Executive Board Forum

Executive Board Forum er Scandinavian Executive Institutes nettverks- og læringsforum for aktive styremedlemmer som ønsker å hente ny inspirasjon, og å møte og dele kunnskap med likesinnede.

Forumet er åpent både for tidligere deltakere på Executive- og Advanced Board Programme INSEAD og for andre med aktive profesjonelle styreverv, så her kan du treffe både gamle kjente og utvide nettverket ditt og skape nye relasjoner.

Executive Bord Forum er tilrettelagt slik at du tilegner deg ny kunnskap og inspirasjon på mer enn en måte: Du får tilgang på fire årlige nettverksmøter, og samtidig skaper vi rammene for at du kan bidra med egne erfaringer og utfordringer. I hver samling setter vi fokus på et nytt og relevant faglig tema for verdiskapende og strategisk styrearbeid med utvalgte innleggsholdere. Vi legger opp til spørsmål, kunnskapsdeling og debatt, så vel som tid til uformelt nettverk.

Kommende arrangementer

AI i styrerommet: AI er vår tids lyspære. Alle industrier blir berørt, og teknologien er en katalysator for våre bærekraft- og klimaforpliktelser

Dato: Tirsdag den 13. februar 2024
Tid: Kl. 17:00 – 19:00
Sted: Wikborg Rein Advokatfirma, Dronning Mauds gate 11 i Oslo

Rapporten «Nytteverdien av AI for norsk næringsliv», som nettopp ble lansert av NHOAbelia, Nelfo og Finans Norge anslår 5600 milliarder i økt norsk verdiskapning frem mot 2040. Vi kan med andre ord snu fallende produktivitetsvekst i norsk økonomi, men det forutsetter at vi kommer raskt i gang.

I dag bruker 1 av 4 norske virksomheter kunstig intelligens. Bare halvparten av disse har en strategi hvor AI er implementert. Vi har med andre ord en lang reise foran oss som krever strategiske, kulturelle og organisatoriske endringer. Kraftfulle teknologier utfordrer vår forståelse av vekst og innovasjon. Vi har best forutsetning for å håndtere lineær vekst og gradvis innovasjon, men vi kan like gjerne stå overfor eksponentiell vekst og disrupsjon.

5600 milliarder i økt verdiskapning? Tallet er ikke det viktigste, men det bør motivere. Det viktigste er hvordan vi møter dette skiftet med kompetanse og innovasjonsevne – griper mulighetene og håndterer risiko – også i styrerommet.

Innleggsholder er Bente Sollid Storehaug, gründer av Digital Hverdag. Hun har hatt et 40-talls styreverv i norsk næringsliv. I dag er hun styreleder for Placewise Group ASA, Task Alliance og Ocean Visioneering. Hun har styreerfaring fra en rekke selskaper som Hafslund, Eika Gruppen, Polaris Media, Europris, Nortel, Questback, Lumi Gruppen og Motor Gruppen.

Av hensyn til det praktiske arrangement er det et mindre gebyr for å delta.

Bente Sollid Storehaug

Temaer på tidligere samlinger

Dato: Tirsdag den 26. september 2023
Tema: Styret og ESG: Rapporteringskrav, strategiske muligheter og trusselen om personlig erstatningsansvar
Innleggsholdere: Wikborg Rein Advokatfirma AS, partnerne Elise Johansen, Hedvig Bugge Reiersen og Jørgen Vangsnes

Dato: Tirsdag den 5. desember 2023
Tema: Start smart: Hvordan skape psykologisk trygghet i styret og gi nye styrer en flying-start
Innleggsholdere: Tom Georg Olsen