Referanser

Det sier våre kunder

Bli inspirert av noen av våre tidligere deltakere og les om deres erfaring

Per Einar Nilsen

CEO, Drammen Holding/Drammen Yard

Per Einar Nilsen har gjennom 30 år jobbet i en rekke internasjonale selskaper innen marineteknologi, olje- og gass samt fornybar energi. De siste ti årene har han vært CEO i Novenco Norge, og rundt årsskiftet starter han ny posisjon som CEO i Drammen Holding/Drammen Yard, et selskap som jobber innen fornybar energi, og som leverer mekanisk utstyr til offshore/vind-bransjen.

– Drammen Holding/Drammen Yard står overfor et generasjonsskifte i januar, og det er i den forbindelsen jeg overtar rollen som CEO i bedriften. Allerede nå jobber jeg med strategi og forretningsutvikling for det globale selskapet, men altså i en rådgivende rolle frem til årsskiftet, forteller Per Einar Nilsen.

Nysgjerrig på å lære nytt

Nettopp den nye stillingen, hvor strategi- og forretningsutvikling spiller en sentral rolle, har vært en viktig beveggrunn for å delta på topplederprogrammet.

– Jeg har bestandig vært nysgjerrig på å lære nytt, og både i forhold til mitt interessefelt generelt, og det at jeg nå står overfor en tung posisjon i Drammen Holding/Drammen Yard, hvor omdreiningspunktet er strategi og forretningsutvikling, gjorde at tidspunktet var helt riktig i forhold til en oppdatering og et faglig påfyll, sier den kommende direktøren.

Han fremhever at især strategi- og forretningsutviklingsdelen på INSEAD passet som «hånd i hanske» – både til den jobben han er i gang med nå som rådgiver, og den nye direktørstillingen han tiltrer om få måneder.

LES MER...

– Nivået på utdanningen, og metodene vi ble presentert for, var veldig bra. Og så er det meget interessant hvor mye man lærer av de øvrige dyktige deltakerne, og hvor inspirert man blir av at de presenterer deres strategier og det de jobber med. Det å se hvordan andre tenker og jobber med strategiske problemstillinger i hverdagen, og prosjektoppgaven vi jobbet sammen om i grupper mellom modul 2 og 3, var svært givende, uttaler Per Einar Nilsen og fortsetter:

– Og så er miljøet man opplever på business-skolen INSEAD i seg selv utbytterikt og meget spennende – kort fortalt en meget positiv opplevelse.

Nettverk ga ny styreposisjon

Ifølge Per Einar har programmet allerede gitt en positiv avkastning på flere fronter.

– Allerede på nåværende tidspunkt – i min rådgivende rolle – kommer den nye læringen fra topplederprogrammet godt med. Jeg benytter meg av idéene fra professorene, og en rekke av de metodene og teknikkene, jeg ble kjent med på programmet, når jeg lager underlag og dokumentasjon i forhold til strategier og forretningsutvikling. Jeg merker at jeg griper problemstillingene an på en ny og annerledes måte enn jeg gjorde tidligere, og ser tingene med nye briller, forteller han, før han avslutter:

– Det nettverksmessige har som tidligere nevnt også vært særdeles bra, og helt konkret har jeg blitt bedt om å ta styrelederrollen i det selskapet vi lagde prosjektoppgaven for mellom modul 2 og 3. Det er selvsagt en svært interessant oppgave i forhold til strategiske fremtidsplaner for bedriften, og veldig hyggelig å bli bedt om å ta dette vervet.

Astrid Lier Rømuld

Daglig leder, Askim Frukt- & Bærpresseri

Astrid Lier Rømuld, som er daglig leder i Askim Frukt- & Bærpresser, deltok for kort tid siden i topplederprogrammet Executive Management Programme som består av en modul i Danmark og to moduler på INSEAD i. Anbefalingen hadde hun fått av styrelederen i selskapet.

– Jeg synes at det var utrolig spennende å få denne muligheten til kompetanseheving i både faglig og personlig henseende. Det faglige nivået var høyt, hele programmet var meget profesjonelt lagt opp og professorene var utrolig engasjerte. Jeg synes spesielt at den måten forelesninger ble kombinert med praktiske øvelser var utrolig bra. Læring får man ikke ved bare å lytte, men i særdeleshet ved å jobbe med caser og diskutere problemstillinger og utfordringer med andre, uttaler hun.

LES MER...

Utdanning gir fornyelse

Hun fremhever viktigheten av ny inspirasjon og fornyelse som noe av det viktigste for henne i relasjon til å utdanne seg videre.

