INSEAD – The Business School for the World

Scandinavian Executive Institute har i mer enn ti år hatt et partnerskap med den internasjonalt anerkjente og velrennomerte business-skolen INSEAD

Skandinavias aller beste utdanningsprogrammer for topledere og styrer

Scandinavian Executive Institute har i mer enn ti år hatt et partnerskap med den internasjonalt anerkjente og velrennomerte business-skolen INSEAD om topplederutdanningen Executive Management Programme, styreutdanningerne Executive Board Programme og Advanced Board Programme samt strategieksekveringsutdanningen Leading Strategic Change.

I løpet av disse ti årene har vi kontinuerlig sparret med INSEAD om å utvikle våre programmer med henblikk på å tilby et av Skandinavias aller beste utdanningsprogrammer for toppledere og styremedlemmer.

Internasjonal business-skole i særklasse

INSEAD er også kjent som ”The Business School for the World”, en tittel den så absolutt kan gjøre seg fortjent til med campuser i intet mindre enn tre verdensdeler; Europa (Frankrike), Asia (Singapore) og Midtøsten (Abu Dhabi). Hertil kommer allianser med en lang rekke internasjonale institusjoner samt et kontor i New York og et forskningssenter i Israel.

Det internasjonale preget gir INSEADS MBA- og Executive-studenter en unik mulighet for å tilegne seg kunnskap og bli inspirert av en lang rekke ulike kulturer og internasjonale perspektiver. I tillegg er de tre campuser også med til å sikre at fakultetene og professorene har en internasjonal, og dermed kulturell spredning, som gjør dem i stand til å bidra med en allsidig kompetanse og tilgang til mange problemstillinger, løsninger og metoder.

MBA- og PhD-programmer

Hvert år deltar intet mindre enn 1.400 studenter i INSEADs MBA- og PhD-programmer, og mer enn 11.000 i et av utdanningsinstitusjonens Executive-programmer. Professorene kommer fra 40 ulike land, og studentene representerer 170 ulike nasjonaliteter fra 159 land.

60 år med forskning og undervisning

INSEAD ble grunnlagt i 1957 i Fontainebleau, litt utenfor Paris i Frankrike. Hele idégrunnlaget for skolen var basert på et initiativ som skulle styrke internasjonal næringsutvikling og samarbeid. Et samarbeid som opprinnelig var startet av Marshall-hjelpen umiddelbart etter 2. Verdenskrig. Visjonen var at hvis næringslivet og dermed landene samarbeidet om økonomiske forhold, så ville det forbedre hele fundamentet for fred i verden. Fokuset på internasjonalt samarbeid vedrørende forskning og utdanning er fremdeles den dag i dag kjernen i INSEADs verdigrunnlag – og et forhold som har sikret at skolen med hovedkontor i Fonatinebleau i Frankrike anses som den mest internasjonalt orienterte business-skolen i verden.

Læringsmiljø

INSEAD jobber for å skape et åpensinnet læringsmiljø som samler mennesker, kulturer og idéer fra hele verden med henblikk på å utvikle ledere og transformere organisasjoner. Gjennom utdanning er målet å utvikle ansvarlige og reflekterte ledere og gründere som klarer å skape verdi for organisasjonene sine, og via forskning er det hensikten å utvide vitenskapens grenser og påvirke forretningspraksis.

INSEADs utdannings- og forskningsprogrammer inkluderer alle de tradisjonelle business-fagområdene som strategi, ledelse, finansering, regnskap, organisasjonsutvikling, teknologi, markedsføring og innovasjon. INSEAD er på alle måter en banebrytende aktør i forhold til å utvikle metoder og teorier innen disse fagområdene. Teorier som er kjente – og anerkjente – verden over. Som eksempel kan nevnes Blue Ocean-strategien som er utviklet av INSEAD-professorene W. Chan Kim og Renée Mauborgne.

Internasjonal topplassering og toppkarakterer

At INSEAD er en business-school i absolutt verdensklasse vitner listen over topplasseringer fra en lang rekke internasjonalt anerkjente medier om. Her kan nevnes at INSEADs MBA-program i 2019 ble kåret som den #3 i verden for annet år på rad i Financial Times.

Executive Utdanning 2019

Financial Times har i 2019 kåret INSEAD som #6 blant de 50 beste skoler for Executive utdanning i verden.

Executive MBA 2018

På Financial Times (2018) liste over de beste EMBA programmer i verden finner man i topp 15 både INSEAD Global EMBA  og Tsinghua-INSEAD EMBA .

#3 Executive MBA (Tsinghua-INSEAD EMBA)
#13 Executive MBA  (INSEAD Global EMBA)

MBA Program 2019

Financial Times har rangert INSEAD som #3 MBA programme i verden to år i trekk. Se alle rankingresultatene her.

SE Institute programmer med INSEAD

De gode rangeringene smitter naturligvis også av på de utdanningsprogrammene som Scandinavian Executive Institute samarbeider med INSEAD om. Både topplederutdanningen Executive Management Programme og styreutdanningen Executive Board Programme blir løpende evaluert og oppnår gjennomsnittlig karakterer på 4,7, hvor 5,0 er toppkarakter.

Personlig og profesjonell utvikling

Med INSEAD i ryggen står vi klar til å ønske deg velkommen til en utdanning hvor du får noen fantastiske muligheter for å videreutvikle din leder- eller styrerolle – både profesjonelt og personlig. Vil du vite mer om vore INSEAD programmer, er du mer enn velkommen til å kontakte oss for å få avklart eventuelle spørsmål. Vi gleder oss til å høre fra deg.

Online Campus tour.