Executive Management Certificate

Kort og intensiv lederutdanning på høyt nivå – ledelse og forretningsutvikling

Fokus på ledelse og forretningsutvikling

Executive Management Certificate er et fire dagers program som setter fokus på deg som leder, og de kompetansene som skal til for å utvikle og skape fremdrift i organisasjon og forretning.

Programmet gir deg et kompetanseløft, og er verdifullt for deg som leter etter nye kompetanser og ny kunnskap som kan brukes til å utvikle organisasjonen din, og som søker innputt til den strategiske utviklingen og prosessen.

Executive Management Certificate er et selvstendig utdanningsforløp, men er samtidig første del av Executive Management Programme INSEAD. Denne utdanningen kan du velge å ta på et senere tidspunkt, og i den forbindelsen nøyes med å ferdiggjøre modul 2 og 3.

Utbytte

På et konsentrert forløp over fire dager får du presentert den nyeste kunnskapen fra internasjonalt anerkjente eksperter, og du får:

 • nye perspektiver på strategiarbeidet og strategiimplementeringen
 • inspirasjon og styrket din evne til å lede og motivere
 • idéer til å tenke ut nye forretningsmodeller og konkurransemessige fordeler
 • verktøy til å skape nytekning og innovasjon i ditt lederteam og din organisasjon
 • kunnskap til å realisere det menneskelige potensial som bedriften rommer
 • selvtillit og tyngde som toppleder
 • Et solid nettverk med erfarne ledere fra andre bransjer
Dette sier tidligere deltakere

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om topplederutdanningen Executive Management Certificate

Gi ledergruppen et felles utgangspunkt

Programmet er også særdeles velegnet og verdifullt for lederteams og ledergrupper som ønsker en ensartet referanseramme og tilgang til løsning av bedriftens strategiske og ledelsesmessige utfordringer og til ledelse og forretningsutvikling.

Dere vil som team få en felles opplevelse på et høyt faglig nivå, og få mulighet til å skape nye idéer som kan løfte bedriften og organisasjonen.

Ledelse og forretningsutvikling

Innhold

Programmet fokuserer på emnene STRATEGI, INNOVASJON, KOMMUNIKASJON  OG LEDELSE.

Strategidelen gir deg et godt overblikk over den praktiske anvendelsen av strategiske metoder og verktøy – alt fra strategiformulering til implementering.

På innovasjonsdelen vil du lære hvordan man med nye innovasjonsmetoder blir i stand til å forstå kundens behov fra en ny vinkel, omsette dette til nytenkende idéer samt å få disse virkeliggjort i praksis.

Ledelsesdelen vil gjøre deg fortrolig med de viktigste forutsetningene for hvordan du skaper en kultur som understøtter bedriftens ambisjoner. Du vil bli inspirert, og bli presentert for en rekke håndgripelige metoder og verktøy som kan understøtte ledelsesrollen din fremadrettet.

Avslutningsvis vil du lære å kommunisere komplekse problemstillinger klart og tydelig, jobbe med din personlige gjennomslagskraft samt medietrening.

Deltakerprofil

Executive Management Certificate er målrettet erfarne ledere som jobber på strategisk nivå.

Du kjenner og behersker de grunnleggende ledelsesverktøy, men vil gjerne utfordre og styrke deg selv i forhold til medarbeidere, organisasjonen og den forretningsmessige utviklingen.

Du søker seriøs og høy faglig ledertrening og -utvikling som kan inspirere, fornye og optimere din daglige ledelse.

Den typiske deltakeren er eier av en bedrift, CEO, CFO, COO, VP eller ansvarlig for en selvstendig organisatorisk enhet eller forretningsområde. Du kan også jobbe som rådgiver på tilsvarende nivå.

På programmet vil du treffe andre deltakere som er nysgjerrige, og som har lyst til å få ny inspirasjon til å tenke nytt i forhold til seg selv og deres bedrift, få strategisk klarhet og styrke deres ledelsesmessige tyngde og karriere.

Undervisningen foregår på engelsk.

Ledelse og forretningsutvikling

Ditt utbytte

Programmet gir deg større ledelsesmessig tyngde, og du får:

 • nye perspektiver på strategi
 • nye perspektiver på ledelse og forretningsutvikling
 • inspirasjon og styrket din evne til å lede og motivere
 • mulighet for å gjenoppfinne din bedrifts strategiske ambisjon og forretningsmodell
 • idéer til å tenke ut nye og unike forretningsmodeller
 • verktøy til å skape nytekning og innovasjon i ditt lederteam og din organisasjon
 • mulighet for å realisere det menneskelige potensial som bedriften rommer
 • selvtillit og tyngde som toppleder
 • et solid nettverk med erfarne ledere fra andre bransjer

Din bedrifts utbytte

 • Målbare forretningsmessige resultater
 • En mer målrettet og fokusert leder
 • Effektiv organisering og utnyttelse av kompetansene
 • Ny inspirasjon og nye perspektiver på lederrollen
 • Ny inspiration til forretningsutvikling
 • Strategiske lederkompetanser
 • Økt prestasjon og forretningsmessig vekst
 • En leder med økt organisatorisk verdi, innsikt og handlekraft

Kommende forløp

Høst 2024
Modul DatoSted
Modul 127. - 29. august 2024Kolding, Danmark
MELD DEG PÅ
Vår 2025
Modul DatoSted
Modul 124. - 26. februar 2025Kolding, Danmark
MELD DEG PÅ

Pris

Pris: 4.800 € 
Prisen inkluderer ikke kostnader til hotell og forpleining samt reisekostnader til Danmark og Frankrike.

 

Tilvalg:

Utdanningsgaranti

– den sikrer deg gratis overflytting, hvis du blir syk

Ved kjøp av denne garantien kan du uten ekstra kostnader overflyttes til neste program, hvis du skulle bli syk innen programstart eller underveis. Ved sykdom/skade skal det fremvises dokumentasjon i form av legeerklæring. Vi avtaler deretter hvilket kommende program du vil overflyttes til. Garantien dekker bare utdanningsgebyret og ikke hotell– og forpleiningsutgiftene.

Pris: 250 €

 

Re-union med de andre deltakerne

Vi avholder re-union for din deltakergruppe når utdanningsprogrammet er avsluttet. Dette kan du velge å melde deg på helt fra starten av, så får du det inn i kalenderen din med det samme. Det inkluderer en hel undervisningsdag/masterclass med en INSEAD- eller IMD-professor. Emnet for dagen vil alltid være et aktuelt emne innenfor ledelse og strategi. Re-unionen vil bli avholdt i København eller i Jylland, og består av en hel undervisningsdag fra kl. 09-16 med etterfølgende middag – alt inkludert i prisen.

Opphold

Programmet avholdes på Hotel Koldingfjord, i Kolding, Danmark, og vi sørger for å bestille ditt opphold samt forpleining alle dager. Du kommer til å bo samme med de øvrige deltakerne, og hver kveld vil det være felles middag for å styrke ditt nye nettverk.

FAQ

Før man starter på en ny utdanning er det selvsagt mange spørsmål som kommer opp: Hvordan foregår undervisningen, hvem kan hjelpe meg med hvilke spørsmål og vil jeg motta et utdanningsbevis etter avsluttet utdanning, kan være noen av de spørsmålene du gjerne vil ha svar på. I denne FAQ har vi samlet noen av de mest vanlige spørsmålene som kanskje kan hjelpe deg på vei.

FÅ SVAR PÅ DINE SPØRSMÅL