– Når man sitter i en lederjobb og har ansvar for strategien leter man etter ting man kan ta med hjem – elementer man ikke har diskutert med andre tidligere. Jeg har en meget operasjonell lederrolle, og programmet har gitt meg innputt til nye diskusjoner og nye tanker som jeg kan bringe inn i både ledergruppen og styret. Det var veldig bra å få et mentalt og praktisk påfyll og et fornyet syn på tingene, sier Astrid før hun avslutter:

– Og så synes jeg rett og slett at det var stas å være «student» igjen. Det er kjempemotiverende å treffe andre ledere som også er meget motiverte for å dele erfaringer, lære nytt og utvikle seg. Det skaper et fantastisk læringsmiljø hvor alle har respekt for hverandre. Uansett om man sitter med ansvar for en bedrift som omsetter for 70 millioner eller en milliard, har man noen felles utfordringer hvor man kan sparre med hverandre og dra nytte av hverandres erfaringer.

Les hele artikkelen med Astrid her : Frukt og bær har blitt en fruktbar business

Svein Helge Kallevik

CTO, Quorum Software

Svein Helge Kallevik er CTO i Quorum Software, et av verdens aller største programvareselskaper innen olje- og gassindustrien. Selskapet er en sammenslåing av de tre selskapene Tieto, Aucerna og Quorum Software, hvor Svein Helge tidligere har vært ansatt i Tieto. For kort tid siden avsluttet han topplederprogrammet Executive Management Programme på INSEAD i Frankrike.

– Øverste sjef i Tieto Olje & Gass hadde en ambisjon om at alle toppledere skulle gå på INSEAD-programmet – for å gi oss en felles terminologi i forhold til å jobbe med blant annet strategi. På grunn av COVID-19 ble min deltakelse utsatt, og man kan vel si at det var «hell i uhell». Programmet har uten tvil vært enda mer relevant for meg nå hvor vårt selskap har stått midt i dette oppkjøpet, og med de nye oppgavene det betyr for meg, sier han og fortsetter:

LES MER...

– Utdanningsprogrammet har vært lærerikt på alle måter. Jeg har en teknologisk bakgrunn, og det å få bedre innsikt i strategisk arbeid på et så høyt nivå har virkelig utvidet horisonten min innen business og strategisk tenking. Jeg har utviklet meg mye i forhold til forståelse innen dette fagfeltet, og det har vært en stor gevinst og gull verdt i relasjon til den omfattende endringsprosessen vi nettopp nå gjennomgår i Quorum Software.

Professorene er flinke til å fasilitere

Ifølge Kallevik lever professorene på INSEAD i aller høyeste grad opp til forventningene.

– Helt generelt opplevde jeg undervisningen på INSEAD i Frankrike som utrolig bra. Underviserne er særdeles flinke til å fasilitere dialogen i undervisningen. De formidler budskapene godt, og er med på å forme noen diskusjoner på en behagelig måte som gjør at vi deltakere blir engasjert og føler oss inkludert. Undervisningsmaterialet er svært bra, og de fremlagte casene ble via underviserne gjort jordnære og realistiske i forhold til vår jobbhverdag. Blandingen av temaer var også meget bra, og gjorde det mulig å se «den store sammenhengen» og reflektere over læringen.

Han fremhever en rekke key-learnings han kommer hjem med – læringer som har en spesiell betydning i relasjon til jobben hans fremover.

– Jeg har lært mye i forhold til å kople sammen organisasjon, strategi, planer og markedssituasjon, og se hvordan man kan utvikle et marked med partnerskapsavtaler. Det har vært en tankevekker sett fra mitt ståsted. Dernest har det vært utrolig viktig for meg å oppleve hvordan tingene falt på plass, altså å se hvordan det større bildet henger sammen for meg som er teknolog. Avslutningsvis setter jeg stor pris på at vi nå er nærmere ti stykker i vår organisasjon som har gått på dette programmer, og dermed snakker «samme språk» i forhold til forståelse og terminologier innen fagområdet.

Nettverk er verdifullt

Også i et nettverksmessig perspektiv føler CTO-en i Quorum Software at han kommer beriket hjem.

– Det har vært artig å utvide nettverket sitt. Jeg har lært en masse flinke folk å kjenne som sitter i andre posisjoner og jobber innen andre bransjer enn meg selv. Mange av deltakerne er i bedrifter som er midt i den grønne miljøbølgen, og vi hadde mange spennende diskusjoner og fikk et fellesskap som jeg synes er mye verdt. Det har vært fint å være en del av en god gjeng som lærer sammen, og jeg tenker at vi har full anledning til å holde både vennskap og nettverk kjørende i kjølvannet på programmet, avslutter Svein Helge Kallevik.

Victoria Schultz

Kommersiell direktør for NorgesGruppens lojalitetsprogram Trumf

Tidligere deltaker på Executive Management Programme INSEAD,  Victoria Schultz, avslutter 20 år i ledende stillinger i mediebransjen, og skal fremover være kommersiell direktør for NorgesGruppens lojalitetsprogram Trumf. Spesielt to motiver var utslagsgivende for beslutningen om å delta i topplederprogrammet for noen år siden.

