Undervisere på styreprogrammet Advanced Board Programme INSEAD

Bli utfordret og inspirert

Møt professorene fra INSEAD

Stanislav Shekshnia

INSEAD

Stanislav Shekshnia er programdirektør på Executive Board Programme og Senior Affiliate Professor of Entrepreneurship and Family Enterprise på INSEAD. Shekshnia har i 10 år jobbet som toppleder og etterfølgende som gründer i Frankrike, USA, Russland og Sentral-Europa. Stanislav har en kandidatgrad i økonomi, en Ph.d. fra Moskvas Statsuniversitet samt en MBA fra Northeastern University i Boston. Stanislav Shekshnia er i tillegg direktør for Leading from the Chair Programme på INSEAD, og har utgitt en lang rekke bøker om ledelse og styrearbeid.

Les mer om Stanislav Shekshnia

Jose Santos

Affilitated Professor of Practice in Global Management, INSEAD

Professor José F.P. dos (Joe) Santos startet sin akademiske karriere innen ingeniørfag på begynnelsen av syttitallet i hjembyen Porto, men kom snart inn i ledelsesverdenen. I 1995 flyttet Joe fra Italia til INSEAD, og dedikerte seg igjen til vitenskapelig arbeid. Joes forskning og undervisning fokuserer på ledelse av multinasjonale selskaper, spesielt i forhold til styring av global integrasjon og innovasjon.

Joe er tilknyttet professor i global ledelse ved INSEAD i Frankrike, «Visiting Scholar» ved MIT Sloan i USA og «Professor Catedratico Convidado» ved UCP i Portugal. Han presenterer jevnlig sitt arbeid på konferanser rundt om i verden, og jobber i tillegg med topplederteams i multinasjonale selskaper i Europa, Amerika og Japan. Boken From Global to Metanational: How Companies Win in the Knowledge Economy, skrevet sammen med kollegene Yves Doz og Peter Williamson, er utgitt av Harvard Business School Press.

Subramanian Rangan

INSEAD

Subramanian Rangan er professor i strategi og ledelse på INSEAD og underviser blant annet på Advanced Board Programme. Han er ekspert i global strategi og ledelse, internasjonal bedriftsøkonomi og multinasjonale selskaper, og har styreposter i en lang rekke bedrifter og organisasjoner. Rangan jobber blant annet med kapitalisme i et fremtidsperspektiv, og spesifikt hvordan bedrifter kan bli bedre til å integrere prestasjon og fremgang. I 2013 initierte han dessuten «Society for Progress», et fellesskap av fremtredende filosofer, sosiologer og bedriftsledere. Ovenstående arbeid har blant annet ført til utgivelse av to bøker om emnet.

Rangan har opprinnelig en MBA fra MIT Sloan School of Management og en Ph.d. i politisk økonomi fra Harvard University.

Les mer om Subramanian Rangan