Referanser

Det sier våre kunder

Bli inspirert av noen av våre tidligere deltakere og les om deres erfaring

Gry Miriam Olsen

CEO, Keolis

Gry Miriam Olsen som er CEO i Keolis, en av verdens største mobilitet-kollektivselskaper, har nettopp avsluttet topplederprogrammet Executive Management Programme INSEAD. Keolis har blant annet driftet Bybanen i 10 år, og gjenvant i fjor denne kontrakten. I tillegg har selskapet vunnet et bussanbud i Bergen Sentrum som omtales som «Nordens største el-buss anbud».

LES MER...

– Jeg hadde et ønske om å øke mine kompetanser innen det strategiske, innovasjons- og ledelsesmessige fagfeltet, og ble anbefalt å delta i Executive Management Programme av styrelederen min som også tidligere selv har deltatt. I Keolis Norge har vi et stort fokus på innovasjon i alle prosesser, og vi har blant annet startet et innovasjonssenter. Derfor passet utdanningsprogrammet utrolig bra i forhold til faglig påfyll og egenutvikling, forteller Gry Miriam Olsen og fortsetter:

– Jeg har hatt et veldig bra utbytte av programmet, og det var spennende å delta i en utdanning med så høyt nivå på professorene og med meget dyktige medstudenter. Både foredrag og diskusjoner var gode og lærerike, og spesielt vil jeg fremheve Blue Ocean-tankegangen som spennende, og noe som har gitt meg konkrete innputt som jeg kan utnytte i jobben min fremadrettet. Dette er ikke minst nyttig i forhold til den videre utviklingen av «Keolis mobility innovation center» som skal sikre en bedre og mer effektiv kollektivtransport for brukerne, og gode muligheter samt en bra arbeidsplass for de ansatte, avslutter hun.

Hans Thorbjørn Rydningen

VP Interntional Affairs, LHL

Hans Thorbjørn Rydningen er VP Interntional Affairs samt kirurg i LHL, en medlemsbasert, ideell og helhetlig helseorganisasjon som tilbyr både behandling og helsetjenester. Rydningen har nettopp avsluttet topplederprogrammet Executive Management Programme INSEAD.

LES MER...

– Jeg har i forveien en embetseksamen og en lang spesialistutdanning innen medisin, men etter en årrekke som toppleder følte jeg et behov for også å få et faglig påfyll innen ledelsesområdet, og bli kjent med tankesettet innen dette fagfeltet. Jeg kjente til INSEAD fra før, så det var ikke tvil om at det var her jeg ønsket å videreutdanne meg, forklarer Hans Thorbjørn Rydningen.

Rydningen legger vekt på at programmet er en overskuelig og moduloppbygget utdanning, og at man følger den samme gruppen med deltakere gjennom hele forløpet.

– Executive Management Programme INSEAD er svært godt organisert og med meget dyktige lærerkrefter. Hele programmet er meget konket, og man kommer hjem med nye verktøy og metoder som man kan anvende med en gang. Programmet har tilført meg svært mye, og er nok det beste utdanningsprogrammet jeg noen gang har deltatt i – derfor er det også noe jeg anbefaler varmt videre, sier han, og fortsetter:

– Jeg føler at jeg har fått mange gode innputt innen strategi, ledelse, endringsledelse og innovasjon. En annen viktig faktor, og noe jeg også setter stor pris på er de utrolig nære personlige relasjonene og dermed det nye nettverket jeg har fått – det betyr svært mye, og er meget nyttig for meg. Deltakerne kommer med mange ulike bakgrunner og kompetanser, og det er en stor velvillighet til å dele erfaring og kunnskap med hverandre, avslutter Hans Thorbjørn Rydningen.

Attila Kvalsnes

Business Development Manager, Aerospace Industrial Maintenance A/S

“Executive Management Programme er en særdeles eksklusiv utdanning som jeg har fått stort utbytte av. Foreløpig er vi seks personer fra min bedrift som har deltatt på denne utdanningen, og vi er alle kjempefornøyde. Noe av det viktigste jeg tar med meg fra dette programmet er en masse inspirasjon og en rekke gode verktøy som jeg kan bruke innen forretningsutvikling, strategi, gruppedynamikk og psykologi. Det faglige nivået på professorene på programmet er særdeles høyt, og jeg sitter igjen med en helt fantastisk følelse. I tillegg har jeg fått et unikt nettverk med andre ledere som jeg kommer til å ta vare på fremover.”

Dag Mevold

CEO, BNP Paribas Cardif Forsikring, Norway

“Jeg valgte utdanningen fordi den er intensiv og lett å kombinere med jobb- og privatlivet. Samtidig ga det praktiske case-arbeidet en svært god læringseffekt. Jeg fikk en faglig oppdatering og metoder til å ta verktøyene i bruk for å skape fremtidige muligheter for nye forretningsmodeller – når den eksisterende for eksempel blir truet av disrupsjon. Tusen takk for et fremragende kurs, og ikke minst for en god administrering av forløpet og et godt servicenivå.”

Heidi Strandvoll

Program Manager, Transformation projects, Nordea

“Jeg er imponert over det faglige nivået på Executive Management Programme, hvordan avanserte temaer ble gjort forståelige samt kvalitet og engasjement hos hver enkelt av foreleserne. Samlingene ga direkte utbytte i form av konkrete modeller og verktøy det var mulig å prøve ut i etterkant. Jeg har fått en bedre totalforståelse av hvordan disse elementene spiller sammen, og hvordan de påvirker hverandre. I tillegg har utdanningen bidratt til personlig utvikling, og gitt meg en påminnelse om at endring starter hos meg selv. En god nøkkel var å diskutere viktigheten av å kombinere fokus og fleksibilitet; belyse hvordan en god – eller dårlig – definert strategi setter retning for et selskap, og forstå bedre hvordan summen av enkeltmenneskets holdning til endring påvirker den samlede organisasjonen. Alt i alt en utdanning med svært relevante fagområder, fornuftig tidsforbruk samt høy faglig kvalitet.”

Magne Solvåg-Mathisen

Managing Director, Nord-Pure A/S

“Jeg må nesten skamrose hele opplegget, som langt oversteg forventningene mine. Det faglige nivået på utdanningen er helt glitrende, og fundert på solid kunnskap, vitenskap og forskning – og underviserne er svært engasjerende. Jeg hadde behov for faglig påfyll, og med Executive Management Programme har jeg i aller høyeste grad fått ny kunnskap og helt konkrete verktøy i relasjon til blant annet strategi, innovasjon og lederskap som jeg kan ta med direkte hjem og bruke i hverdagen. Jeg har rett og slett fått et nytt stammespråk, og blitt en del av et faglig nettverk som har gitt meg ny inspirasjon og innsikt i viktige ledelsesmessige fagområder. Det å se tingene, ikke bare fra et norsk kulturelt ståsted, har vært svært viktig for meg, så kombinasjonen med at deler av utdanningen foregår på INSEAD er eminent. Jeg ble selv anbefalt å ta denne utdanningen av flere i nettverket mitt, og kan bare sende budskapet videre: Dette kan anbefales med et stort “A””

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om topplederutdanningen Executive Management Programme INSEAD