Utdanninger

Toppleder

utdanning

 • Lederutdanning på MBA-nivå
 • 12 dagers intensivt forløp
 • Undervisere og professorer i særklasse
 • Fokus på vekst og forretningsutvikling
 • Vitnemål fra INSEAD

Utdanning

i styrearbeid

 • Styrk ditt grunnlag for utøvelse av styrearbeid
 • Bli utfordret og inspirert
 • Casebasert undervisning
 • 6 dagers intensivt forløp
 • Vitnemål fra INSEAD

Leder

Utdanning

 • Forbered din organisasjon på fremtiden
 • Sett retning for din bedrift
 • Motiver organisasjonen
 • Jobb med bedriftens strategi
 • Unik læring og aktuelle caser