Executive Board Programme

Referanser

Styreutdanning i samarbeid med INSEAD

Med utdanningsprogrammet får du den nødvendige kompetansen om styrearbeid i nordisk regi og med et internasjonalt perspektiv.

 


"Dette er utvilsomt den beste læringsopplevelsen jeg noensinne har hatt. Jeg møtte mange veldig flinke mennesker som var opptatt av de samme problemstillingene som meg – en gruppe mennesker med spennende og variert bakgrunn, godt humør, stor nysgjerrighet og læringsvilje. Underviserne var fantastiske og ga mange aha-opplevelser og dyp forståelse for temaene innen styrearbeid – og jeg har aldri hatt det så artig på forelesning! Gruppedynamikk og kognitive feller, de legale og formelle kravene til styret samt ansvar og plikter i styret, var svært nyttige temaer for meg. Men den aller viktigste lærdommen, og på sikt det mest verdiskapende, var nok likevel hvordan man skaper de beste forutsetningene for gode beslutningsprosesser i et styre. Jeg kommer til å ha stor nytte av denne utdanningen fremover, både i mine styreroller og som investor."

Grunde Eriksen

Managing Director

Altitude Capital AS

"Effektiviteten på Executive Board Programme gjorde at jeg enkelt kunne kombinere dette med jobb og familieliv. Utdanningen har gitt meg en veldig god oversikt over hva som gjør et styre effektivt, samt en meget praktisk verktøykasse som jeg kan ta med meg videre. Professorene ved INSEAD leverte absolutt til forventningene: De var fulle av solid kompetanse og erfaring, også innen ny forskning, og hadde alle en formidabel evne til å dele all denne kunnskapen med oss på en morsom, energifull og svært effektiv måte. Gode og varierte undervisningsmetoder, som innebar gruppearbeid, case-eksempler og simulering gjorde undervisningen veldig interaktiv og lærerik. Utdanningen har i ettertid satt i gang en meget interessant refleksjonsprosess på det personlige plan, der jeg har blitt mye mer bevisst mine sterke og svake sider. Jeg har fått en god forståelse for hvilke områder jeg bør jobbe med for å utvikle meg videre til et mer effektivt styremedlem, og jeg har til og med satt opp en plan for hvordan jeg skal adressere dette! Avslutningsvis har jeg fått en bevissthet rundt en rekke helt essensielle temaer, noe som har gitt meg en trygghet som vil gjøre meg i stand til å stille spørsmål som jeg antakelig ikke hadde tenkt på eller turt å stille i styret tidligere."

Caroline Slind Svae

Investment Manager

Saudi Aramco Energy Ventures

"Executive Board Programme INSEAD er en av de beste og mest inspirerende utdanningene jeg noen gang har deltatt i. Hele opplegget har vært svært nyttig i faglig henseende, med atskillige gode problemstillinger og mange utrolig dyktige og flinke forelesere. Dette er faglig innputt jeg i aller høyeste grad kan benytte med en gang i relasjon til styrearbeidet mitt, og hele forløpet kan virkelig anbefales til alle som jobber profesjonelt med styrearbeid. Gruppen med norske deltakere, som alle hadde interessant og relevant erfaring, har dessuten gitt meg et bra nettverk som jeg kan få god nytte av fremover. Utdanningen har gjort meg enda mer reflektert og bevisst i forhold til styrearbeid og ansvar i styrer, noe jeg kan få svært god bruk for både i min nåværende jobb samt i forhold til eventuelle fremtidige styreverv."

Anette Ottar

SVP Telecom & Logistics

Evry ASA

"Jeg har lenge lett etter en videreutdanning i styrearbeid som kunne øke og videreutvikle kompetansene mine innen styrearbeidet. Med Executive Board Programme-utdanningen har jeg fått innfridd mitt ønske. Dette er den beste og mest lærerike styreutdanningen jeg har vært med på til nå. Det som er så bra med utdanningen er professorene på INSEAD - det faglige nivået er svært høyt. Utdanningen har i høy grad bidratt til at jeg har fått utvidet mine kompetanser som styrearbeider, og jeg har i enda sterkere grad enn før fått definert for meg selv hva som er godt og verdifullt styrearbeid. Jeg har fått satt styrearbeidet inn i en større sammenheng, og har kort og godt fått kunnskap og kompetanse som jeg kan ta med direkte inn i styrelokalet og dra nytte av med en gang. "

Jan-Eirik Hansen

Styreleder

Miko AS

"Utbyttet av Executive Board Programme-utdanningen har vært veldig høyt. På flere områder overgikk det forventningene mine, selv om disse var høye i utgangspunktet. Foreleserne, både de norske og spesielt INSEAD-professorene, holdt et svært høyt faglig nivå. I tillegg var de flinke til å presentere en fin miks av teoretisk kunnskap, aktuelle caser og eksempler fra egen styreerfaring. En av øyneåpnerne for meg var det med å være tydelig på styrets formål, rolle og funksjon. At man fokuserer på styrets sentrale rolle i verdiskapningen for selskapet, og ikke kun på styret som et kontrollorgan. Jeg har fått mye nyttig læring med hjem i bagasjen som kan bidra positivt til de styrene jeg i dag sitter i, men også i forhold til potensielle styrer jeg kommer til å bidra til i fremtiden."

