Leading Strategic Change

Topplederprogram i samarbeid med INSEAD

Et internasjonalt topplederprogram for deg som ønsker å få suksess med å eksekvere på ambisiøse strategier og transformasjonsprosjekter.

Leading Strategic Change-programmet gir deg dyp innsikt i alle viktige fasetter av en suksessfull strategieksekvering samt en lang rekke verktøy og modeller som du kan ta med hjem og anvende direkte i din egen bedrift eller organisasjon. På et konsentrert forløp over fem dager på INSEAD vil du få inspirasjon, innsikt og verktøy til å bygge bro mellom den rasjonelle strategien og den virkelige verden – der hvor strategiene skal stå sin prøve. Programmet vil ruste deg til å håndtere tunge strategieksekveringsprosesser og transformasjonsprosjekter.

Les mer om underviserne her

 

Utbytte av Leading Strategic Change

Programmet vil gi deg grunnlaget for å få suksess med strategiimplementering og transformasjon. Du blir i stand til å:

 • evaluere om du har en levedyktig strategi som er klar til eksekvering
 • utarbeide realistiske planer for eksekvering
 • identifisere de skjulte barrierene i organisasjonen din
 • forstå hvordan du overvinner disse barrierene
 • håndtere de psykologiske forhindringene som eksisterer mellom prosjektets interessenter
 • tilegne deg de ledelsesmessige ferdighetene dette krever av deg og ditt team
 • oppbygge et kontinuerlig system for læring

Deltakerprofil

Leading Strategic Change-programmet er designet til ledere med et betydelig ledelsesansvar som har en spesiell interesse i å få suksess med å gjennomføre ambisiøse strategier og endringsprosjekter. Programmet er ideelt for tidligere deltakere på vårt Executive Management Programme INSEAD og fungerer meget godt som en overbygging på dette programmet.

Programmet er designet med henblikk på å gi et relevant utbytte for disse profilene:

 • Toppledere som har behov for en gjennomgående innsikt i strategiimplementering
 • Ledere som har fått en tyngre lederstilling med fokus på å implementere ambisiøse endringer
 • Direktører og toppledere som søker personlig inspirasjon og nye metoder til å transformere organisasjonen deres
 • Rådgivere, konsulenter og HR-ansvarlige som jobber med strategiimplementering og organisasjonsutvikling

 

Gi toppledelsen et felles utgangspunkt

Programmet er i tillegg en opplagt mulighet for ledergrupper som ønsker en ensartet referanseramme og tilgang til løsning av bedriftens utfordringer i relasjon til strategieksekvering og transformasjonsprosjekter. Det er mulig å ha flere deltakere fra samme bedrift på samme forløp, eller for å sende team- eller ledergruppemedlemmer av gårde på utdanningen i mindre grupper eller enkeltvis.

 

Hva gjør du nå?

Bestill programmet for Leading Strategic Change og få et mer detaljert innblikk i utdanningens innhold, forløp og undervisere.

Kontakt Steen Buchreitz Jensen, Scandinavian Executive Institute på sbj@se-institute.dk eller +45 20 69 85 69 for ytterligere opplysninger.