Undervisere

2 Moduler – seks dagers konsentrert undervisning i et internasjonalt læringsmiljø

Du blir utfordret og inspirert av noen av verdens ledende eksperter innen styrearbeid.

Modul 1 i Oslo
På den første modulen av Executive Board Programme blir du undervist og inspirert av noen av Skandinavias mest anerkjente spesialister og næringslivsfolk. Det gjelder eksempelvis partnere fra advokatfirmaet Wikborg Rein og KPMG som til daglig har styrearbeid som spesiale. Du vil også oppleve profesjonelle styreledere og næringslivsledere som alle har kvalifiserte innspill i forhold til verdiskapende styrearbeid, og som i tillegg kan fortelle om hvordan de selv jobber med verdiskaping.

John Andersen

Styreleder og CEO

John Andersen er styreleder i Scatec Solar ASA, en ledende, uavhengig og bærekraftig produsent av ren energi samt CEO i Scatec AS, et investeringsselskap med fokus på fornybar energi. Han er i tillegg styreleder i NorSun AS, Norsk Titanium AS, Thor Energy AS, REEtec AS samt TEGma AS, og i 2018 ble han utnevnt som «Årets styreleder» i Norge og Skandinavia med bakgrunn i sin posisjon som styreleder i Scatec Solar ASA. Andersen har tidligere vært Executive Vice President i Renewable Energy Corporation ASA (REC) og hatt ledende roller i Borregaard Industrier.

John Andersen er utdannet Master of Business and Economics fra Handelshøyskolen BI.

Elisabeth Roscher

Specialist Counsel, Wikborg Rein

Elisabeth Roscher er Specialist Counsel ved Wikborg Reins Oslo-kontor og leder compliance- og krisehåndteringsteamet. I tillegg er hun tilknyttet firmaets fagområde for selskapsrett.

LES MER...

Roscher kommer fra EY Norge hvor hun var partner fra 2011-2016 og ledet granskings- og compliance avdelingen (“Fraud Investigation & Dispute services”).

Hun har tidligere vært førstestatsadvokat i Økokrim med et særlig ansvar for saker vedrørende misbruk av offentlige støtte-/subsidieordninger, og konkurransesaker. Roscher har betydelig prosedyreerfaring, både sivilrettslig og strafferettslig og har iretteført Økokrim-saker for alle rettsinstanser.

Elisabeth Roschers faglige fokus er i dag todelt:
– Corporate compliance med særlig fokus på anti-korrupsjon, anti-hvitvask og anti-trust (konkurranserett)
– Private granskinger og krisehåndtering for nasjonale og internasjonale selskaper, inkludert også strafferettslige forhold, særlig foretaksstraff.

Hasse Kristiansen

Partner, KPMG i Norge

Hasse er Partner i KPMG Advisory og returnerte i august 2018 etter 2 år som CISO i Statnett. Han leder området Cyber- and Information Security. Hasse har lang erfaring fra informasjonssikkerhetsarbeid, herunder sikkerhetsledelse, -strategi, samt større transformasjons- og forbedringsinitiativer/program og prosjekter innenfor sikkerhetsområdet både i offentlig og privat sektor, spesielt fra bank og finans.

LES MER...

Tidligere har Hasse arbeidet i Statnett og Nets som Chief Information Security Officer (CISO) / Senior Vice President med det operative ansvaret for informasjonssikkerhet i svært kritisk infrastruktur. Dette ansvaret inkluderte også betydelig kontakt med myndigheter, leverandører og kunder i hele Norden Før dette arbeidet Hasse som Director og ledet enheten for informasjonssikkerhet i Ernst & Young i Norge med et Nordisk fagansvar for informasjonssikkerhet. Han har i tillegg 18 års erfaring fra Forsvaret i en rekke stillinger, og meget god kjennskap til strategisk og operativ informasjonssikkerhet, herunder teknisk IT-sikkerhet i Forsvaret.

Susanne Munch Thore

Uavhengig advokat

Susanne Munch Thore er en uavhengig advokat som også er styremedlem for diverse bedrifter. Hun har tidligere vært partner hos advokatfirmaet Wikborg Rein, hvor hennes spesialfelt var i selskapsrett og verdipapirrett.

LES MER...

Hun ledet firmaets konserntransaksjonsgruppe og holdt posisjonen som Managing Partner og Risk and Quality partner. Hun er uteksaminert fra juridisk fakultet, Universitetet i Oslo, og har et diplom i internasjonal handel fra John Hopkins-skolen for avanserte internasjonale studier, Bologna, og en master i juss i internasjonal rett fra Georgetown University. Hun har hjulpet internasjonale kunder i forbindelse med handelstransaksjoner, eierskapsstyring og bedriftsledelse siden 1993. Munch Thore har ledet den norske Advokatforenings faste rådgivergruppe i selskapsrett og verdipapirrett. Hun er anbefalt av Chambers and Partners og Legal 500 i kategoriene Corporate M & A og Capital Markets.

Arne Frogner

Partner/ Administrerende direktør, KPMG

Arne Frogner har vært ansatt i KPMG siden 1980. I mai 2015 ble Arne utpekt som administrerende direktør/Senior Partner i KPMG. Han kom da fra stillingen som leder av Deal Advisory og ansvarlig for storkundemarkedet. I perioden 2008 til 2010 var han styreleder i Den Norske Revisorforening-en.

LES MER...

