Strategisk markedsføring – hvordan jobber du med det?

Paulo Albuquerque, Associate Professor of Marketing, INSEAD

PAULO ALBUQUERQUEPaulo Albuquerque er professor i markedsføring på INSEAD. Han fokuserer på en rekke markedsføringsdisipliner, herunder hvordan bedrifter introduserer nye produkter, og hvordan salget spres ut på ulike markeder.

Et annet vesentlig fokusområde er forbrukerens søk og kjøpsbeslutninger på nettet.

Markedsfunksjonens rolle er under kraftig endring. I denne Masterclass ser vi nærmere på hvordan nye metoder endrer den måten hvorpå bedrifter treffer beslutninger om nye produkter og markeder. Mer spesifikt vil vi undersøke bruken av «big data» og nye teknologier til å styrke bedriftens markeds- og merkevareposisjon.

Vi gjennomgår en rekke nye metoder basert på bedriftscaser, og du vil få nye konkrete input til bruken av data og nye teknologier i bedriften din.


15. maj 2018, kl. 12.00-18.00 – Bella Sky, København
Registrering og lunsj: 11:00 – 12:00
Middag: 18:00 – 20:00

 

Les mer om Executive Forum her

knap_ef_hent_pdf