Omrokkering i styret i Scandinavian Executive Institute

STYRENYTT: Adm. direktør i Finanssektorens Utdanningssenter og tidligere styremedlem i Scandinavian Executive Institute overtar rollen som styreleder i selskapet. I tillegg trer Kim Henry Jensen, sjef for FP&A (Financial Planning and Analysis) i Dagrofa inn som nytt styremedlem.

Scandinavian Executive Institute har nettopp foretatt en omrokkering i styret hvor blant annet tidligere styremedlem, Søren Laursen, som er administrerende direktør i Finanssektorens Utdanningssenter, nå tiltrer posisjonen som styreleder. Samtidig hentes Kim Henry Jensen, sjef for FP&A (Financial Planning and Analysis) i Dagrofa inn som nytt styremedlem. I forveien består styret av Mie Krog som er profesjonell styrekvinne samt eierne i Scandinavian Executive Institute, Steen Buchreitz Jensen og Jonna Runge.

– Jeg har nå vært styremedlem i Scandinavian Executive Institute i en årrekke, og har vært med på en særdeles spennende reise hvor bedriften har utviklet seg godt, både med henblikk på et større tilbud av executive utdanningsprogrammer samt vekst i antall deltakere. Jeg er utrolig glad for rollen som leder av styret i selskapet, og ser frem til å jobbe sammen med de øvrige styremedlemmene som hver især besitter noen meget sterke og forskjelligartet kompetanser. Scandinavian Executive Institute har noen meget dyktige medarbeidere, en sterk merkevare og et unikt samarbeid med to av verdens ledende business-skoler. Det er et potensial som jeg gleder meg til å dyrke enda mer, slik at vi sammen kan bringe bedriften suksessfullt videre på reisen, uttaler styreleder Søren Laursen og fortsetter:

– Det dreier seg blant annet om å videreutvikle det norske markedet, noe som representerer et stort uutnyttet potensial. Med enda flere executive-programmer på ulike nivåer, står vi i tillegg sterkt i relasjon til å tilby den enkelte deltakeren en utviklende «kompetansereise» hvor vedkommende kan komme tilbake og dyktiggjøre seg etter hvert som karrieren utvikler seg.

Executive-programmer fra Scandinavian Executive Institute

Godt kjennskap til bedriften

Kim Henry Jensen, som er nytt styremedlem, har gjennom mange år hatt en nær tilknytning til Scandinavian Executive Institute. Ved siden av jobben i Dagrofa samt styreposten i Scandinavian Executive Institute, er Kim i tillegg styremedlem i TravelpoolEurope samt Ejendomsaktieselskabet af 22. juni 1966. Kim har en særlig ekspertise innen økonomistyring, kjøp og salg av bedrifter, prosjektstyring, investering samt forhandling og formulering av komplekse avtaler

– Jeg har selv deltatt i både topplederprogrammet Executive Management Programme og styreprogrammet Executive Board Programme, og er i tillegg fast deltaker gjennom ti år i læringsnettverket Executive Forum. Det betyr at jeg har et særdeles godt kjennskap til Scandinavian Executive Institute og forretningsområdet som bedriften er en ledende aktør innen. Samarbeidet med de internasjonalt anerkjente business-skolene, INSEAD og IMD, er helt unikt, og via dette klarer man å tiltrekke executive-deltakere fra hele Skandinavia til en rekke utdanningsprogrammer med et særdeles høyt faglig nivå, forklarer han og fortsetter:

– Det ligger en stor motivasjonsfaktor i å få mulighet til å jobbe med dette, og bidra til kontinuerlig å utvikle markedet innen executive-utdanninger. Scandinavian Executive Institute har en markedsposisjon som er «second-to-none», og jeg gleder meg til å medvirke til at vi kan bli enda sterkere på det skandinaviske markedet, både med henblikk på å spre kjennskapet til alle våre executive-utdanninger og vårt executive-nettverk.

Se alle executive-programmer

Søren Laursen (til venstre) og Kim Henry Nielsen

Kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og styremedlemmer som ønsker å fokusere på og utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Her får du unik kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD. Forumet gir i tillegg en enestående mulighet for å sparre med andre ledere og styremedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø – og dermed grobunn for en kontinuerlig utvikling av både ledelsesfaglige og personlige dimensjoner.

Delta i et inspirerende program med banebrytende forelesere fra INSEAD og IMD

Executive Forum – se programmet
risikostyring

Professor Nathan Furr, INSEAD