IMD

Et globalt fokus

IMD er en av verdens høyest rangerte business-skoler

IMD, som leverer utdanning til ledere har siden 2008 toppet Financial Times liste over globale topplederutdanninger.

Utdanningen hos IMD ledes av professorer og undervisere fra intet mindre enn 34 land. Dette sikrer et globalt fokus som mer enn 8 000 ledere fra hele verden hvert år nyter godt av.

Hos IMD er programmene og utdanningene satt sammen slik at de underbygger deltakernes behov for fleksibilitet, ny kunnskap, forskning og klar formidling.

Utdanningene

Alle utdanningene kombinerer teori med praktisk erfaring. Tilgangen er problemløsende og studiene er basert på eksempler og situasjoner som er gjenkjennelige i en leders hverdag.
Nøkkelordene i IMDs ledelsesfilosofi er: Mot til forandring, strategiske evner, endring av strategi til handling og kommunikasjon med interne og eksterne interessenter.

Skolen jobber med å utdanne ledere som kan løse problemer, sikre informasjon og ta de rette beslutningene. Også når løsningen ikke ligger rett foran de eller svarene er åpenlyse.

Målet er å styrke den enkelte lederen til å skape nødvendige endringer i bedriften.

Utdanningene tar utgangspunkt i den nyeste forskningen og pedagogiske tiltakene som IMD selv har vært en pioner innen, inkludert handlingslæring.

Deltakerne

IMDs fokus er globalt og avspeiler bedriftens kulturelle mangfold. Dette brede fokuset sikres delvis av fakultetets undervisere, og delvis av de mer enn 8 000 lederne fra mer enn 98 land som hvert år studerer på IMD.
De siste årene har de kommet fra mer enn 120 ulike bedrifter og vidt forskjellige bransjer.

Skolen

IMDs visjon er å utvikle globale ledere til verdens dyktigste ledere, individuelt, i team og i egen organisasjon.

Skolen ligger i Lausanne i Sveits og ble etablert i 1990 etter en sammenslåing av to business-skoler: IMI i Genève og IMEDE i Lausanne.

Skolen driver både med forskning og utdanning, og har professorer og undervisere fra hele verden. Samt et alumninettverk med mer enn 800 000 medlemmer og 45 klubber.

Skolens kjerneaktiviteter

Executive-programmer. Åpne utdanninger. Skolen har mer enn 20 utdanninger for ledere på forskjellige nivåer i karrieren.

Utdanningene er basert på forskning både fra IMD og fra eksterne forskere. Samt på praktiske erfaringer med ledelse.

Bedriftsspesifikke programmer, utdanningspartnerskap for bedrifter. Utdanninger, utviklet og designet til den enkelte bedriftens behov.

MBA og EMBAIMD tilbyr en fulltids MBA på 11 måneder og en Executive MBA som kan gå over 16 måneder eller lengre.

Forskning

IMDs egne forskningssentre er:

  • IMD World Competitiveness Center (WCC), som forsker i og arbeider med lands konkurransekraft og utvikling.
  • The Evian Group @ IMD, som er en internasjonal forsamling av bedriftsledere, politikere og meningsdannere.

I tillegg har IMD en rekke globale sentre:

  • The IMD Global Family Business Center
  • The IMD Global Value Chain Center
  • The IMD Global Board Center
  • The IMD Global CEO Center
  • The IMD Global Center for Sustainability Leadership