Ledelse av strategi og utviklingsprosjekter

Mark Mortensen, Associate Professor of Organizational Behavior, INSEAD

Mark_Mortensen2

Mark Mortensen, som er professor i organisasjon og ledelse samt leder for fagområdet organisatorisk atferd, er en markant kapasitet fra INSEAD.

I masterclassen, som avholdes den 24. september på Hotell Marriott i København, vil han gi deltakerne en innsikt i organisatorisk samarbeid i en stadig mer global og dynamisk verden.

Global fleksibilitet

Dagens bedrifter er nødt til å tenke og agere globalt, dersom de skal gjøre seg forhåpninger om å overleve og skape suksess i fremtiden. Og det globale arbeidet krever effektiv ledelse og forvaltning av alle typer «distanser», om det er av geografisk, tidsmessig, teknologisk, kulturell eller språklig karakter. For bare hvis dette fungerer optimalt er det mulig for medarbeidere og samarbeidspartnere å jobbe effektivt sammen – og skape gode resultater.

På samme tid skal bedriftene være smidige og fleksible, og med kort varsel være i stand til å endre og tilpasse seg et stadig skiftende miljø.

Konkret kontekst

I masterclassen den 24. september vil Mark Mortensen først utforske både tankeganger og kjerneelementer som ligger til grunn for effektive samarbeidsformer, dernest undersøke de utfordringene og mulighetene som ligger i å jobbe globalt og dynamisk samt avslutningsvis sette dette inn i en konkret kontekst i forhold til hvordan du kan bruke dette i organisasjonen din.


24. september 2018, kl. 12:00-18:00 – København
Registrering og lunsj: 11:00 – 12:00
Middag: 18:00 – 20:00

 

Les mer om Executive Forum her

knap_ef_hent_pdf