Executive Management Programme

Executive Management Programme

Topplederutdanning i samarbeid med INSEAD

En internasjonal topplederutdanning som gir deg den nyeste kunnskapen og brukbare verktøy til å utvikle og styrke din bedrifts strategi, forretningsmodell og konkurransesituasjon.

Executive Management Programme gir deg innsikt i de aktuelle tendensene og utfordringene som har betydning for ledelse og forretningsutvikling. Gjennom et konsentrert forløp med tre moduler, ett i Danmark og to på INSEAD i Frankrike, får du presentert den nyeste kunnskapen fra internasjonalt anerkjente professorer og næringslivsfolk. I samarbeid med dem og de øvrige deltakerne får du koplet denne kunnskapen til din egen bedrift og virkelighet. Executive Management Programme gir aktuell og uunnværlig kunnskap om strategi, innovasjon og lederskap i en operasjonell kontekst.

Les uttalelser fra tidligere deltakere her

Les mer om underviserne her

 

Utbytte av Executive Management Programme

Programmet vil styrke din ledelsesmessige rolle og gjøre deg i stand til:

  • å oppnå strategisk treffsikkerhet i en turbulent verden
  • å gjenoppfinne din bedrifts strategiske ambisjon og forretningsmodell
  • å se de strategiske mulighetene som digital transformasjon og nye forretningsmodeller gir bedriften din
  • å høste potensialet ved å etablere de riktige partnerskap og allianser
  • å skape nytenkning og innovasjon i bedriften din
  • å realisere det menneskelige potensial som bedriften rommer
  • å få selvtillit og tyngde som toppleder

Deltakerprofil

Alle deltakerne på Executive Management Programme har vesentlig ledererfaring, typisk på toppledernivå eller tilsvarende. Dessuten er det avgjørende at du både snakker og forstår engelsk, da utdanningen utelukkende foregår på engelsk.

 

Gi toppledelsen et felles utgangspunkt

Utdanningen er også en opplagt mulighet for leder- og toppledergrupper som ønsker en ensartet referanseramme og tilgang til løsning av bedriftens strategiske utfordringer. Det er mulighet for at flere fra samme bedrift deltar på samme forløp, eller for å sende lederne av gårde på utdanningen i mindre grupper eller enkeltvis.

 

Hva gjør du nå?

Bestill programmet for Executive Management Programme og få et mer detaljert innblikk i utdanningens innhold, forløp og undervisere.

Kontakt Senior Konsulent, Berit Røiseland, Scandinavian Executive Institute på br@se-institute.dk eller +45 3150 6261 for ytterligere informasjon.