3 Moduler – 12 dagers konsentrert undervisning

Med Executive Management Programme får du tolv dagers konsentrert undervisning i et internasjonalt læringsmiljø. Du blir utfordret og inspirert av noen av verdens ledende undervisere.

Executive Management Programme INSEAD er et program med tolv dagers konsentrert undervisning i et internasjonalt læringsmiljø hvor du bliver utfordret og inspirert av noen av verdens ledende undervisere og business-professorer.

Utdanningen gir deg aktuell kunnskap og uunnværlige redskaper til å kunne navigere som toppleder i en verden hvor blant annet globalisering, digitalisering og disruption gir konstante utfordringer – og muligheter.

Du er sikret et intensivt forløp hvor du får mulighet for å tilegne deg den nyeste kunnskapen innen de tre klassiske ledelsesdisiplinene: strategi, innovasjon og lederskap.

BESTILL INFORMASJON

Er du HR-ansvarlig som søker informasjon på vegne av bedriften?
JaNei

Abonnere på nyhetsbrev?
Ja takk, meld meg på!

Jeg bekrefter hermed at Scandinavian Executive Institute kan kontakte meg på telefon eller e-post med ytterligere informasjon om utdanningen

Opplysningene håndteres fortrolig og gis ikke videre.

Modul 1

Modul 1 fokuserer på emnene strategi, innovasjon, ledelse og kommunikasjon. Strategidelen gir deg et godt overblikk over den praktiske anvendelsen av strategiske metoder og verktøy – fra strategiformulering til implementering. På innovasjonsdelen vil du lære hvordan man med nye innovasjonsmetoder blir i stand til å forstå kundens behov fra en ny vinkel, omsette dette til nytenkende idéer samt få disse virkeliggjort i praksis.

Ledelsesdelen vil gjøre deg fortrolig med de vesentligste forutsetningene for hvordan du skaper en kultur som understøtter bedriftens ambisjoner. Du vil bli inspirert og presentert for en rekke håndgripelige metoder og verktøy som kan understøtte ledelsesrollen din fremadrettet. Avslutningsvis vil du lære å kommunisere komplekse problemstillinger klart og tydelig, jobbe med din personlige gjennomslagskraft samt medietrening.

Dato og pris

Modul 1

  • Varighet: Fire dager
  • Emner: Strategi, innovasjon, ledelse, kommunikasjon
  • Sted: Kolding, Danmark

Modul 2

På modul 2 stikker vi et spadestikk dypere ned i fagområdene strategi og innovasjon. Du får kunnskap om hvordan du skaper unike konkurransemessige fordeler for din bedrift – i en verden hvor nye teknologier og forretningsmodeller konstant endrer forutsetningene for suksess. Du vil i tillegg bli kjent med Blue Ocean Strategy som er et sett av metoder som gir ledere mulighet for systematisk å søke etter og identifisere innovative forretningsmuligheter. Blue Ocean handler kort fortalt om å skape ny etterspørsel og bygge opp unike konkurransefordeler – i et marked som ikke eksisterer fra før.

Med utgangspunkt i caser fra suksessfulle og innovative bedrifter belyser vi dessuten hvordan du håndterer utviklingsprosjekter så de kan danne grunnlag for strategien. Du får en rekke redskaper og modeller, slik at du blir i stand til å skape en effektiv innovasjonsprosess, styre denne gjennom de kritiske fasene og implementere de strategiske innovasjonene.

Dine undervisere

Modul 2

  • Varighet: Fire dager
  • Emner: Strategi og innovasjon
  • Sted: INSEAD, Frankrike

Modul 3

På modul 3 går vi i dybden med hvordan du bygger strategiske allianser som passer til din bedrifts strategiske målsetning. Du vil også få innsikt i hvordan din bedrifts evne til å bygge relasjoner med alliansepartnere og deres verdikjede kan vise seg å være en unik strategisk konkurransemessig fordel.

Ledelsesdelen på INSEAD fokuserer på at du stiller spørsmål ved noen av de ledelsesmessige mentale modellene du hittil har tatt for gitt. Du vil bli bedre til å tilpasse dine beslutninger etter situasjonen, samt forstå hvordan både du og medarbeiderne dine reagerer i en stress-situasjon. I tillegg vil du bli bedre til å se komplekse problemstillinger i et større perspektiv.
Avslutningsvis vil du bli fortrolig med noen av de metodene vi kan anvende for å bearbeide den immunitet det er i oss selv og våre medarbeidere mot forandring.

Dette sier våre deltakere

Modul 3

  • Varighet: 4 dager
  • Emne: Strategiske allianser og ledelse
  • Sted: INSEAD, Frankrike

Delta i eksklusivt læringsforum

Executive Forum er et eksklusivt læringsforum for deg som ønsker å fokusere på og utvikle din ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse. Forumet er i tillegg en enestående mulighet til å bevare kontakten med tidligere deltakere, dersom du har deltatt på et av Scandinavian Executive Institutes utdanningsprogrammer.

I Executive Forum får du unik kunnskap og inspirasjon fra professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD, som via fire årlige masterclasser gir deg innblikk i den nyeste forskningen, de nyeste metodene og de nyeste casene.

Les mer om Executive Forum