Internasjonal styreutdanning

Med Executive Board Programme får du en internasjonal styreutdanning og seks dagers konsentrert undervisning. Du blir utfordret og inspirert av noen av verdens ledende undervisere.

Executive Board Programme er en internasjonal styreutdanning tilpasset skandinaviske forhold og kultur som gir deg praktisk og teoretisk kunnskap, slik at du blir i stand til å styrke din posisjon som et sterkt og verdifullt styremedlem.

Den nye kunnskapen og de nye verktøyene gjør deg til et verdiskapende styremedlem – både individuelt og i samspill med det øvrige styret, bedriftens eierkrets og bedriftens ledelse.

Programmet fokuserer på kompleksiteten i fremtidens styrearbeid, god corporate governance og de kompetansene som er essensielle for at du nå og i fremtiden er i stand til å spille en viktig nøkkelrolle i styrearbeidet.

Meld deg på informasjonsmøte online

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om styreutdanningen Executive Board Programme INSEAD

Modul 1

Modul 1 fokuserer på å sette styrearbeidet inn i en norsk kontekst, noe som skaper et solid fundament for å forstå styrets ansvar og plikter i forhold til lovgivning og norsk praksis. Vi ser i tillegg nærmere på hvordan styrets samarbeid med bedriftens toppledelse er underlagt en rekke juridiske rammer som har stor betydning i forhold til de avtalene som inngås mellom styret og ledelsen, uansett om disse handler om ansettelse, lønnsforhold eller oppsigelse av samarbeidet.

I tillegg har vi gjennom praktiske caser levert av erfarne styreledere mulighet til å dykke ned i en rekke av de sentrale fokusområdene for styret. Det omfatter blant annet konsekvensene av forskjellige eierstrukturer, sammensetningen av det best mulige styret, styrets rolle i strategiprosessen samt en rekke praktiske metoder og verktøy.

Vi vil også fokusere på en rekke utfordringer for fremtidens styrer. Det omfatter bl.a. ESG og digitalisering. Her har vi aktuelle foredragsholdere som setter disse utfordringene inn i et styreperspektiv, og bidrar til en solid ramme for verdiskapende styrearbeid og styrets mulighet for å forme fremtiden.

Dato og pris

Modul 1

  • Varighet: To dager
  • Emner: Ansvar, plikter og kommunikasjon

  • Sted: Oslo, Norge

Modul 2

På modul 2, som foregår på INSEAD, vil du få kunnskap om de ulike styre-strukturene, styrets overordnede formål, effektive styreprosesser samt hva som kjennetegner en effektiv styreleder. Du vil i tillegg få innsikt i hvordan du skaper de optimale rammene for verdiskapelse i bedriften, noe som også inkluderer risikostyring. Fokus vil være på å styrke bedriftens vekst, herunder hvordan finansielle problemstillinger håndteres og kan bidra til å nå vekstmålene.

Modulen gir dessuten innsikt i hvordan du skaper fundamentet for en systematisk og strukturert beslutningsprosess, slik at beslutningstakingen baseres på konkret informasjon fremfor intuisjon og individuelle meninger. Som avslutning på modul 2 vil du sammen med en rekke gruppemedlemmer gjennomføre et simulert «styremøte» hvor du sammen med ditt «styre» skal håndtere en viktig strategisk problemstilling. Du vil få verktøy til å selv-evaluere og reflektere over din egen effektivitet som styremedlem, og avslutningsvis vil hele seansen gi deg mulighet for å identifisere styrker og utviklingspotensialer i din rolle som et verdiskapende og verdifullt styremedlem.

Dette sier våre deltakere

Modul 2

  • Varighet: Fire dager

  • Emner: Ledelse, verdiskaping, risikostyring og beslutningsprosesser
  • Sted: INSEAD, Frankrike

Delta i eksklusivt læringsforum og bevar kontakten

Etter endt utdanning kan du delta i Executive Forum og holde deg oppdatert med aktuelle ledelsestemaer. Executive Forum er et eksklusivt læringsforum for deg som ønsker å fokusere på og utvikle din ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Det er i tillegg en enestående mulighet til å bevare kontakten med det nye nettverket.

I Executive Forum får du unik kunnskap og inspirasjon fra professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD, som via fire årlige masterclasser gir deg innblikk i den nyeste forskningen, de nyeste metodene og de nyeste casene.

Executive Forum Masterclasser holdes i København.

Les mer om Executive Forum