Executive Board Programme

Referanser

Med utdannelsen får du den nødvendige kompetansen om styrearbeid i nordisk regi og med et internasjonalt perspektiv. Bestill en gratis intropakke her.

 


"Jeg har lenge lett etter en videreutdanning i styrearbeid som kunne øke og videreutvikle kompetansene mine innen styrearbeidet. Med Executive Board Programme-utdanningen har jeg fått innfridd mitt ønske. Dette er den beste og mest lærerike styreutdanningen jeg har vært med på til nå. Det som er så bra med utdanningen er professorene på INSEAD - det faglige nivået er svært høyt. Utdanningen har i høy grad bidratt til at jeg har fått utvidet mine kompetanser som styrearbeider, og jeg har i enda sterkere grad enn før fått definert for meg selv hva som er godt og verdifullt styrearbeid. Jeg har fått satt styrearbeidet inn i en større sammenheng, og har kort og godt fått kunnskap og kompetanse som jeg kan ta med direkte inn i styrelokalet og dra nytte av med en gang. "

Jan-Eirik Hansen

Styreleder

Miko AS

"Utbyttet av Executive Board Programme-utdanningen har vært veldig høyt. På flere områder overgikk det forventningene mine, selv om disse var høye i utgangspunktet. Foreleserne, både de norske og spesielt INSEAD-professorene, holdt et svært høyt faglig nivå. I tillegg var de flinke til å presentere en fin miks av teoretisk kunnskap, aktuelle caser og eksempler fra egen styreerfaring. En av øyneåpnerne for meg var det med å være tydelig på styrets formål, rolle og funksjon. At man fokuserer på styrets sentrale rolle i verdiskapningen for selskapet, og ikke kun på styret som et kontrollorgan. Jeg har fått mye nyttig læring med hjem i bagasjen som kan bidra positivt til de styrene jeg i dag sitter i, men også i forhold til potensielle styrer jeg kommer til å bidra til i fremtiden."

Rami Haug Khoury

styreleder

K4 Group AS

"Executive Board Programme-utdanningen har gitt meg en unik innsikt i fremtidens styrearbeid. Foreleserne ga oss en «på kroppen»-opplevelse av den siste forskningen innen styrearbeid og styre-struktur, og jeg ble svært positivt overveldet over både undervisningen og det faglige nivået generelt. Renommeet til INSEAD som en av verdens beste executive-utdanninger er absolutt berettiget. Utdanningen har gitt meg en rekke viktige innsikter, eksempelvis i styrets funksjon, verdien av et diversifisert styre, den nyeste forskningen innen risikostyring og innsikt i vekststrategier. Denne utdanningen kommer jeg så absolutt til å dra nytte av i min videre karrierevei, og med på kjøpet har jeg i tillegg fått et kompetent og enestående nettverk som gir både glede og personlig vekst."

Hilde Lise Nordahl

frittstående konsulent/styremedlem

Leed og Velferdsfabrikken

"Executive Board Programme-utdanningen har vært svært relevant for mitt arbeid, og det faglige nivået i utdanningen var høyt. Underviserne og deltakerne var kunnskapsrike, og undervisningen var engasjerende med stor grad av interaksjon. Jeg har i høy grad fått økt kunnskap om styrearbeid, og har dessuten lært mye om viktigheten av å få styremedlemmer til å skille mellom visjon, målsetninger og strategier for selskapet. Videre var det nyttige øvelser som demonstrerte styrker og svakheter ved beslutningstaking i grupper samt individuelle mentale fallgruver innen beslutningstaking. Alt i alt har programmet gitt meg ny og viktig kunnskap som jeg fremover kan dra nytte av i styrearbeidet."

Bjørnar Baugerud

Investment Director

Norfund

"Executive Board Programme INSEAD er praktisk orientert og en unik måte å bygge kompetanse om styrearbeid på. Jeg lærte nytt om meg selv og ble utfordret med relevante og utfordrende problemstillinger omkring styrearbeid i praksis. Det å få reflektere over hva de beste i verden på området i en faglig sterk institusjon som INSEAD sier, kombinert med praktiske caser sammen med en kompetent deltakergruppe fra Norge, var svært givende "

Inger A. Myklebust

Grunnlegger og administrerende direktør

IAM

"Tilretteleggingen og effektiviteten i programmet er genialt. Det er et akkurat passe tidsbruk, innholdet er svært relevant og nivået på underviserne er høyt. Executive Board Programme INSEAD er en effektiv måte å bygge kompetanse om styrearbeid på, hvor man får diskutert praktiske caser og den type problemstilling man har i et styre med likesinnede. Det unike med Executive Board Programme INSEAD, er at du får den nødvendige kompetansen i norsk regi om de formelle og juridiske forholdene som er viktig å ha i bunnen, kombinert med praktiske caser og diskusjoner på INSEAD med fantastiske gode undervisere med internasjonal kompetanse. Det var en øyneåpner for mange av deltakerne å komme til INSEAD. Det var spennende og givende å diskutere konkrete og reelle case scenarioer med deltakere med ulik bakgrunn og kompetanse - og samtidig kunne trekke på internasjonal kompetanse og erfaring fra en institusjon som INSEAD. "

Kjerstin Braathen

Executive Vice President

DNB ASA

"«Jeg valgte Executive Board Programme fordi utdanningen går dypere og mer spesifikt inn i styrearbeidet enn andre utdanninger, tilbyr reel fordypning i relevante problemstillinger og har fokus på styringsmodellene. Utdanningen har utvilsomt gjort en stor forskjell for meg, både som leder og styreleder.»"

Audun Bø

Konserndirektør Produkt og marked

Eika Gruppen AS

"«Deltakelse på Insead Executive Board Programme har vært en vitamininnsprøyting. For meg som CEO i et større konsern med lang fartstid har programmet betydd påfyll av ny kunnskap, møter med inspirerende mennesker og unike erfaringer på et internasjonalt høyt nivå som har utfordret meg til å møte fremtiden med en offensiv tilnærming. Det å gå igjennom Insead Executive Board Program gjør meg utvilsomt mer kompetent til å utøve styrefunksjoner nasjonalt og internasjonalt.»"

Tom Nysted

CEO

Agder Energi

"«Gjennom Executive Board utdannelsen har jeg styrket mitt grunnlag for utøvelse av styrearbeid, og blitt en bedre beslutningstaker.»"

Grete Aspelund

Adm. Direktør

Sweco Norge