– På dette tidspunktet jobbet jeg med en portefølje av selskaper som jeg var styreleder for, og jeg satt i en posisjon hvor jeg skulle vurdere om dette var selskaper vi burde beholde eller avvikle. Jeg hadde derfor behov for å oppdatere kompetansene mine med strategiske verktøy, og hadde blant annet lest om Blue Ocean-strategien som jeg ønsket å se i en større kontekst. Dernest har business-skolen INSEAD alltid fasinert meg, da den rangerer som en av verdens beste business-skoler. Det var utrolig spennende og stimulerende å være i diskusjoner med noen av verdens smarteste hoder innen deres fagfelter, forteller Victoria Schultz og fortsetter:

– I tillegg møtte jeg mange interessante mennesker, både nordmenn og dansker, og jeg fikk et nettverk som jeg fremdeles den dag i dag har stor glede av.

LES MER...

Hadde tatt samme utdanningsvalg i dag

Ifølge Victoria Schulz har hun gjennom alle årene hatt nytte av den verktøykassen hun tok med hjem fra INSEAD i Frankrike.

– Det er særlig to forhold jeg etterfølgende har hatt betydelig nytte av. For det første har jeg hatt glede av læringen om strategier for henholdsvis priskonkurranse, Blue Ocean og disruptive konkurranse. Men også temaet omkring organisasjonspsykologi, hvor vi lærte mye om hvordan man «leser» aktørene i en gitt situasjon – eksempelvis i forhold til språk, stemme og kroppsspråk. Sett i et helikopterperspektiv er jeg blitt mye tryggere på de strategiske valgene jeg har måttet gjøre underveis, og så er jeg blitt flinkere til å identifisere – i et psykologisk perspektiv – hvem som er «med» og «ikke med», og dermed bedre til å skape forankring i organisasjonen. Disse to gevinstene har vært meget verdifulle, og det er elementer jeg fremdeles benytter i dag. Programmet har både vært givende, moro og inspirerende, og det er ikke tvil om at valget hadde vært det samme i dag, avslutter hun.

Hans Thorbjørn Rydningen

VP Interntional Affairs, LHL

Hans Thorbjørn Rydningen er VP Interntional Affairs samt kirurg i LHL, en medlemsbasert, ideell og helhetlig helseorganisasjon som tilbyr både behandling og helsetjenester. Rydningen har nettopp avsluttet topplederprogrammet Executive Management Programme INSEAD.

LES MER...

– Jeg har i forveien en embetseksamen og en lang spesialistutdanning innen medisin, men etter en årrekke som toppleder følte jeg et behov for også å få et faglig påfyll innen ledelsesområdet, og bli kjent med tankesettet innen dette fagfeltet. Jeg kjente til INSEAD fra før, så det var ikke tvil om at det var her jeg ønsket å videreutdanne meg, forklarer Hans Thorbjørn Rydningen.

Rydningen legger vekt på at programmet er en overskuelig og moduloppbygget utdanning, og at man følger den samme gruppen med deltakere gjennom hele forløpet.

– Executive Management Programme INSEAD er svært godt organisert og med meget dyktige lærerkrefter. Hele programmet er meget konket, og man kommer hjem med nye verktøy og metoder som man kan anvende med en gang. Programmet har tilført meg svært mye, og er nok det beste utdanningsprogrammet jeg noen gang har deltatt i – derfor er det også noe jeg anbefaler varmt videre, sier han, og fortsetter:

– Jeg føler at jeg har fått mange gode innputt innen strategi, ledelse, endringsledelse og innovasjon. En annen viktig faktor, og noe jeg også setter stor pris på er de utrolig nære personlige relasjonene og dermed det nye nettverket jeg har fått – det betyr svært mye, og er meget nyttig for meg. Deltakerne kommer med mange ulike bakgrunner og kompetanser, og det er en stor velvillighet til å dele erfaring og kunnskap med hverandre, avslutter Hans Thorbjørn Rydningen.

Attila Kvalsnes

Business Development Manager, Aerospace Industrial Maintenance A/S

“Executive Management Programme er en særdeles eksklusiv utdanning som jeg har fått stort utbytte av. Foreløpig er vi seks personer fra min bedrift som har deltatt på denne utdanningen, og vi er alle kjempefornøyde. Noe av det viktigste jeg tar med meg fra dette programmet er en masse inspirasjon og en rekke gode verktøy som jeg kan bruke innen forretningsutvikling, strategi, gruppedynamikk og psykologi. Det faglige nivået på professorene på programmet er særdeles høyt, og jeg sitter igjen med en helt fantastisk følelse. I tillegg har jeg fått et unikt nettverk med andre ledere som jeg kommer til å ta vare på fremover.”

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om topplederutdanningen Executive Management Programme INSEAD