Dreams & Details-rammeverktøyet i egen bedrift. Programmet baserer seg selvsagt på gjennomprøvd teori, men formålet er å gi en praktisk orientert tilgang til å jobbe ambisiøst med bedriftens strategiske transformasjonsreise. Å bli i stand til å optimere den nåværende sesong, men samtidig identifisere nye sesonger og gjøre seg klar til dem.

Dine undervisere:

Programmet organiseres og gjennomføres av arkitektene bak Dreams & Details, Mikael Trolle og Jim Hagemann Snabe, samt Jesper Lok som har bidratt til den seneste versjonen av modellen.

I tillegg møter du toppledere som har anvendt modellen, eller kan bidra med særlig erfaring innen det utvalgte området av den ledelsesmessige reisen det er å jobbe med Dreams & Details.

Jim Hagemann Snabe deler erfaringene sine fra ambisiøse transformasjoner i sin tid som direktør for SAP samt som styreleder i Siemens og Maersk.

Pris

Pris for deltakelse: € 6.800
I tillegg kommer kostnader til opphold og forpleining.

Opphold

Programmets moduler:
• Modul 1 på Hotel Koldingfjord, Kolding, Danmark
• Modul 2 på Hotel Vejlefjord, Vejle, Danmark

Vi sørger for å bestille ditt opphold samt forpleining alle dager. Du kommer til å bo sammen med de øvrige deltakerne, og det vil hver kveld være felles middag for å styrke ditt nye nettverk.

FAQ

Før man starter på en ny utdanning er det selvsagt mange spørsmål som kommer opp: Hvordan foregår undervisningen, hvem kan hjelpe meg med hvilke spørsmål og vil jeg motta et utdanningsbevis etter avsluttet utdanning, kan være noen av de spørsmålene du gjerne vil ha svar på. I denne FAQ har vi samlet noen av de mest vanlige spørsmålene som kanskje kan hjelpe deg på vei.

Få svar på dine spørsmål