Executive Forum

Eksklusivt forum for toppledere, ledere og styremedlemmer

Unik tilgang til den nyeste kunnskapen

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere som ønsker å fokusere på og utvikle deres ledelsesmessi­ge og strategiske kunnskap og kompetanse.

Forumet gir medlemmene mulighet til å få kunnskap og inspirasjon fra IMD og INSEAD samt sparring med andre ledere – og gir dermed grobunn for en kontinu­erlig utvikling av både ledelsesfaglige og personlige dimensjoner. Dessuten er det en unik mulighet til å bevare kontakten med tidligere deltakere, dersom man har deltatt i et av Scandinavian Executive Institutes utdanningsprogrammer.

Se program for 2019

Masterclass i Oslo

Høsten 2019 gjestet INSEAD-professor Andrew Shipilov Oslo hvor han delte ut av sin kunnskap om digital transformasjon, og hvordan man via plattformer, partnerskap og økosystemer kan bringe bedriftens digitale strategi opp på et høyere og enda mer ambisiøst nivå.

Les mer om masterclassen

Dynamisk kunnskapsdeling

Executive Forum er tilrettelagt slik at du tilegner deg kunnskap på mer enn en måte: Du får tilgang på fire årlige masterclasser, og samtidig skaper vi rammene for at du kan bidra med egne erfaringer og utfordringer. Vi sikrer et dynamisk og intensivt læringsmiljø på tvers av bransjer, noe som resulterer i et sterkt strategiske nettverk som er avgjørende for den moderne lederen.