Program 2019

Executive Forum 2019 – et stjernespekket program

2019 byr på fire meget spennende og lærerike masterclasser med eksperter og professorer fra noen av verdens mest velrennomerte business-skoler.

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere som ønsker å fokusere på å utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Her får du unik kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD. Forumet gir dessuten en enestående mulighet for å sparre med andre ledere i et dynamisk og intensivt læringsmiljø – og dermed grobunn for en kontinuerlig utvikling av både ledelsesfaglige og personlige dimensjoner.

De fire masterclassene – et overblikk
Programmet for 2019 inneholder fire inspirerende masterclasser med følgende innhold:

Suksess med implementering av strategien

INSEAD Professor Daniel Simonovich – 21. mars 2019
En strategi er ikke bedre enn dens implementering. Undersøkelser viser at to tredjedeler av bedrifters strategier feiler – ikke på grunn av dårlige strategier, men på grunn av dårlig strategieksekvering. I denne masterclassen vil vi se nærmere på hva som ofte går galt når man forsøker å omsette strategier til virkelighet – og hvordan man som leder av strategiske prosjekter kan forbedre suksessraten signifikant.

21. mars 2019, kl. 10.00-16.30 - Marriott Hotel, København
Registreringkl. 09:30 – 10:00
Pris Alumni4.500 kr.MELD DEG PÅ NÅ
Pris ikke-Alumni5.500 kr.MELD DEG PÅ NÅ

Ledelse av transformasjonsprosesser

INSEAD Professor Spencer Harrison – 2. mai 2019
Hvordan håndterer man den ledelsesmessige siden av transformasjonsprosesser slik at man oppnår det optimale utbyttet? I denne masterclassen vil Spencer Harrison gi deltakerne innsikt i hvordan man som leder skaper suksess i et transformasjonsprosjekt, og sikrer at man får det aller beste ut av sine ansatte – og organisasjonen? Ifølge Harrison handler det i høy grad om å anerkjenne og utnytte de ansattes ressurser, og blant annet håndtere endringsprosjekter som en «bottom-up»-prosess.

2. mai 2019 kl. 10.00 -16.30 - Hindsgavl Slot, Middelfart
Registreringkl. 09:30 – 10:00
Pris Alumni4.500 kr.MELD DEG PÅ NÅ
Pris ikke-Alumni5.500 kr.MELD DEG PÅ NÅ

Ny inspirasjon til strategiske beslutninger

INSEAD Professor Andrew Shipilov – 16. september 2019
Andrew Shipilov, som er medstifter av Executive Management Programme, vil i denne masterclassen gjennomgå en rekke nye caser og forskning. Han vil blant annet fortelle om hvordan nye forretningsmodeller påvirker den måten vi jobber med strategi, og hvilke muligheter det åpner for nye strategiske beslutninger. Hvordan kan vi utnytte denne kunnskapen slik at vi klarer å styrke vårt strategiske fokus og våre beslutninger?

16. september 2019 kl. 10.00 – 16.30 - Hotel Continental, Oslo
Registreringkl. 09:30 – 10:00
Pris Alumni4.500 kr.MELD DEG PÅ NÅ
Pris ikke-Alumni5.500 kr.MELD DEG PÅ NÅ
Early BirdPåmelding senest 1.4.2019MELD DEG PÅ NÅ

Ny inspirasjon til strategiske beslutninger

INSEAD Professor Andrew Shipilov – 17. september 2019
Andrew Shipilov, som er medstifter av Executive Management Programme, vil i denne masterclassen gjennomgå en rekke nye caser og forskning. Han vil blant annet fortelle om hvordan nye forretningsmodeller påvirker den måten vi jobber med strategi, og hvilke muligheter det åpner for nye strategiske beslutninger. Hvordan kan vi utnytte denne kunnskapen slik at vi klarer å styrke vårt strategiske fokus og våre beslutninger?

17. september 2019 kl. 10.00 – 16.30 - Bella Sky, København
Registreringkl. 09:30 – 10:00
Pris Alumni4.500 kr.MELD DEG PÅ NÅ
Pris ikke-Alumni5.500 kr.MELD DEG PÅ NÅ

Suksess for talentene – og for bedriften

IMD Professor John Walsh – 21. november 2019

John Walsh er programdirektør på Leadership Acceleration Programme, et utdanningsprogram som gir de nøkkelmedarbeiderne som skal være med å lede strategiimplementeringen et solid suksessfundament. I denne masterclassen gjennomgår Walsh noen av de vesentligste innsatsområdene som har innflytelse på at strategieksekveringen blir en suksess. Vi vil spesielt se nærmere på hvordan individuelle beslutninger blir påvirket av økende fokus på hastighet, og hvordan dette påvirker ledelsesoppgaven i organisasjonen.

21. november 2019 kl. 10.00 – 16.30 - Hindsgavl Slot, Middelfart
Registreringkl. 09:30 – 10:00
Pris Alumni4.500 kr.MELD DEG PÅ NÅ
Pris ikke-Alumni5.500 kr.MELD DEG PÅ NÅ