TOPPLEDERUTDANNING

Styrk din rolle som toppleder når noen av verdens ledende business-professorer fra INSEAD gir deg innsikt og den nyeste kunnskapen om aktuelle utfordringer og business-trender.

Executive Management Programme INSEAD er en topplederutdanning målrettet den erfarne topplederen som jobber på toppledernivå, eksempelvis som CEO, CFO, COO, VP eller som ansvarlig for selvstendig organisatorisk enhet eller et forretningsområde. De fleste deltakerne er mellom 38 og 55 år gamle, og har alle ambisjoner om å styrke deres strategiske, ledelses- og innovasjonsmessige kompetanser markant.

Les mer og bestill informasjon

Dato og pris

Program
Modul 124. - 27. februar 2020
Modul 230. mars - 2. april 2020
Modul 38. - 11. juni 2020

PRIS € 17.450

STYREUTDANNING

Aktuell kunnskap, konkrete verktøy og profesjonell inspirasjon som gjør deg til et verdiskapende styremedlem eller samarbeidspartner med styret.

Executive Board Programme INSEAD er en styreutdanning som henvender seg til bedriftseiere, styremedlemmer, direktører, investorer, ledende medarbeidere, konsulenter og andre som er involvert i styrearbeid. Styreprogrammet gir deltakerne praktisk og teoretisk kunnskap, slik at de blir i stand til å styrke deres posisjon som sterke og verdifulle styremedlemmer.

Les mer og bestill informasjon

Dato og pris

Program
Modul 14. - 5. mai 2020
Modul 28. - 11. juni 2020

PRIS € 9.395

LEADING STRATEGIC CHANGE

Leading Strategic Change gir deg inspirasjon, innsikt og verktøy til å sikre en suksessfull strategieksekvering i din bedrift.

Leading Strategic Change INSEAD er designet for ledere og toppledere med et betydelig ledelsesansvar som har en særlig interesse i å få suksess med å gjennomføre ambisiøse strategier eller endringsprosjekter. Programmet gir deltakerne en dyptgående innsikt i hvordan man oppnår suksess med ambisiøse strategiimplementeringer og transformasjonsprosjekter i en omskiftelig og turbulent verden.

Les mer og bestill informasjon

Dato og pris

Program
Modul 118. - 22. november 2019
Modul 118. - 22. mai 2020
Modul 130. november - 3. desember 2020

PRIS € 9.400

LEDERUTDANNING

Få fart på karrieren og form din lederrolle med den nyeste kunnskapen, aktuelle caser og inspirasjon fra noen av verdens ledende professorer fra IMD.

Leadership Acceleration Programme IMD er målrettet ledere som har noen års erfaring som ledere, og som har ambisjoner og potensial til å utvikle deres ledelsesmessige rolle. Programmet styrker deltakernes kompetanser innen strategi, lederskap, eksekvering og digitalisering, og gir dermed grobunn for en omfattende faglig og personlig utvikling.

Les mer og bestill informasjon

Dato og pris

Program
Modul 19. - 11. oktober 2019
Modul 2Global Learning Center online uke 43-51
Modul 313. - 15. januar 2020

PRIS € 9.100

EXECUTIVE FORUM

Executive Forum er et eksklusivt business-nettverk med medlemmer som har samme referanseramme. Her finner du kunnskap, inspirasjon og sparring som holder deg oppdatert på strategisk ledelse, verdiskapende styrearbeid, innovasjon og forretningsutvikling.

Som deltaker i Executive Forum får tidligere og kommende deltakere i våre programmer en unik mulighet til å dyktiggjøre seg i forhold til spesifikke og aktuelle temaer. Executive Forum består av en rekke masterclasser hvor erfarne professorer gjennomgår relevante temaer i et heldagsarrangement med gode muligheter til å nettverke med andre ledere – og dermed skape grobunn for en kontinuerlig utvikling av både ledelsesfaglige og personlige dimensjoner.

Les mer og bestill informasjon

Dato og pris

StedDato
Marriott Hotel, København21. mars 2019
Hindsgavl Slot, Middelfart2. mai 2019
Hotel Continental, Oslo16. september 2019
Bella Sky, København17. september 2019
Hindsgavl Slot, Middelfart21. november 2019

PRIS € 1.892 for alumni
PRIS € 2.702 for ikke-alumni

Seneste nyheter

Våre samarbeidspartnere

Vi samarbeider med ledende business-skoler

INSEAD er en av verdens ledende videregående business-skoler for ledere. Det fransk baserte, men globalt dekkende universitetet samler mennesker, kulturer og idéer fra hele verden for å utvikle ledere og transformere organisasjoner via forskning, tenkning og undervisning.

LES MER OM INSEAD HER

IMD, International Institute for Management Development, i Lausanne i Sveits er en av verdens ledende business-skoler. Målet er å utvikle suksessrike globale ledere – som individer, i grupper og organisasjoner – og gjøre dem til verdens dyktigste via utdanninger og forskning.

LES MER OM IMD HER