Leading Strategic Change

Topplederprogram i samarbeid med INSEAD

Leading Strategic Change er et internasjonalt topplederprogram for deg som ønsker å få suksess med å eksekvere på ambisiøse strategier og transformasjonsprosjekter.

På et konsentrert forløp over en dag i København og 4 dager ved INSEAD i Frankrike vil du få inspirasjon, innsikt og verktøy for å bygge bro mellom den rasjonelle strategien og den virkelige verden – der hvor stragiene virkelig skal stå sin prøve. Programmet ruster deg til å håndtere tunge strategieksekveringsprocesser og transformasjonsprosjekter.

Gi ledelsen et felles utgangspunkt

Programmet er en opplagt mulighet for ledelsesteams som ønsker en ensartet referanseramme og tilgang til løsning av bedriftens utfordringer i relasjon til strategieksekvering og transformasjonsprosjekter. Det er mulig for flere fra samme bedrift å delta på samme forløp, eller for å sende team- eller ledergrupper av gårde på utdanningen i mindre grupper eller enkeltvis.

Gratis online informasjonsmøte – meld deg på

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om executive utdanningen Leading Strategic Change INSEAD

Deltakerprofil

Leading Strategic Change-programmet er designet til ledere med et betydelig ledelsesansvar som har en spesiell interesse i å få suksess med å gjennomføre ambisiøse strategier og endringsprosjekter. Programmet er ideelt for tidligere deltakere på vårt Executive Management Programme INSEAD, og fungerer meget godt som en overbygging på dette programmet.
Programmet er designet med henblikk på å gi et relevant utbytte for toppledere som har behov for en gjennomgående innsikt i strategiimplementering, ledere som har fått en tyngre lederstilling med fokus på å implementere ambisiøse endringer, direktører og toppledere som søker personlig inspirasjon og nye metoder til å transformere organisasjonen deres samt rådgivere, konsulenter og HR-ansvarlige som jobber med strategiimplementering og organisasjonsutvikling.

Les om utdanningen her

Utbytte av Leading Strategic Change

Programmet vil gi deg grunnlaget for å få suksess med strategiimplementering og transformasjon. Du blir i stand til å:

  • evaluere om du har en levedyktig strategi som er klar til eksekvering
  • utarbeide realistiske planer for eksekvering
  • identifisere de skjulte barrierene i organisasjonen din
  • forstå hvordan du overvinner disse barrierene
  • håndtere de psykologiske forhindringene som eksisterer mellom prosjektets interessenter
  • tilegne deg de ledelsesmessige ferdighetene dette krever av deg og ditt team til å oppbygge et kontinuerlig system for læring
Datoer for neste forløp

leading strategic change

Programdirektør og professorer

Daniel Simonovich er programdirektør og underviser på Leading Strategic Change, og har spesielt fokus på strategieksekvering og praktisk strategiarbeid. Med en fortid som strategikonsulent for en rekke av Europas største bedrifter har han en bred praktisk erfaring med strategiarbeid som han kombinerer med et solid teoretisk fundament. Med seg i bagasjen har Simonovich en rekke internasjonale utmerkelser for undervisningskvaliteten sin.

Les mer om professorene på Leading Strategic Change.

Les mer om underviserne

Kommende forløp

Høst 2024
ModulDatoSted
Modul 123. sep. 2024København, Danmark
Modul 211. - 14. nov.2024INSEAD, Frankrike
Meld deg på her
Vår 2025
ModulDatoSted
Modul 18. april 2025København, Danmark
Modul 25. - 8. maj 2025INSEAD, Frankrike
Meld deg på her
Høst 2025
ModulDatoSted
Modul 125. sep. 2025København, Danmark
Modul 210. - 13. nov. 2025INSEAD, Frankrike
Meld deg på her

Praktisk informasjon

Vi sørger for å bestille ditt opphold samt forpleining i forbindelse med oppholdet på INSEAD i Frankrike, hvor du innkvarteres på et av INSEADs hoteller nær Campus. Hotell og forpleining er ikke med i utdanningsprisen, men avregnes særskilt.

Du sørger selv for å bestille flybilletter til Paris. Vi sørger for å bestille transporten din tur/retur Charles de Gaulle i henhold til flytidene dine. Vi anbefaler en rekke flytider som du kan velge mellom. Du vil bli avhentet i ankomsthallen av en INSEAD-sjåfør og brakt til hotellet ditt.

LES MER

FAQ

Før man starter på en ny utdanning er det selvsagt mange spørsmål som kommer opp: Hvordan foregår undervisningen, hvem kan hjelpe meg med hvilke spørsmål og vil jeg motta et utdanningsbevis etter avsluttet utdanning, kan være noen av de spørsmålene du gjerne vil ha svar på. I denne FAQ har vi samlet noen av de mest vanlige spørsmålene som kanskje kan hjelpe deg på vei.

Få svar på spørsmålene dine