Undervisere

Bli utfordret og inspirert

Profesjonelt og høyt faglig nivå

Les mer om underviserne.

Björn Lindbäck

XLNS Consulting Group

Bjørn H. Lindbäck (1961) er en anerkjent underviser i strategi, og har stor erfaring med strategi i både utøvende og rådgivende stillinger. Han rådgir bedrifter og organisasjoner i prosjekter og oppgaver, og har siden 1987 dedikert sitt arbeid til strategi på globalt plan. Björn Lindbäck har en B.Sc. i Business Administration fra Lunds Universitet i Sverige og en global sertifisering som Management Consultant (CMC). Han har også et Kaplan-Norton Master Class-sertifikat i “Strategy Management & Execution”.

Du kan lese mer om Björn Lindbäck her

Jesper Klit

Forfatter

Jesper Klit er en av de mest populære og inspirerende europeiske foredragsholdere innen kommunikasjon og lederskap. Han er CEO hos Jesper Klit & Partners og har tidligere jobbet på Weekendavisen, TV2 og på Nordiske Film TV, hvor han var CEO i seks år.

Han har spesialisert seg i utvikling av personlig kommunikasjon og gjennomslagskraft, medie-coaching, business-storytelling og rådgir bedrifter og ledere i personlig og strategisk kommunikasjon. Blant Jesper Klits klienter er det flere Fortune 500-bedrifter.

Du kan lese mer om Jesper Klit her

Howard Yu

Professor of Strategy and Innovation at IMD, IMD

Howard Yu vil undervise i digitalisering og digital ledelse på Leadership Acceleration Programme. Og det er ikke «Mr- Hvem-som-helst» deltakerne kan se frem til å møte: Yu har de senere årene mottatt en lang rekke priser, senest «Case Center Award» i 2017 for sitt arbeid med emnet «Big Data – Risks and Opportunities» – en pris som Financial Times omtaler som «the business schools Oscars». I 2015 ble han i tillegg utnevnt til en av de 40 beste business-skole professorene i verden under 40 år.

I 2017 var Yu dessuten på Thinkers50 Innovation Award-liste, og i 2018 var han å finne på Thinkers50 Radar-liste over de 30 ledelsesekspertene som mest sannsynlig vil forme fremtiden i forhold til hvordan organisasjoner ledes.

Les mer om Howard Yu her

John Walsh

Professor of Marketing, IMD

I løpet av sine 14 år som underviser hos IMD har John Walsh vært ansvarlig for skreddersydde utdanninger til bedrifter som Caterpillar, Coca-Cola, Hellenic, Hilton Hotels Corporation, Kodak og Sony. Utover tittelen som Professor of Marketing er han sjef for Building on Talent-utdanningen – en utdanning for neste generasjon av ledere.

Professor Walsh fungerer som rådgiver i markedsstrategi, kundeatferd, prissetting, distribusjon og markedsundersøkelser innen mange ulike bransjer, eksempelvis telekommunikasjonsbransjen, helsesektoren, turismenæringen, finanssektoren og IT-bransjen. I tillegg har han skrevet artikler for Financial Times.

Du kan lese mer om Professor John W. Walsh her

George Kohlrieser

Professor of Leadership and Organizational Behaviour, IMD

George Kohlrieser er næringslivspsykolog, professor i ledelse og organisasjon på IMD og konsulent for globale bedrifter som Accenture, Cisco, Coca-Cola, HP, IBM, Morgan Stanley, Motorola, Nestlé, Nokia og Toyota. Hans forskning, undervisning og konsulentbistand er konsentrert om high-performance-ledelse, high-performance-teamwork, konfliktløsning, endringsledelse, dialog og forhandling, coaching, stresshåndtering, balansen mellom jobb- og arbeidsliv samt personlig profesjonell utvikling.

Professor Kohlrieser jobber også som psykolog i politisaker og som forhandler i gisselsaker. Han har løst oppgaver i mer enn 100 land og på fem kontinenter.

Du kan lese mer om Professor George Kohlrieser her

Ginka Toegel

Professor of Leadership and Organizational Behaviour, IMD

Professor Toegel underviser, fasiliterer og forsker i ledelse og menneskers atferd. Hun er spesialist i en-til-en coaching av ledere og i teambuilding for både offentlige og private toppledere. Forskningen hennes er konsentrert om utvikling av lederskap, følelser i organisasjoner og coaching.

Ginka Toegel har også vært involvert i executive programmer på London Business School og Duke Corporate Education. I 2001 mottok hun London Business School´s Innovation in Teaching Award og i 2006 Major Review Teaching Prize fra London School of Economics.

Du kan lese mer om Professor Ginka Toegel her

Paul Strebel

Professor of Governance and Strategy, IMD

Paul Strebel har i mer enn 25 år samarbeidet med styrer og toppledere om utvikling av strategier og løsninger av konflikter i bedriftsstyrer. I tillegg til sine personlige erfaringer som styremedlem har han fasilitert interaktive workshops og seminarer om bedre styrearbeid og større strategisk overblikk for mer enn 50 multinasjonale bedrifter i Europa, USA, Sør-Afrika, Mellom-Østen og Sørøst-Asia.

Professor Strebel har to ganger mottatt Award for Research on Leadership fra the Association of Executive Search Consultants og har også mottatt en rekke anerkjennelser for casestudiene sine.

Du kan lese mer om Professor Paul Strebel her

Bill Fisher

Professor of Innovation Management, IMD

Bill Fischer er medskaper og en del av ledelsen på IMD’s program Driving Strategic Innovation. Programmet drives i samarbeid med Sloan School of Management på MIT. Professor Fischer er også regelmessig bidragsyter til kommentaren The Ideas Business på Forbes.com.

Den britiske avisen The Independent har utpekt ham som en av de mest innflytelsesrike business-debattører på Twitter. I tillegg har InnovationExcellence.com har utpekt ham som en del av Top 50 Innovation Tweeters. Videre er han også en del av InnovationManagement.com’s top 40-liste over bloggere som beskjeftiger seg med innovasjon.

Du kan lese mer om Professor Bill Fischer her