Prisen for Executive Forum

4 Masterclasses

Masterclasses med aktuel kunnskap

Prisen for et fullt medlemskap er på 1892 euro for alumni og 2702 euro for ikke-alumni.

Det er også muligheter for å delta i enkeltstående Masterclasses til følgende priser:
608 euro kr for alumni og 740 euro kr for ikke-alumni.

Prisen inkluderer lunsj, undervisningsmaterialer og etterfølgende middag/buffet.