Deltakerprofil

Leadership Acceleration Programme er utviklet til ledere i Skandinaviske bedrifter

En intensiv og internasjonal lederutdanning for fremtidens ledere

Lederne har:

  • noen års ledererfaring, og et ønske om å videreutvikle deres ledelsesmessige resultater
  • en nøkkelrolle, og gjerne vil ta et større medansvar for utvikling og strategieksekvering
  • potensial til, og ambisjoner om å få et større ledelsesmessig ansvar

Deltakerne kommer fra vidt forskjellige bransjer, bedriftsstørrelser og med ulik bakgrunn.

Et utsnitt av våre deltakere har eksempelvis følgende bakgrunn:

  • Funksjonslederen i eksempelvis salg, markedsføring, økonomi eller HR som vil fornye sin ledelsesmessige tilgang, bli en bedre leder og få inspirasjon til å kunne gjennomføre og eksekvere bedriftens strategi.
  • Prosjektlederen i større bedrifter, der sammensetning og optimering av high-performance teams er essensiell for prosjektets suksess.
  • Gründeren med en suksessfull oppstart som trenger den strategiske og ledelsesmessige tyngde til å ta bedriften til neste nivå.
  • Direktøren i den mindre bedriften, hvor der eksempelvis skal skje strategisk kartlegging av potensialer og muligheter i markedet og internt i bedriften – her er kombinasjonen av strategisk og ledelsesmessig innsikt av stor viktighet.
Gratis online informasjonsmøte – meld deg på

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om lederutdanningen Leadership Acceleration Programme IMD