Treff noen av verdens ledende professorer og eksperter

Bli utfordret og inspirert

Frank Madsen

Underviser Leading Strategic Change, INSEAD

Frank Madsen har en omfattende erfaring innen strategieksekvering og endringsledelse, er ny underviser på den danske modul 1 av Leading Strategic Change INSEAD. Frank er en stor kapasitet innen fagområdet, og har via sine mange års erfaring med store og ambisiøse transformasjonsprosjekter i mange forskjellige bransjer, både som rådgiver og leder, en enorm erfaring å trekke på. På det nye modul 1 kommer han til å presentere en rekke forskjellige caser, og også invitere noen av case-bedriftene med til sesjonen, noe som gir et godt perspektiv på konkrete og praktiske transformasjoner. Vi får i tillegg mulighet til å jobbe med hans sjekkliste for suksessfulle strategieksekveringer og transformasjoner som legger særdeles godt opp til de emnene det skal jobbes videre med på INSEAD-modulen

Du kan lese mer om Frank Madsen her

Daniel Simonovich

Affiliate professor of Strategy, INSEAD

Simonovich har spesielt fokus på strategieksekvering og praktisk strategiarbeid. Med en fortid som strategikonsulent for en rekke av Europas største bedrifter har han en bred praktisk erfaring med strategiarbeid som han kombinerer med et solid teoretisk fundament. Daniel Simonovich er programdirektør på Leading Strategic Change, og med seg i bagasjen har han en rekke internasjonale utmerkelser for undervisningskvaliteten sin.

Du kan lese mer om Daniel Simonovich her

Spencer Harrison

Associate professor of Organizational behavior, INSEAD

I sitt forskningsarbeid fokuserer Spencer Harrison på hvordan man som leder skaper de perfekte rammene for at mennesker kan jobbe kreativt sammen. Arbeidet hans er fokusert på hvordan man skaper optimale samarbeidsstrukturer, og ikke minst hjelper han Fortune 100-bedrifter med å finne ut, ikke bare hvordan medarbeiderne deres blir dyktigere, men også hvordan bedriften kan lære av medarbeiderne. Harrison har blant annet gjennomført forskningsprosjekter i samarbeid med bedrifter som Google, NASA og Black Diamond.

Du kan lese mer om Spencer Harrison her

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om topplederutdanningen Leading Strategic Change INSEAD