Arne er i dag styremedlem i KPMG EMA Board og deltar i KPMG Global Council. Han har lang erfaring som revisor og rådgiver for store selskaper, både nasjonalt og internasjonalt. I dag er han blant annet Lead Partner for Norsk Hydro og Gjensidige.

Arne Frogner har tidligere partnererfaring fra Statoil, PGS, Storebrand og Promens. Han har et stort nettverk samt relasjoner på tvers av bransjer og fagområder, både nasjonalt og internasjonalt.

Jan L. Backer

Partner, Wikborg Rein

Jan L. Backer er partner ved Wikborg Reins Oslokontor og leder firmaets fagområde for arbeidsrett. Han arbeider hovedsakelig med arbeidsrett og generell kontraktsjuss.

LES MER...

Backer har mange års erfaring knyttet til arbeidsrettslige problemstillinger som ansettelsesavtaler, oppsigelser, omorganiseringer og restruktureringer samt problemstillinger knyttet til pensjon og pensjonsavtaler. I denne forbindelse har han gitt råd om integritetsspørsmål, herunder korrupsjon.

Backer er anerkjent av Chambers and Partners som «Leaders in their field» i kategorien Employ-ment.

Hans utdanningsmessige bakgrunn er en juridisk kandidateksamen fra Universitetet i Oslo.

Jan Erik Gran Olsen

Partner/ Head of Risk Consulting, KPMG

Jan Erik Gran Olsen er leder for Risk Consulting i Advisory, som blant annet leverer tjenestene gransking, compliance, internrevisjon, internkontroll og finansiell risikostyring. Han har mer enn 20 års erfaring innen de nevnte spisskompetanseområdene.

LES MER...

Gran er utdannet politi og siviløkonom, og har bakgrunn fra etterforskningsavdelingen på Kripos, Politidirektoratet og PwC. Forut for tiden i KPMG var han leder av granskingsenheten i PwC, hvor han fra 2002 var med på å bygge opp og utvikle dette fagområdet.

Hedvig Bugge Reiersen

Senioradvokat, Wikborg Rein

Hedvig Bugge Reiersen er senioradvokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for selskapsrett. Hun har en juridisk doktorgrad (Ph.D.) i selskapsrett fra Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, og har skrevet flere artikler innenfor selskapsretten.

Fredrik Gisholt

Partner, Wikborg Rein

Fredrik Gisholt er partner ved Wikborg Reins Bergens-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for arbeidsrett. Gisholt arbeider hovedsakelig med arbeidsrett og kontraktsrett, herunder tvisteløsning med prosedyre for de alminnelige domstoler og voldgift.

MODUL 2  på INSEAD
På utdanningens andre modul på INSEAD blir du undervist av noen av verdens ledende professorer innen styrearbeid og beslutningstaking. Undervisningen foregår på engelsk.

Stanislav Shekshnia

Senior Affiliate Professor of Entrepreneurship and Family Enterprise, INSEAD

I tillegg til å være Programme Director for Executive Board Programme og Senior Affiliate professor for Entrepreneuship and Family Enterprises på INSEAD er Stanislav Shekshnia leder av INSEADs Leading from the Chair Programme.

LES MER...

Han har i ti år jobbet som blant annet CEO og COO, og etterfølgende som gründer i Frankrike, USA, Russland og Sentral-Europa. I dag er han styremedlem, rådgiver og personlig coach for bedriftseiere, toppledere og lederteams. Forskningen hans på INSEAD fokuserer på lederskap, lederutvikling og effektiv ledelse i nye markeder og organisasjoner.

Professor Shekshnia er i tillegg forfatter og medforfatter til syv bøker og en lang rekke artikler til Harvard Business Review, The European Management Journal og mange flere.

Du kan lese mer om Professor Stanislav Shekshnia her

Enrico Diecidue

Professor of Decision Sciences, INSEAD

Enrico Diecidue har siden 2001 undervist på INSEAD i både Singapore og Frankrike, og har i en periode vært gjesteprofessor på Wharton School of the University of Pennsylvania. Han forsker og underviser i beslutningstaking med utgangspunkt i hvordan en gruppe jobber og reagerer ved vanskelige beslutninger.

LES MER...

Professor Diecidue underviser i Uncertainty, Data & Judgement (MBA and Global Executive MBA programmes), Management Decision Making (MBA programme), Modules in Decision Making (Executive Education programme) and Decision Sciences (PhD programme) og har vunnet undervisningspriser hos både INSEAD og Wharton. Forskningen hans er offentliggjort i ledende tidsskrifter som Decision Analysis, International Economic Review og Journal of Economic Theory.

Du kan lese mer om Professor Enrico Diecidue her

Massimo Massa

Rothschild Chaired Professor of Banking og Professor of Finance, INSEAD

Massimo Massa underviser i internasjonal finansiering på INSEADs MBA-, ph.d.- og Executive-programmer. Han dimitterte fra Institut for Økonomi ved Luiss-universitetet i Roma, har en MBA fra Yale School of Management og en ph.d. i Financial Economics fra Yale University.

LES MER...

Professor Massas forskning omhandler asset management, corporate finance, behavioural finance and financial intermediation og har ofte vært sitert i ledende aviser og magasiner, hvor også flere av artiklene hans har vært publisert. Professor Massa har dessuten vært rådgiver for en rekke bedrifter.

Du kan lese mer om professor Massimo Massa her