Om IMD

Et globalt fokus
IMD (International Institute for Management Development) i Lausanne er en av verdens høyest rangerte forretningsskoler. Skolen som leverer utdannelse til ledere har siden 2008 toppen Financial Times liste over globale topplederutdannelser.

Utdannelsen hos IMD ledes av professorer og undervisere fra 34 land. Dette sikrer et globalt fokus som mer enn 8 000 ledere fra hele verden hvert år nyter godt av.

His IMD er programmene og utdannelsene satt sammen slik at de underbygger deltakernes behov for fleksibilitet, ny kunnskap, forskning og klar formidling.

Utdannelsene
Alle utdannelsene kombinerer teori med praktisk erfaring. Tilgangen er problemløsende og studiene er basert på eksempler og situasjoner som er gjenkjennelige i en leders hverdag.

Nøkkelordene i IMDs ledelsesfilosofi er: Mot til forandring, strategiske evner, omgjøring av strategi til handling og kommunikasjon med interne og eksterne interessenter.

Skolen jobber med å utdanne ledere som kan løse problemer, sikre informasjon og ta de rette beslutningene. Også når løsningen ikke ligger rett foran de eller svarene er åpenlyse.

Målet er å styrke den enkelte leder til å skape nødvendige forandringer i virksomheten.

Utdannelsene tar utgangspunkt i den nyeste forskningen og pedagogiske tiltakene som IMD selv har vært en pioner innen, inkludert handlingslæring.

Deltakerne
IMDs fokus er globalt og avspeiler virksomhetens kulturelle mangfold. Dette brede fokuset sikres delvis av fakultetets undervisere og delvis av de mer enn 8 000 lederne fra mer enn 98 land som hvert år studerer på IMD.

De siste årene har de kommet fra mer enn 120 forskjellige virksomheter og vidt forskjellige bransjer.

Skolen
IMDs visjon er å utvikle globale ledere til verdens dyktigste ledere, individuelt, i team og i egen organisasjon.

Skolen ligger i Lausanne i Sveits og bel etablert i 1990 etter en sammenslåing av to forretningsskoler: IMI i Genève og IMEDE i Lausanne.

Skolen driver både med forskning og utdanning, og har professorer og undervisere fra hele verden. Samt et alumninettverk med mer enn 800 000 medlemmer og 45 klubber.

Skolens kjerneaktiviteter er:
Executive-programmer. Åpne utdannelser. Skolen har mer enn 20 utdannelser for ledere på forskjellige trinn i karrieren.

Utdannelsene er basert på forskning både fra IMD og fra eksterne forskere. Samt på praktiske erfaringer med ledelse.

Virksomhetsspesifikke programmer, utdannelsespartnerskap for bedrifter. Utdannelser, utviklet og designet til den enkelte bedriftens behov.

MBA og EMBAIMD tilbyr e fulltids MBA på 11 måneder og en Executive MBA som kan gå over 16 måneder eller lengre.

Forskning:
IMDs egne forskningssentre er:

– IMD World Competitiveness Center (WCC), som forsker i og arbeider med lands konkurransekraft og utvikling.

– The Evian Group @ IMD, som er en internasjonal forsamling av bedriftsledere, politikere og meningsdannere.

I tillegg har IMD en rekke globale sentre:

– The IMD Global Family Business Center
– The IMD Global Value Chain Center
– The IMD Global Board Center
– The IMD Global CEO Center
– The IMD Global Center for Sustainability Leadership