Undervisere

Bli utfordret og inspirert

Bli undervist av noen av verdens ledende professorer og erfarne eksperter

Les mer om underviserne.

Björn Lindbäck

Senior Partner & Adviser, XLNS Consulting Group AB

Bjørn H. Lindbäck (1961) er en anerkjent underviser i strategi, og har stor erfaring med strategi i både utøvende og rådgivende stillinger. Han rådgir bedrifter og organisasjoner i prosjekter og oppgaver, og har siden 1987 dedikert sitt arbeid til strategi på globalt plan. Björn Lindbäck har en B.Sc. i Business Administration fra Lunds Universitet i Sverige og en global sertifisering som Management Consultant (CMC). Han har også et Kaplan-Norton Master Class-sertifikat i “Strategy Management & Execution”.

Rupert Millington

CEO, Curious Industry

Rupert Millington rådgir om strategisk innovasjon, og jobber med å identifisere og utvikle nye produkter og brands. Han har designet og levert noen av markedsføringsbransjens mest suksessfulle innovasjonssystemer og utdanningsprogrammer. I tillegg har han vært ansvarlig for å skape globale kommunikasjonsstrategier for kunder som Dyson, Philips, IKEA og Heinz. Han har jobbet hos Y&R (i London og Stockholm), og har senest vært global sjef for strategisk innovasjon på kommunikasjonsbyrået Aegis plc.

Manuel Knight

Organizational Expert

Manuel Knight er en sterkt motiverende taler. Han leder organisatoriske utviklingsprosesser i hele verden, og er ekspert i å skape effektive og suksessfulle teams, ledere og organisasjoner. På Executive Management Programme snakker han om hvordan du utvikler en organisasjonskultur hvor alle føler seg motiverte og i stand til å yte sitt beste. Manuel Knight har en spennende og annerledes bakgrunn: Fra en ghetto i Atlanta, Georgia, til et liv som internasjonal suksessrik konsulent.

Jesper Klit

Communications Expert

Jesper Klit er en av de mest populære og inspirerende europeiske foredragsholdere innen kommunikasjon og lederskap. Han er CEO hos Jesper Klit & Partners og har tidligere jobbet på Weekendavisen, TV2 og på Nordiske Film TV, hvor han var CEO i seks år.

Han har spesialisert seg i utvikling av personlig kommunikasjon og gjennomslagskraft, medie-coaching, business-storytelling og rådgir bedrifter og ledere i personlig og strategisk kommunikasjon. Blant Jesper Klits klienter er det flere Fortune 500-bedrifter.

Andrew Shipilov

Professor of Strategy & Programme Director

Andrew Shipilov er professor i strategi og Akzo Nobel Fellow of Strategic Management på INSEAD. Han er ekspert i strategi, innovasjon og nettverk, og hans aktuelle forskning handler om hvordan sosiale nettverk, strategiske allianser og partnerskap påvirker bedrifters konkurransefordeler. Professor Shipilov har siden 2010 vært akademisk leder av INSEADs Blue Ocean Strategy Programme, og hans klienter omfatter blant annet IBM, Microsoft og Gazprom.

Manuel Sosa

Associate Professor of Technology and Operations Management

Manuel E. Sosa er adjungeret professor i teknologi og driftsstyring og direktør for the Heinrich and Esther Baumann–Steiner Fund for Creativity and Business på INSEAD. Han har sine universitetsgrader fra Universidad Simón Bolívar (Caracas, Venezuela) og Massachusetts Institute of Technology (MIT), og han leder INSEADs Innovation by Design Programme. Professor Sosas forskningsinnsats er anvendt til å forbedre produktutviklingssystemer.

Derek Deasy

Affiliate Professor of Organisational Behaviour

Derek er assosiert professor i organisatorisk atferd hos INSEAD. Interessene hans omfatter lederutvikling, utbrenthet og motstandsdyktighet samt virkningen av følelsesmessige krevende oppgaver på arbeidsgrupper.

Forskningen og praksisen hans på disse områdene underbygges av en system-psykologisk tilgang som tar høyde for hvordan gruppearbeider, organisasjonsstrukturer og kulturer påvirkes av og påvirker individenes erfaring på jobben og i fritiden.

På INSEAD jobber Derek med lederutviklingsprogrammer for «high potentials» og ledende medarbeidere og underviser på INSEADs executive-programmer. I tillegg underviser han på MBA-studiet på CBS i København og hos IMD i Sveits. Han har også en coaching- og konsulentpraksis som i øyeblikket omfatter individuelt arbeid med bedriftsledere og arbeid med teams innen teknologisektoren og i gründerbedrifter.