Vi sørger for at de praktiske detaljene i forløpet fungerer friksjonsfritt

Vi sørger for at de praktiske detaljene i forløpet, slik at du får det maksimale ut av programmet og kan konsentrere deg om læringsaspektene.

Før

 • Når du har meldt deg på programmet, vil vi sørge for at opptakten og avviklingen fungerer friksjonsfritt
 • Du mottar i god tid før programstart tilgang til deltakerportal med informasjoner om de øvrige deltakerne, undervisningsplan og kursmateriale
 • Kursmaterialet består av lesestoff i form av artikler og caser samt utdrag fra bøker
 • Du vil få mulighet til å reflektere over en aktuell utfordring som du har lyst å ta med til IMD – for å få inspirasjon til å løse den
 • Du må forvente å bruke om lag 20 timer på å forberede deg til forløpet
Meld deg på
Gratis online informasjonsmøte – meld deg på

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om lederutdanningen Leadership Acceleration Programme IMD

Under

 • Undervisningen foregår som en avvekslende kombinasjon av forelesninger, caser, gruppearbeid og diskusjon av deltakernes egne caser
 • Deltakerne vil få mulighet til å jobbe sammen i ulike grupper, noe som gir en variert inspirasjon og styrker et bredt nettverk som også kan være nyttig etterfølgende
 • Programmet avsluttes med at du mottar et utdanningsbevis fra IMD
Bestill materiale om utdanningen

Etter

 • Du har nå fått ny og verdifull kunnskap og erfaring som du kan benytte til å styrke og utvikle din bedrifts strategiske posisjon og din egen lederrolle
 • Du har i løpet av programmet jobbet med en rekke verktøy som du nå får mulighet til å benytte i din egen organisasjon
 • Du har etablert et sterkt nettverk blant de øvrige deltakerne som du kan trekke på og gjensidig inspirere
 • Du får mulighet til å delta i Executive Forum, et unikt læringsforum hvor det avvikles inspirerende masterclasser med erfarne professorer fra blant annet IMD og INSEAD
Dato og pris