Executive Management Programme

Executive Management Programme

Topplederutdanning i samarbeid med INSEAD

En internasjonal topplederutdanning som gir deg den nyeste kunnskapen og brukbare verktøy til å utvikle og styrke din bedrifts strategi, forretningsmodell og konkurransesituasjon.

Executive Management Programme gir deg innsikt i de aktuelle tendensene og utfordringene som har betydning for ledelse og forretningsutvikling. Gjennom et konsentrert forløp med tre moduler, ett i Danmark og to på INSEAD i Frankrike, får du presentert den nyeste kunnskapen fra internasjonalt anerkjente professorer og næringslivsfolk. I samarbeid med dem og de øvrige deltakerne får du koplet denne kunnskapen til din egen bedrift og virkelighet. Executive Management Programme gir aktuell og uunnværlig kunnskap om strategi, innovasjon og lederskap i en operasjonell kontekst.

Les uttalelser fra tidligere deltakere her

Les mer om underviserne her

 

10 konkrete fordeler ved Executive Management Programme

Du får blant annet:

  1. En internasjonal topplederutdanning tilpasset skandinavisk ledelse, kultur og læringsstil
  2. Undervisning av internasjonalt anerkjente professorer og ledende næringslivsfolk. Les mer om underviserne her
  3. En ny tilgang til forretningsutvikling i lyset av bransje- og samfunnsmessige endringer
  4. Den nyeste kunnskapen om strategi, innovasjon og ledelse i en konkret og aktuell kontekst
  5. Fortrolighet med utvikling og anvendelse av nye forretningsmodeller i en aktuell kontekst
  6. Et solid grunnlag for oppdatering av din bedrifts aktuelle strategi og forretningsmodell
  7. Verktøy til å identifisere og utvikle din bedrifts unike konkurransemessige fordeler
  8. Verktøy til planlegging og inngåelse av strategiske allianser
  9. Verktøy til å styrke innovasjonsprosesser i hele bedriften
  10. Et profesjonelt nettverk og en felles referanseramme med andre toppledere. Les mer om Executive Forum her

Deltakerprofil

Alle deltakerne på Executive Management Programme har vesentlig ledererfaring, typisk på toppledernivå eller tilsvarende. Dessuten er det avgjørende at du både snakker og forstår engelsk, da utdanningen utelukkende foregår på engelsk.

 

Gi toppledelsen et felles utgangspunkt

Utdanningen er også en opplagt mulighet for leder- og toppledergrupper som ønsker en ensartet referanseramme og tilgang til løsning av bedriftens strategiske utfordringer. Det er mulighet for at flere fra samme bedrift deltar på samme forløp, eller for å sende lederne av gårde på utdanningen i mindre grupper eller enkeltvis.

 

Hva gjør du nå?

Bestill programmet for Executive Management Programme og få et mer detaljert innblikk i utdanningens innhold, forløp og undervisere.

Kontakt Senior Konsulent, Berit Røiseland, Scandinavian Executive Institute på br@se-institute.dk eller +45 3150 6261 for ytterligere informasjon.