Rami Haug Khoury

styreleder

K4 Group AS

"Executive Board Programme-utdanningen har gitt meg en unik innsikt i fremtidens styrearbeid. Foreleserne ga oss en «på kroppen»-opplevelse av den siste forskningen innen styrearbeid og styre-struktur, og jeg ble svært positivt overveldet over både undervisningen og det faglige nivået generelt. Renommeet til INSEAD som en av verdens beste executive-utdanninger er absolutt berettiget. Utdanningen har gitt meg en rekke viktige innsikter, eksempelvis i styrets funksjon, verdien av et diversifisert styre, den nyeste forskningen innen risikostyring og innsikt i vekststrategier. Denne utdanningen kommer jeg så absolutt til å dra nytte av i min videre karrierevei, og med på kjøpet har jeg i tillegg fått et kompetent og enestående nettverk som gir både glede og personlig vekst."

Hilde Lise Nordahl

frittstående konsulent/styremedlem

Leed og Velferdsfabrikken

"Executive Board Programme-utdanningen har vært svært relevant for mitt arbeid, og det faglige nivået i utdanningen var høyt. Underviserne og deltakerne var kunnskapsrike, og undervisningen var engasjerende med stor grad av interaksjon. Jeg har i høy grad fått økt kunnskap om styrearbeid, og har dessuten lært mye om viktigheten av å få styremedlemmer til å skille mellom visjon, målsetninger og strategier for selskapet. Videre var det nyttige øvelser som demonstrerte styrker og svakheter ved beslutningstaking i grupper samt individuelle mentale fallgruver innen beslutningstaking. Alt i alt har programmet gitt meg ny og viktig kunnskap som jeg fremover kan dra nytte av i styrearbeidet."

Bjørnar Baugerud

Investment Director

Norfund

"Executive Board Programme INSEAD er praktisk orientert og en unik måte å bygge kompetanse om styrearbeid på. Jeg lærte nytt om meg selv og ble utfordret med relevante og utfordrende problemstillinger omkring styrearbeid i praksis. Det å få reflektere over hva de beste i verden på området i en faglig sterk institusjon som INSEAD sier, kombinert med praktiske caser sammen med en kompetent deltakergruppe fra Norge, var svært givende "

Inger A. Myklebust

Grunnlegger og administrerende direktør

IAM

"Tilretteleggingen og effektiviteten i programmet er genialt. Det er et akkurat passe tidsbruk, innholdet er svært relevant og nivået på underviserne er høyt. Executive Board Programme INSEAD er en effektiv måte å bygge kompetanse om styrearbeid på, hvor man får diskutert praktiske caser og den type problemstilling man har i et styre med likesinnede. Det unike med Executive Board Programme INSEAD, er at du får den nødvendige kompetansen i norsk regi om de formelle og juridiske forholdene som er viktig å ha i bunnen, kombinert med praktiske caser og diskusjoner på INSEAD med fantastiske gode undervisere med internasjonal kompetanse. Det var en øyneåpner for mange av deltakerne å komme til INSEAD. Det var spennende og givende å diskutere konkrete og reelle case scenarioer med deltakere med ulik bakgrunn og kompetanse - og samtidig kunne trekke på internasjonal kompetanse og erfaring fra en institusjon som INSEAD. "

Kjerstin Braathen

Executive Vice President

DNB ASA

"«Jeg valgte Executive Board Programme fordi utdanningen går dypere og mer spesifikt inn i styrearbeidet enn andre utdanninger, tilbyr reel fordypning i relevante problemstillinger og har fokus på styringsmodellene. Utdanningen har utvilsomt gjort en stor forskjell for meg, både som leder og styreleder.»"

Audun Bø

Konserndirektør Produkt og marked

Eika Gruppen AS

"«Deltakelse på Insead Executive Board Programme har vært en vitamininnsprøyting. For meg som CEO i et større konsern med lang fartstid har programmet betydd påfyll av ny kunnskap, møter med inspirerende mennesker og unike erfaringer på et internasjonalt høyt nivå som har utfordret meg til å møte fremtiden med en offensiv tilnærming. Det å gå igjennom Insead Executive Board Program gjør meg utvilsomt mer kompetent til å utøve styrefunksjoner nasjonalt og internasjonalt.»"

Tom Nysted

CEO

Agder Energi

"«Gjennom Executive Board utdannelsen har jeg styrket mitt grunnlag for utøvelse av styrearbeid, og blitt en bedre beslutningstaker.»"

Grete Aspelund

Adm. Direktør

Sweco Norge