Leadership Acceleration Programme

Leadership Acceleration Programme

Lederutdanning i samarbeid med IMD

En intensiv, internasjonal lederutdanning som styrker både dine faglige og personlige kompetanser. Bli en uvurderlig sparringspartner for toppledelsen, og for den strategiske utviklingen av bedriften din.

Leadership Acceleration Programme fokuserer på lederskap, strategi og eksekvering, og gir deg konkrete verktøy og anvendelig kunnskap til både å vareta og utvikle din rolle som leder. Gjennom praktisk orientert undervisning med relevante businesscases og løpende sparring med ledende undervisere og de øvrige deltakerne, får du forankret din kunnskap med utgangspunkt i din hverdag.

Du får kjennskap til de nyeste modellene og begrepene innen strategiutvikling, lærer å skape en effektiv prosess for eksekvering og via effektiv kommunikasjon å engasjere andre interessenter.

 

10 konkrete fordeler ved Leadership Acceleration Programme

Du får blant annet:

 1. En internasjonal lederutdanning tilpasset skandinavisk ledelse, kultur og læringsstil
 2. Undervisning og sparring med internasjonalt anerkjente undervisere. Les mer om underviserne her.
 3. Styrket både dine faglige og personlige lederevner
 4. Innsikt i hvordan du videreutvikler dine personlige styrker i din fremtidige lederrolle
 5. Evnen til å motivere og engasjere medarbeiderne og kollegene dine
 6. Valg av forretningsmodeller i forhold til konkrete strategiske utfordringer
 7. Eksekvering av forretningsmodeller og strategiske tiltak
 8. Strategisk innsikt som gjør deg til en kvalifisert sparringspartner for bedriftens toppledelse
 9. Personlig coaching og diplom fra IMD, en av verdens ledende business-skoler
 10. Et profesjonelt nettverk og en felles referanseramme med andre ledere. Les mer om Executive Forum 

 

Slik gikk det med våre deltakere

En analyse blant deltakerne på det første forløpet av Leadership Acceleration Programme viste at 55 prosent av disse avanserte til tyngre stillinger innen det første året etter avsluttet utdanning. 81 prosent avanserte innen samme bedrift som hadde sendt dem av gårde på utdanningen.

 

Etterutdanning – «et must» for fremtidens suksessfulle ledere

Etterutdanning blir mer og mer viktig for deg som ønsker å følge med tiden og som har et ønske om å utvikle din egen lederkarriere. Å sørge for at du er faglig oppdatert innen ledelsesområdet er helt essensielt, og innebærer en rekke positive effekter:

 

 • du øker verdien din på jobbmarkedet
 • du gjør deg selv enda mer attraktiv, blant annet i relasjon til lønnsforhandlinger
 • du oppdaterer kompetansene dine i takt med organisasjonens behov
 • du vil stå enda sterkere den dagen du eventuelt vurderer å bytte jobb

 

Bruk eventuelt medarbeidersamtalen til aktivt å fokusere på at din utvikling også er et positivt bidrag til bedriftens utvikling. Og vær konkret: Gi lederen din gode og relevante eksempler på hvilke utdanninger som kan heve kompetansen din til fordel for bedriften. Fremhev videre de suksessene og resultatene du allerede har oppnådd, og argumenter for at etterutdanning er en vesentlig parameter i forhold til å fortsette den gode utviklingen.

 

 

Utdanning er også en god investering for bedriften

For å få lederen din med på idéen om å investere i din etterutdanning og videre utvikling kan du dessuten fremheve at bedriften vil få følgende positive fordeler av din deltakelse i Leadership Acceleration Programme:

 

 • En enda mer kompetent leder som har redskaper og tankesett til å takle utfordringer proaktivt
 • En leder som vet hvordan man utvikler potensialet blant andre talentfulle medarbeidere
 • En kvalifisert sparringspartner på utforming og valg av både strategier og eksekvering i bedriften
 • En inspirert leder som er klar til å påta seg nye og større utfordringer i bedriften

Gi ledergruppen et felles utgangspunkt

Utdanningen er også en opplagt mulighet for ledergrupper som ønsker en ensartet referanseramme og tilgang på løsninger av både egne og bedriftens strategiske utfordringer. Det er mulighet for at flere fra samme bedrift deltar på samme forløp, eller for å sende medlemmene av gårde på utdanningen i mindre grupper eller enkeltvis.

 

Hva gjør du nå?

Bestill programmet for Leadership Acceleration Programme og få et mer detaljert innblikk i utdanningens innhold, forløp og undervisere.

Kontakt Seniorkonsulent, Berit Røiseland, Scandinavian Executive Institute på br@se-institute.dk eller +45 3150 6261 for ytterligere informasjon.