Undervisere

Bli utfordret og inspirert

Bli undervist av noen av verdens ledende professorer og erfarne eksperter

Fakultet

Jesper Lok

Strategiekspert

Jesper Lok er en anerkjent foredragsholder, inspirator og underviser i bedriftsstrategi og styrerelaterte   emner. Han er styreleder i Dagrofa, Vestergaard Company og Unicef Danmark samt styremedlem i en lang rekke andre selskaper. I tillegg har han en omfattende lederkarriere bak seg, blant annet som tidligere toppsjef i DSB, Falck Emergency og Dagrofa samt som country manager i A.P. Møller-Mærsk.

I strategisesjonene på Leadership Acceleration Programme, som går under overskriften «Making Strategy Fly», vil han blant annet presentere nye verktøy og metoder til hvordan suksessfulle bedrifter kan utforme deres strategier i en omskiftelig verden, hvordan de oppbygger robusthet og blir i stand til å «gjenoppfinne» seg selv i et evig skiftende og turbulent miljø.

De nye metodene og teoriene gjøres håndgripelige via konkrete eksempler og caser som Jesper Lok drar frem fra sin omfattende erfaring som styreleder og toppsjef, noe som igjen legger godt opp til den videre strategiundervisningen på INSEAD.

Jesper Klit

Kommunikasjonsekspert

Jesper Klit er en av de mest populære og inspirerende europeiske foredragsholdere innen kommunikasjon og lederskap. Han er CEO hos Jesper Klit & Partners og har tidligere jobbet på Weekendavisen, TV2 og på Nordiske Film TV, hvor han var CEO i seks år.

Han har spesialisert seg i utvikling av personlig kommunikasjon og gjennomslagskraft, medie-coaching, business-storytelling og rådgir bedrifter og ledere i personlig og strategisk kommunikasjon. Blant Jesper Klits klienter er det flere Fortune 500-bedrifter.

Manuel Knight

Organisasjonsekspert

Manuel Knight er en sterkt motiverende taler. Han leder organisatoriske utviklingsprosesser i hele verden, og er ekspert i å skape effektive og suksessfulle teams, ledere og organisasjoner. På Executive Management Programme snakker han om hvordan du utvikler en organisasjonskultur hvor alle føler seg motiverte og i stand til å yte sitt beste. Manuel Knight har en spennende og annerledes bakgrunn: Fra en ghetto i Atlanta, Georgia, til et liv som internasjonal suksessrik konsulent.

Andrew Shipilov

Professor i strategi & programdirektør, INSEAD

Andrew Shipilov er professor i strategi og Akzo Nobel Fellow of Strategic Management på INSEAD. Han er ekspert i strategi, innovasjon og nettverk, og hans aktuelle forskning handler om hvordan sosiale nettverk, strategiske allianser og partnerskap påvirker bedrifters konkurransefordeler. Professor Shipilov har siden 2010 vært akademisk leder av INSEADs Blue Ocean Strategy Programme, og hans klienter omfatter blant annet IBM, Microsoft og Gazprom.

Jin Kang Moller

Executive-underviser

Jin Kang Moller er en prisvinnende og innovativ kunde-fokusert strateg og designpraktiker samt en meget velrennomert executive-underviser, blant annet på INSEAD.

Hennes designmetoder har hjulpet bedrifter i en rekke forskjellige bransjer med å drive suksessfulle transformasjoner med fokus på kundeopplevelser og digitalisering.

Gjennom 20 år med praktikererfaring har Jin utviklet og levert suksessfulle executive-programmer som omhandler designtenking, kundeopplevelser og designledelse. Hun har dessuten delt idéene og prinsippene sine på tvers av en rekke forskjellige plattformer, og er i tillegg en topp-rangert hovedtaler på globale konferanser, inklusive TEDx.

Jim Kang er forfatter til «The Simplicity Playbook for Innovators – creating lovable experiences in a complicated world» som er et gjennomprøvd verktøy til å drive strategi og innovasjon, menneskeliggjøre digital transformasjon og oppnå høy kundelojalitet.

Manuel Sosa

Professor i teknologi og ledelse, INSEAD

Manuel E. Sosa er adjungeret professor i teknologi og driftsstyring og direktør for the Heinrich and Esther Baumann–Steiner Fund for Creativity and Business på INSEAD. Han har sine universitetsgrader fra Universidad Simón Bolívar (Caracas, Venezuela) og Massachusetts Institute of Technology (MIT), og han leder INSEADs Innovation by Design Programme. Professor Sosas forskningsinnsats er anvendt til å forbedre produktutviklingssystemer.

Derek Deasy

Tilknyttet professor i organisatorisk atferd, INSEAD

Derek er assosiert professor i organisatorisk atferd hos INSEAD. Interessene hans omfatter lederutvikling, utbrenthet og motstandsdyktighet samt virkningen av følelsesmessige krevende oppgaver på arbeidsgrupper.

Forskningen og praksisen hans på disse områdene underbygges av en system-psykologisk tilgang som tar høyde for hvordan gruppearbeider, organisasjonsstrukturer og kulturer påvirkes av og påvirker individenes erfaring på jobben og i fritiden.

På INSEAD jobber Derek med lederutviklingsprogrammer for «high potentials» og ledende medarbeidere og underviser på INSEADs executive-programmer. I tillegg underviser han på MBA-studiet på CBS i København og hos IMD i Sveits. Han har også en coaching- og konsulentpraksis som i øyeblikket omfatter individuelt arbeid med bedriftsledere og arbeid med teams innen teknologisektoren og i gründerbedrifter.

Nana von Bernuth

Professor & Bedriftscoach, INSEAD

Nana von Bernuth er en høyt spesialisert og erfaren bedriftscoach med fokus på ledelse, innovasjon og strategi. Siden 2003 har hun kombinert coaching og dybdegående forskningsaktiviteter, noe som gjør henne i stand til å formidle de nyeste innsiktene og tendensene til deltakerne, og som er et viktig bidrag med henblikk på å berike diskusjoner og resultater. Nana von Bernuth har med stor suksess hjulpet prosjektteams, både fysisk og virtuelt, for bedrifter som Johnson & Johnson, LG Electronics, Starwood Hotels, TEVA og EdF.