Leadership Acceleration Programme

Lederutdanning i samarbeid med IMD

Leadership Acceleration Programme er en intensiv, internasjonal lederutdanning som styrker både dine faglige og personlige kompetanser.
Programmet fokuserer på lederskap, strategi, digitalisering og eksekvering, og gir deg konkrete verktøy og anvendelig kunnskap til både å vareta og utvikle din rolle som leder. Gjennom praktisk orientert undervisning med relevante businesscaser og løpende sparring med ledende undervisere og de øvrige deltakerne, får du forankret din kunnskap med utgangspunkt i din hverdag.

Gi lederne et felles utgangspunkt

Utdanningen er også en opplagt mulighet for ledergrupper eller lederteams som ønsker en ensartet referanseramme og tilgang på løsninger av både egne og bedriftens strategiske utfordringer. Det er mulighet for at flere fra samme bedrift deltar på samme forløp, eller for å sende teams av gårde på utdanningen i mindre grupper eller enkeltvis.

imd

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om lederutdanningen Leadership Acceleration Programme IMD

Deltakerprofil

Den typiske deltakeren har noen års ledererfaring og ambisjoner om å videreutvikle sine ledelsesmessige ferdigheter, samt et ønske om å ta et større medansvar for utvikling og strategieksekvering. Vedkommende har i tillegg potensial til – og ambisjoner om – å få et større ledelsesmessig ansvar.

Typiske stillingsbetegnelser kan være seksjonsleder innen eksempelvis salg, markedsføring, økonomi eller HR, prosjektleder eller direktør for en mindre bedrift. Deltakeren kan også være gründeren som har behov for en ledelsesmessig og strategisk ballast med henblikk på å bringe bedriften sin opp på neste nivå.

Dette sier våre deltakere

Utbytte av Leadership Acceleration Programme

Programmet vil styrke din ledelsesmessige rolle og gir deg:

 • en internasjonal lederutdanning tilpasset skandinavisk ledelse, kultur og læringsstil
 • undervisning og sparring med internasjonalt anerkjente undervisere
 • styrkede faglige og personlige lederevner
 • innsikt i hvordan du videreutvikler dine personlige styrker i din fremtidige lederrolle
 • evnen til å motivere og engasjere medarbeiderne og kollegene dine
 • strategisk innsikt som gjør deg til en kvalifisert sparringspartner for bedriftens toppledelse
 • personlig coaching og utdanningssertifikat fra IMD, en av verdens ledende business-skoler
 • et profesjonelt nettverk og en felles referanseramme med andre ledere
Datoer for neste program

En god investering for bedriften

En lederutdanning er en god investering for bedriften din som kan regne med å få følgende positive effekter ut av at du deltar på Leadership Acceleration Programme:

 • En enda mer kompetent leder som har redskaper og tankesett til å takle utfordringer proaktivt
 • En leder som vet hvordan man utvikler potensialet blant andre talentfulle medarbeidere
 • En kvalifisert sparringspartner i forhold til utforming og valg av både strategier og eksekvering i bedriften
 • En inspirert leder som er klar til å påta seg nye og større utfordringer i bedriften
Påmeld deg

Etterutdanning – “et must” for fremtidens suksessfulle ledere

Etterutdanning blir mer og mer viktig for deg som ønsker å følge med tiden, og som har ambisjoner om å utvikle din egen lederkarriere. Å sørge for at du er faglig oppdatert innen ledelsesområdet er helt essensielt – og innebærer en rekke positive effekter: Du øker din verdi på jobbmarkedet, du gjør deg selv enda mer attraktiv, blant annet i relasjon til lønnsforhandlinger, du oppdaterer kompetansene dine i takt med organisasjonens behov, og den dagen du eventuelt vurderer et jobbskifte kan utdanningen også vise seg å være særdeles nyttig.

Du kan eventuelt benytte medarbeidersamtalen til aktivt å fokusere på at din utvikling også er et positivt bidrag til bedriftens utvikling. Og vær konkret: Gi lederen din gode og relevante eksempler på hvilke utdanninger som kan heve kompetansen din til fordel for bedriften. Fremhev videre de suksessene og resultatene du allerede har fått til, og argumenter for at etterutdanning er en vesentlig parameter i forhold til å fortsette den gode utviklingen.

Bestill materiale

Programdirektør og professorer

Leadership Acceleration Program IMD har en rekke spennende forelesere. Mark Greeven er professor i innovasjon og strategi på IMD samt programdirektør på Leadership Acceleration Programme IMD. Gjennom et årti har han bygget opp erfaring innen forskning, undervisning og rådgivning i Kina, noe som gjør ham i stand til å hjelpe bedrifter med innovasjon i en turbulent verden. I tillegg har han samarbeidet med innovative kinesiske bedrifter samt multinasjonale nyskapende bedrifter for å utforske nye måter hvorpå man kan organisere og understøtte innovasjon samt designe økosystemer. 

Les mer om professorene og foreleserne på Leadership Acceleration Programme.

Les mer om underviserne

Kommende forløp

Mars 2021 - Leadership Acceleration Programme
ModulDatoSted
Modul 18. - 11. mars 2021Hotel Koldingfjord, Kolding, Danmark
Modul 227. - 29. april 2021IMD, Lausanne, Sveits
Meld deg på

Praktisk informasjon

På modul 1 er det reservert innkvartering på Hotel Koldingfjord hvor undervisningen også foregår. På modul 3, som foregår på IMD i Lausanne, Sveits, er det reservert innkvartering på et hotell nær universitetets campus. Vi sørger for å bestille hotell og forpleining, slik at du kommer til å bo sammen med de øvrige deltakerne. Hotell og forpleining er ikke med i utdanningsprisen, men avregnes særskilt.

Du sørger selv for å bestille flybillett til Genève samt tog videre til Lausanne. Vi anbefaler en rekke flytider som du kan velge mellom.

Utdanningsgebyret for Leadership Acceleration Programme er 9.798 euro. I tillegg kommer kostnader til hotell, forpleining, transport i Sveits samt flyreise til Genève.

Les mer

FAQ

Før man starter på en ny utdanning er det selvsagt mange spørsmål som kommer opp. Hvordan foregår undervisningen, hvem kan hjelpe meg med hvilke spørsmål og vil jeg motta et utdanningsbevis etter avsluttet utdanning, kan være noen av de spørsmålene du gjerne vil ha svar på. I denne FAQ har vi samlet noen av de mest vanlige spørsmålene som kanskje kan hjelpe deg på vei.

Få svar på spørsmålene dine