Undervisere

Bli utfordret og inspirert

Bli undervist av noen av verdens ledende professorer og erfarne eksperter

Les mer om underviserne.

Jesper Lok

Strategiunderviser og profesjonell styreleder

Jesper Lok er en anerkjent foredragsholder, inspirator og underviser i bedriftsstrategi og styrerelaterte   emner. Han er styreleder i Dagrofa, Vestergaard Company og Unicef Danmark samt styremedlem i en lang rekke andre selskaper. I tillegg har han en omfattende lederkarriere bak seg, blant annet som tidligere toppsjef i DSB, Falck Emergency og Dagrofa samt som country manager i A.P. Møller-Mærsk.

I strategisesjonene på Leadership Acceleration Programme, som går under overskriften «Making Strategy Fly», vil han blant annet presentere nye verktøy og metoder til hvordan suksessfulle bedrifter kan utforme deres strategier i en omskiftelig verden, hvordan de oppbygger robusthet og blir i stand til å «gjenoppfinne» seg selv i et evig skiftende og turbulent miljø.

De nye metodene og teoriene gjøres håndgripelige via konkrete eksempler og caser som Jesper Lok drar frem fra sin omfattende erfaring som styreleder og toppsjef, noe som igjen legger godt opp til den videre strategiundervisningen på INSEAD.

Rupert Millington

CEO, Curious Industry

Rupert Millington rådgir om strategisk innovasjon, og jobber med å identifisere og utvikle nye produkter og brands. Han har designet og levert noen av markedsføringsbransjens mest suksessfulle innovasjonssystemer og utdanningsprogrammer. I tillegg har han vært ansvarlig for å skape globale kommunikasjonsstrategier for kunder som Dyson, Philips, IKEA og Heinz. Han har jobbet hos Y&R (i London og Stockholm), og har senest vært global sjef for strategisk innovasjon på kommunikasjonsbyrået Aegis plc.

Manuel Knight

Organisasjonsekspert

Manuel Knight er en sterkt motiverende taler. Han leder organisatoriske utviklingsprosesser i hele verden, og er ekspert i å skape effektive og suksessfulle teams, ledere og organisasjoner. På Executive Management Programme snakker han om hvordan du utvikler en organisasjonskultur hvor alle føler seg motiverte og i stand til å yte sitt beste. Manuel Knight har en spennende og annerledes bakgrunn: Fra en ghetto i Atlanta, Georgia, til et liv som internasjonal suksessrik konsulent.

Jesper Klit

Kommunikasjonsekspert

Jesper Klit er en av de mest populære og inspirerende europeiske foredragsholdere innen kommunikasjon og lederskap. Han er CEO hos Jesper Klit & Partners og har tidligere jobbet på Weekendavisen, TV2 og på Nordiske Film TV, hvor han var CEO i seks år.

Han har spesialisert seg i utvikling av personlig kommunikasjon og gjennomslagskraft, medie-coaching, business-storytelling og rådgir bedrifter og ledere i personlig og strategisk kommunikasjon. Blant Jesper Klits klienter er det flere Fortune 500-bedrifter.

Modul 2 og 3 på INSEAD

Andrew Shipilov

Professor i strategi & programdirektør

Andrew Shipilov er professor i strategi og Akzo Nobel Fellow of Strategic Management på INSEAD. Han er ekspert i strategi, innovasjon og nettverk, og hans aktuelle forskning handler om hvordan sosiale nettverk, strategiske allianser og partnerskap påvirker bedrifters konkurransefordeler. Professor Shipilov har siden 2010 vært akademisk leder av INSEADs Blue Ocean Strategy Programme, og hans klienter omfatter blant annet IBM, Microsoft og Gazprom.

Manuel Sosa

Professor i teknologi og ledelse

Manuel E. Sosa er adjungeret professor i teknologi og driftsstyring og direktør for the Heinrich and Esther Baumann–Steiner Fund for Creativity and Business på INSEAD. Han har sine universitetsgrader fra Universidad Simón Bolívar (Caracas, Venezuela) og Massachusetts Institute of Technology (MIT), og han leder INSEADs Innovation by Design Programme. Professor Sosas forskningsinnsats er anvendt til å forbedre produktutviklingssystemer.

Derek Deasy

Tilknyttet professor i organisatorisk atferd

Derek er assosiert professor i organisatorisk atferd hos INSEAD. Interessene hans omfatter lederutvikling, utbrenthet og motstandsdyktighet samt virkningen av følelsesmessige krevende oppgaver på arbeidsgrupper.

Forskningen og praksisen hans på disse områdene underbygges av en system-psykologisk tilgang som tar høyde for hvordan gruppearbeider, organisasjonsstrukturer og kulturer påvirkes av og påvirker individenes erfaring på jobben og i fritiden.

På INSEAD jobber Derek med lederutviklingsprogrammer for «high potentials» og ledende medarbeidere og underviser på INSEADs executive-programmer. I tillegg underviser han på MBA-studiet på CBS i København og hos IMD i Sveits. Han har også en coaching- og konsulentpraksis som i øyeblikket omfatter individuelt arbeid med bedriftsledere og arbeid med teams innen teknologisektoren og i gründerbedrifter.

Nana von Bernuth

Bedriftscoach

Nana von Bernuth er en høyt spesialisert og erfaren bedriftscoach med fokus på ledelse, innovasjon og strategi. Siden 2003 har hun kombinert coaching og dybdegående forskningsaktiviteter, noe som gjør henne i stand til å formidle de nyeste innsiktene og tendensene til deltakerne, og som er et viktig bidrag med henblikk på å berike diskusjoner og resultater. Nana von Bernuth har med stor suksess hjulpet prosjektteams, både fysisk og virtuelt, for bedrifter som Johnson & Johnson, LG Electronics, Starwood Hotels, TEVA og EdF.

Nathan Furr

Professor i strategi

Nathan Furr er professor i strategi ved INSEAD, og en internasjonalt kjent og prisvinnende forfatter innen innovasjon og teknologistrategi.

Nathan Furrs seneste bok, «Innovation Capital: How to Compete – and win – Like the World’s Most Innovative Leaders», gir et spennende innblikk i hvordan vi som ledere kan bli enda bedre til å skape innovasjon i våre bedrifter og ikke minst: Hvordan vi kan lære av de beste.

Store innovasjonsledere vet at kreativitet ikke er nok. De lykkes ikke bare på bakgrunn av idéene sine, men fordi de har visjonen, omdømmet og nettverkene til å vinne den nødvendige oppbakkingen til å kommersialisere dem. Det viser seg at denne kvaliteten – kallet «innovasjonskapital» – er målbart viktigere for innovasjon enn bare å være kreativ.

Basert på årtiers forskning i hvordan mennesker får gode idéer, gir Nathan deltakerne kunnskap og inspirasjon til hvordan de selv oppbygger et ry for innovasjon, hvilke teknikker man skal bruke til å styrke sin «innovasjonskapital» og hvordan man oppnår andres bevissthet og støtte i forhold til nye idéer og prosjekter. Han gir også innsikt i hva det vil si å utøve et visjonært lederskap, og hvordan det gjøres.