Executive Management Programme

Utdanningsforløp

3 Moduler – 12 dager med konsentrert utdanning

Executive Management Programmet gir deg tolv dager med konsentrert utdanning i et internasjonalt læringsmiljø. Du blir utfordret og inspirert av noen av verdens ledende professorer.

Executive Management Programme er en konsentrert, internasjonal topplederutdanning. Utdanningen gir deg aktuell kunnskap og uunnværlige redskaper til å navigere som toppleder i en verden hvor blant annet globalisering, digitalisering og disruption utgjør konstante endringer – og muligheter.

Med utdanningen er du sikret et intensivt forløp hvor noen av verdens ledende professorer gir deg den nyeste kunnskapen innen de klassiske ledelsesdisiplinene strategi, innovasjon og lederskap.

 

Modul 1

4 dage i Danmark STRATEGI, INNOVASJON, LEDERSKAP og KOMMUNIKASJON.

Modul 2

4 dage på INSEAD STRATEGI, LEDERSKAP, INNOVASJON.

Modul 3

4 dage på INSEAD STRATEGI, LEDERSKAP og PROJEKT.

 

 

 

 

STRATEGI

Modul I

Formålet med strategiundervisningen på den første modulen er å gi deg en introduksjon til de mest brukbare strategiske verktøyene og teoriene. Ved hjelp av aktuelle caser og konkrete eksempler blir teoriene satt i en praktisk kontekst og dermed gjort direkte anvendelige.

 

På INSEAD:

Undervisningen på INSEAD starter med en introduksjon til de moderne verktøyene og rammene som blir brukt til å analysere næringsmiljøet i din og dine medstudenters bedrifter. Vi undersøker kildene til bedriftens konkurransefordeler, og du lærer å identifisere og utvelge relevante strategiske alliansepartnere.

Dere skal tenke ut metoder til å skape nye industrier og markeder, og dere skal undersøke hvordan dere kan skjerpe konkurransefordelene i en nåtidig kontekst, eksempelvis ved hjelp av sosiale medier.

Et av de sentrale elementene i strategiundervisningen er Blue Ocean Strategy, en strategisk analysetilgang som er utarbeidet av to INSEAD-professorer. Blue Ocean Strategy er sammen med Michael Porters Competetive Strategy den mest anvendte strategiskolen verden over, og fremdeles relevant i relasjon til blant annet disruption.

 

INNOVASJON

Modul I

Innovasjonsundervisningen starter med å etablere en robust forståelse for hva organisasjoner er, og hva det krever å skape en effektiv og innovativ organisasjon. Sammen med medstudentene dine kommer du til å jobbe med en konkret og håndterbar prosess for effektiv innovasjon i både større og mindre organisasjoner.

Utdanningens fokus på innovasjon er meget praktisk orientert, slik at du får enkle og brukbare verktøy med hjem som du kan implementere i bedriften din dagen etter utdanningen.

Modulen stiller skarpt på innovative bedrifters natur: Hva motiverer de til? Hva tolererer de ikke? Hvordan definerer de verdier annerledes enn deres mindre innovative konkurrenter? I tillegg diskuterer dere de overraskende permanente barrierene for innovasjon og kreativitet som finnes i de fleste bedriftene – inklusive deres egne – i dag. Hvordan kan disse barrierene overvinnes, og hvorfor trenger selv store, ressurssterke bedrifter hjelp fra innovasjonskonsulenter?

 

På INSEAD:

Innovasjonsundervisningen fortsetter på INSEAD. Her fokuserer vi på hvordan bedrifter og du som toppleder effektivt styrer en portefølje av innovasjonsprosjekter. Vi ser nærmere på prioritering og finansiell allokering av ressurser til prosjektene.

Du får i tillegg en rekke konkrete verktøy til å vurdere idéer og nye konsepter i forhold til deres sannsynlighet for suksess i et konkurransepreget marked. Undervisningen blir understøttet av caser, videoer og interaktive øvelse, slik at du selv får innovasjonstankegangen helt inn under huden.

 

LEDERSKAP

Modul I

På denne modulen blir du utfordret på ditt personlige lederskap. Du blir bevisst om hvor viktig det er å jobbe med din egen integritet – og du lærer hvordan du kan gjøre det ut fra spørsmål som: Hvordan kan jeg skape engasjement og motivasjon ved å være kompromissløs i forhold til verdier og normer? Hva skal til for at jeg kan forene konformitet og tradisjon med innovasjon og entreprenørskap?

 

På INSEAD:

På INSEAD-modulen retter vi fokus mot den mest krevende og relevante lederoppgaven i det 21. århundre: Endringsledelse. Vi lever i en verden hvor det eneste som er konstant er endring. Du kommer til å jobbe med følgende utfordringer: Hvordan kan bedriften min implementere endringer? Hvilke ferdigheter krever det av meg som leder å styre i stadig mer komplekse miljøer? Hvilke prosesser skal jeg sette i verk for å simulere innovasjon i organisasjonen min?

Du kan søke om opptak her.