3 Moduler – 6 dager med konsentrert utdanning og 8 ukers e-læring

En konsentrert og profesjonell lederutdanning for fremtidens ledere

Leadership Acceleration Programme er en konsentrert og profesjonell lederutdanning for fremtidens ledere. Utdanningen er under konstant utvikling i samarbeid med ledende professorer fra en av verdens mest anerkjente business-skoler, sveitsiske IMD, og ledere fra skandinaviske bedrifter.

Utviklingen sikrer at det til enhver tid er fokus på den nyeste og mest relevante kunnskapen kombinert med brukbare strategiske og ledelsesmessige verktøy. Det hele for å sikre at du med en gang kan bruke de nye ferdighetene fra utdanningen hjemme i bedriften din.

Digitalisering er en del av lederutdanningen

Digitalisering og digital ledelse blir fremover en del av agendaen på Leadership Acceleration Programme, da disse emnene har en enorm stor betydning og relevans for de lederne som ønsker å følge med i den digitale utviklingen.

Digitaliseringsemnet har vi utviklet i samarbeid med professorene fra IMD Business School – noen av de fremste ekspertene innen dette fagområdet i europeisk sammenheng. Som deltaker kan du se frem til å få en inngående og omfattende forståelse for digitalisering og digital ledelse. Du får både det overordnede «helikopterperspektivet», men du kommer også hjem med helt konkrete og håndgripelige modeller og verktøy, slik at du er i stand til å eksekvere på den digitale strategien fra dag en.

BESTILL INFORMASJON

Er du HR-ansvarlig som søker informasjon på vegne av bedriften?
JaNei

Abonnere på nyhetsbrev?
Ja takk, meld meg på!

Jeg bekrefter hermed at Scandinavian Executive Institute kan kontakte meg på telefon eller e-post med ytterligere informasjon om utdanningen

Opplysningene håndteres fortrolig og gis ikke videre.

Utdanning i Sveits og Danmark – og på nettet

Den ene av utdanningens to on-site-moduler foregår hos IMD i Lausanne, Sveits og det andre i Kolding, Danmark. I tillegg til de to intensive on-site-modulene inneholder Leadership Acceleration Programme et 8 ukers e-lærings-modul som er spesielt utviklet av IMD og Scandinavian Executive Institute til denne lederutdanningen. Når du avslutter utdanningen, mottar du et utdanningsbevis fra Scandinavian Executive Institute og IMD.

Undervisningen på alle 3 moduler tar utgangspunkt i:

  • Kunnskap – et solid faglig grunnlag med undervisning i de nyeste tendensene innen ledelse, strategi og kommunikasjon
  • Kompetanser – anvendt teori og praktiske caser med henblikk på å styrke evnene dine innen eksekvering
  • Personlighet – utfordring av din selvforståelse for å gjøre deg til en enda bedre leder

IMD’s internasjonale undervisnings-team utfordrer deg ved å kombinere den teoretiske læringen med praktiske businesscaser, diskusjoner og oppgaver.

Modul 1: Strategi – Lederskap – Kommunikasjon

Vi gjennomgår de nyeste modellene og begrepene innen strategiutvikling. Du lærer hvordan du skaper en strukturert og effektiv prosess for eksekvering av strategien i organisasjonen din, og hvordan du posisjonerer deg selv som en verdifull rådgiver i strategiprosessen.

Modulen gir deg også en dypere innsikt i dine personlige styrker og svakheter som kommunikator. Du lærer å motivere og engasjere ulike interessenter gjennom effektiv kommunikasjon.

Varighet: Tre dager
Sted: Kolding, Danmark
Undervisere: Björn Lindbäck og Jesper Klit

Modul 2: E-læring 8 uker – Strategi og Lederskap

Modul 2 er et skreddersydd E-læringsmodul, der bygger videre på den kunnskapen du har fått i Modul 1, og videreutvikler evnene dine til å tenke strategisk. Du vil i samarbeid med medstudentene dine gjennomføre strategiske analyser, og bli i stand til å vurdere hvilke strategiske tiltak som er verdt å gjennomføre.

Modulen hjelper deg med å identifisere egne styrker og svakheter når du skal jobbe med effektive ledelsesverktøy. Du lærer å skape engasjement og støtte, håndtere vanskelige samtaler, løse konflikter og hjelpe andre med å utfolde potensialet deres.

Varighet: 8 ukers E-læring
Undervisere: George Kohlrieser og Paul Strebel

Modul 3: Innovasjon – Strategi – Digitalisering

I Modul 3 går vi tett inn på verdens mest innovative bedrifter. Vi undersøker hvilken ledelsesatferd og hvilket organisatorisk sett-up som skaper de beste rammene for å utvikle nye idéer og kostnadseffektiv drift.

Du får innsikt i personlighetsprofiler og ledelsesstiler, og jobber videre med motivering og mobilisering av organisasjonen din.

Du får en inngående og omfattende forståelse for digitalisering og digital ledelse. Du får både det overordnede «helikopterperspektivet», men du kommer også hjem med helt konkrete og håndgripelige modeller og verktøy, slik at du er i stand til å eksekvere på den digitale strategien fra dag en.

Varighet: 3 dager
Sted: IMD, Lausanne, Sveits
Undervisere: John WalshBill Fisher, Ginka Toegel og Howard Yu

Utdanningsbevis og sterke nettverk

Efter utdanningen får du:

  • Et utdanningsbevis fra IMD
  • Medlemskap av IMD’s alumni-nettverk
  • Tilgang til Executive Forum, Scandinavian Executive Institute’s eksklusive nettverk av toppledere, ledere og styremedlemmer som har gjennomgått en eller flere av våre internasjonale utdanninger.