Executive Forum 2020

2020 byr på fire spennende og lærerike masterclasser med professorer fra noen av verdens mest velrennomerte business-skoler.

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og styremedlemmer som ønsker å fokusere på og utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Her får du unik kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD. Forumet gir i tillegg en enestående mulighet for å sparre med andre ledere og styremedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø – og dermed grobunn for en kontinuerlig utvikling av både ledelsesfaglige og personlige dimensjoner.

PÅMELDING
PÅMELDING ALUMN

I 2020 kan du delta i følgende inspirerende program med banebrytende forelesere fra INSEAD og IMD:

Bæredyktighet & business

Assistent Professor INSEAD Andre Calmon & Adjunct Professor INSEAD Jackie Stenson – ledende kapasiteter inne bæredyktighet.

Denne unike masterclassen gir innblikk i og kunnskap om FNs verdensmål, samt inspirasjon, kunnskap og meget konkrete verktøy til hvordan du selv kan jobbe med bæredyktighetsprinsippene – og samtidig gi din bedrift et økonomisk løft.

Professorene dykker dypere ned i bæredyktighetsmål nummer 12, «Ansvarsfull produksjon og forbruk», og du blir i tillegg presentert for «Sustainability Innovation Process» som er et nytt og innovativt rammeverktøy som er i stand til å identifisere skalerbare forretningsbaserte løsninger i forhold til bæredyktighetsutfordringer. Et viktig omdreiningspunkt for dagen blir dessuten den såkalte «SDG Bootcamp» hvor du sammen med en gruppe og INSEAD-coach helt konkret skal jobbe med teoriene fra dagens tidligere sesjoner.

LES MER OM MASTERCLASSEN
10. september 2020
kl. 9:00 - 18:00
- Tivoli Hotel, København
Registreringkl. 08:30 - 09:00
Lunsjkl. 12:00 - 13:00

Strategisk ledelse

IMD-professor Howard Yu – prisvinnende forsker og internasjonal kapasitet innen strategi, innovasjon og digitalisering.

De, som tidligere har opplevd Howard Yu, vet at han klarer å engasjere en stor forsamling med sine medrivende og banebrytende forelesninger. Derfor er det heller ikke tvil om at Yu igjen vil prestere en underholdende og lærerik forelesningsopplevelse ut over det vanlige.

I denne masterclassen forteller Yu om ledelse og strategi, to emner som han har forsket intenst i. Yu demonstrerer hvordan bedrifter ikke kan overleve bare ved hjelp av gode idéer og digitale innovasjonsstrategier, men at toppledelsen bør sette enda større fokus på hvordan man reelt eksekverer på initiativene. Uten eksekvering kommer idéene ingen steder, og det er nettopp grunnen til at mange bedrifter ikke lykkes med selv deres aller mest lovende strategier.

LES MER OM MASTERCLASSEN
29. september 2020
kl. 10:00 - 16:30
- Tivoli Hotel, København
Registreringkl. 09:30 - 10:00
Lunsjkl. 12:00 - 13:00

Styrearbeid i et fremtidsperspektiv

INSEAD-professor Stanislav Shekshnia, programdirektør Executive Board Programme og Advanced Board Programme.

Stanislav Shekshnias forelesning setter fokus på hvordan eksterne utfordringer påvirker styrets arbeid, eksempelvis den fjerde industrielle revolusjonen, geopolitiske spenninger, regulatoriske problemstillinger samt klimaendringer. Videre tar han tak i hvordan man best mulig leder et styre med henblikk på å skape et effektivt og verdiskapende styrearbeid.

Som et av dagens viktige fokuspunkter vil Shekshnia i tillegg avdekke den administrerende direktørens rolle. Hvilke kompetanser er helt essensielle for den administrerende direktøren i relasjon til å skape et godt og fruktbart samarbeid med styret?

LES MER OM MASTERCLASSEN
9. november 2020
kl. 10:00 - 16:30
- Hindsgavl Slot, Middelfart
Registreringkl. 09:30 - 10:00
Lunsjkl. 12:00 - 13:00

Internasjonal ledelse på tvers av landekulturer

Senior Affiliate Professor INSEAD, Erin Meyer – internasjonal kapasitet innen landekulturelle forskjeller samt toneangivende HR-ekspert og business-skribent.

Meyer har både bodd og jobbet i Afrika, Europa og USA, noe som blant annet har ført til en omfattende studie omkring de forskjellene det er mellom landekulturer i verden – sett fra et business- og ledelsessynspunkt. Studien har videre før til utgivelse av boken «Culture Map» som i lyset av den økte internasjonaliseringen – og dermed det økte samarbeidet på tvers av landegrenser – gir et uhyre nyttig innblikk i å forstå disse kulturelle forskjellene, og bli klokere på hvordan man som leder håndterer disse.

Nettopp det er omdreiningspunktet for denne masterclassen hvor Erin Meyer vil dele ut av sin omfattende erfaring på området, og gi et verdifullt og inspirerende innblikk i hvordan vi kan forstå og forbedre våre samarbeider landene imellom – til både glede, gagn og suksess for oss selv og de bedriftene vi jobber for.

LES MER OM MASTERCLASSEN
10. desember 2020 kl. 10:00 - 16:30 - Tivoli Hotel,
København
Registreringkl. 09:30 - 10:00
Lunsjkl. 12:00 - 13:00

Priser

Kjøp et klippekort til alle fire masterclasser i 2020, og få del i et stort nettverk av skandinaviske ledere, toppledere og styremedlemmer. Klippekortet er ikke personlig, og kan fritt benyttes innen ledergruppen i samme bedrift.

For å få størst utbytte, anbefaler vi at man deltar med flere personer fra samme bedrift, slik at alle får den samme kunnskapen og det samme utgangspunktet for å jobbe videre etterfølgende. Det er mulig å kjøpe klippekort til 1, 4, 8, 12 eller 16 plasser.

PÅMELDING
PÅMELDING ALUMN

Den, som er ansvarlig for påmeldingen, er kontaktperson for klippekortet, og vil bli kontaktet fire uker før hver masterclass med henblikk på antall deltakere.

KlippPrisPris, alumn
1 klipp810 euro675 euro
4 klipp2.840 euro2.030 euro
8 klipp5.270 euro3.780 euro
12 klipp7.700 euro5.540 euro
16 klipp10.135 euro7.298 euro