Advanced Board Programme er på absolutt toppnivå

«Det å treffe andre kompetente styremedlemmer og -ledere som du kan diskutere tingene med og bli inspirert av er veldig bra», uttaler Jan Eirik Hansen.

Jan-Eirik Hansen har 30 års erfaring fra styrearbeid og som leder og toppleder i både norsk og internasjonalt næringsliv. I dag er han styrearbeider på full tid og involvert i flere styrer, både som styreleder og styremedlem.

– Jeg har bestandig vært opptatt av å tilegne meg styrekompetanser via utdanning, og det er også grunnen til at jeg valgte å delta i Advanced Board Programme INSEAD. Jeg er av den oppfattelsen at styrearbeid er et eget fag, men at det er sterkt undervurdert. Alt for mange sier ja til styreroller uten å vite presis hva de sier ja til i forhold til oppgaver og ansvar. Så for å holde seg oppdatert og relevant, er det helt nødvendig med faglig påfyll. I tillegg synes jeg at INSEAD fremstår som en særdeles profesjonell aktør innen styreutdanninger, og med meget dyktige professorer, uttaler Jan-Eirik Hansen.

Viktige key-learnings

Han påpeker en rekke viktige key-learnings som han tar med hjem fra programmet i Frankrike.

– For det første synes jeg at nivået på programmet er på absolutt toppnivå, og jeg har allerede rost det i mange sammenhenger. En av de viktige tingene jeg tar med hjem handler om å foreta en styreevaluering i slutten av hvert styremøte, og det er noe jeg kommer til å gjennomføre i fremtiden. Jeg er også opptatt av egen rolle i forhold til å være styreleder: At man er veldig bevisst om at man ikke er CEO, men styreleder. I den sammenhengen er det forferdelig viktig å forstå hvorfor man er født med to ører og en munn, sier han og fortsetter:

– Og så synes jeg at jeg har fått mange gode innputt på hvordan vi bruker tiden fornuftig i styremøtene – at tiden brukes på å avklare spørsmål, diskutere tingene, treffe beslutninger og få disse dokumentert. Avslutningsvis var læringen om styrets uavhengighet også sentral for meg. Det er et vanskelig tema som ikke er svart-hvitt, men svært viktig å forholde seg til.

Nettverk

Også i nettverksmessig sammenheng har programmet bidratt meget positivt, er utmeldingen fra Jan-Eirik Hansen.

– Det er en av de morsomme og positive tingene ved å være på INSEAD. Man møter andre mennesker som er interessert i de samme emnene, og du øker ditt nettverk. Det å treffe andre kompetente styremedlemmer og -ledere som du kan diskutere tingene med og bli inspirert av – det er absolutt veldig bra, avslutter han.

3 gode grunner til å være med

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om styreutdanningen Advanced Board Programme INSEAD