Vi vil sørge for at opptakten og avviklingen fungerer friksjonsfritt

Vi sørger for at de praktiske detaljene i forløpet fungerer, slik at du får det maksimale ut av programmet og kan konsentrere deg om læringsaspektene.

Før

 • Når du har meldt deg på programmet, vil vi sørge for at opptakten og avviklingen fungerer friksjonsfritt
 • Du mottar i god tid før programstart tilgang til deltakerportal med informasjoner om de øvrige deltakerne, undervisningsplan og kursmateriale
 • Kursmaterialet består av lesestoff i form av artikler og caser samt utdrag fra bøker
 • Du vil få mulighet til å reflektere over en aktuell utfordring som du har lyst å ta med til INSEAD – for å få inspirasjon til å løse den
 • Du må forvente å bruke om lag 20 timer på å forberede deg til forløpet
Meld deg på online informasjonsmøte

Under

 • Undervisningen foregår som en avvekslende kombinasjon av forelesninger, caser, gruppearbeid og diskusjon av deltakernes egne caser
 • Det er god idé å ha med en aktuell case, da du får mulighet til å jobbe med denne gjennom forløpet
 • Deltakerne vil få mulighet til å jobbe sammen i ulike grupper, noe som gir en variert inspirasjon og styrker et bredt nettverk som også kan være nyttig etterfølgende
 • På INSEAD følges vi av en egen programkoordinator til alle aktiviteter, blant annet en «opening-dinner» på mandagen og en «closing-dinner» på torsdagen
 • Programmet avsluttes med at du mottar et utdanningsbevis fra INSEAD
Meld deg på programmet

Etter

 • Du har nå fått ny og verdifull kunnskap, inspirasjon og erfaring som du kan benytte til å styrke og utvikle din rolle som et verdiskapende og verdifullt styremedlem
 • Du har i løpet av programmet jobbet med en rekke verktøy som du nå får mulighet til å benytte i ditt eget styre eller din egen organisasjon
 • Du har etablert et sterkt nettverk blant de øvrige deltakerne som du kan trekke på og gjensidig inspirere
 • Du får mulighet til å delta i Executive Forum, et unikt læringsforum hvor det avvikles inspirerende masterclasser med erfarne professorer fra blant annet INSEAD
Executive Forum

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om styreutdanningen Executive Board Programme INSEAD