Executive Forum

Eksklusivt forum for toppledere, ledere og styremedlemmer

Unik tilgang til den nyeste kunnskapen

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere som ønsker å fokusere på og utvikle deres ledelsesmessi­ge og strategiske kunnskap og kompetanse.

Forumet gir medlemmene mulighet til å få kunnskap og inspirasjon fra IMD og INSEAD samt sparring med andre ledere – og gir dermed grobunn for en kontinu­erlig utvikling av både ledelsesfaglige og personlige dimensjoner. Dessuten er det en unik mulighet til å bevare kontakten med tidligere deltakere, dersom man har deltatt i et av Scandinavian Executive Institutes utdanningsprogrammer.

Se program for 2020

Dynamisk kunnskapsdeling

Executive Forum er tilrettelagt slik at du tilegner deg kunnskap på mer enn en måte: Du får tilgang på fire årlige masterclasser, og samtidig skaper vi rammene for at du kan bidra med egne erfaringer og utfordringer. Vi sikrer et dynamisk og intensivt læringsmiljø på tvers av bransjer, noe som resulterer i et sterkt strategiske nettverk som er avgjørende for den moderne lederen.

Priser

Kjøp et klippekort til alle fire masterclasser i 2020, og få del i et stort nettverk av skandinaviske ledere, toppledere og styremedlemmer. Klippekortet er ikke personlig, og kan fritt benyttes innen ledergruppen i samme bedrift.

For å få størst utbytte, anbefaler vi at man deltar med flere personer fra samme bedrift, slik at alle får den samme kunnskapen og det samme utgangspunktet for å jobbe videre etterfølgende. Det er mulig å kjøpe klippekort til 1, 4, 8, 12 eller 16 plasser.

Den, som er ansvarlig for påmeldingen, er kontaktperson for klippekortet, og vil bli kontaktet fire uker før hver masterclass med henblikk på antall deltakere.

KlippPrisPris, alumn
1 klipp810 euro675 euro
4 klipp2.840 euro2.030 euro
8 klipp5.270 euro3.780 euro
12 klipp7.700 euro5.540 euro
16 klipp10.135 euro7.298 euro
Les mer om masterclassen