Programinnhold Executive Management Programme INSEAD

Med Executive Management Programme får du tolv dagers konsentrert undervisning i et internasjonalt læringsmiljø. Du blir utfordret og inspirert av noen av verdens ledende undervisere.

Executive Management Programme INSEAD er et program med tolv dagers konsentrert undervisning i et internasjonalt læringsmiljø hvor du bliver utfordret og inspirert av noen av verdens ledende undervisere og business-professorer.

Utdanningen gir deg aktuell kunnskap og uunnværlige redskaper til å kunne navigere som toppleder i en verden hvor blant annet globalisering, digitalisering og disruption gir konstante utfordringer – og muligheter.

Du er sikret et intensivt forløp hvor du får mulighet for å tilegne deg den nyeste kunnskapen innen de tre klassiske ledelsesdisiplinene: strategi, innovasjon og lederskap.

Gratis informasjonsmøte om utdanningen – meld deg på

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om topplederutdanningen Executive Management Programme INSEAD

Modul 1 – Fremtidens strategiske lederansvar

På programmets første modul introduserer INSEAD-professor Andrew Shipilov noen av de kritiske spørsmålene og utfordringene som ledere skal håndtere når de står overfor viktige strategiske spørsmål i deres organisasjoner. Hvorfor er noen organisasjoner konsekvent mer suksessfulle enn andre, og hvorfor er det forskjell på hvor godt bedrifter klarer seg når teknologi og andre forhold endrer grunnlaget for suksess? På modulen ser vi dessuten på en rekke nye forretningsmodeller, og hvilken strategisk innflytelse disse tendensene bør ha for konkrete bransjer.

Etterfølgende får vi en praktisk vinkel fra en erfaren direktør og styreleder som beskriver konkrete og praktiske caser fra skandinaviske og internasjonale bedrifter – noe som gir en god kombinasjon og sammensmelting av teori og praksis.

I tillegg vil vi på modul 1 introdusere en rekke konkrete og praktiske verktøy slik at deltakerne blir i stand til allerede etter denne modulen å bringe de nye tiltakene i spill, til gagn for dem selv, deres medarbeidere og bedriften.

Dato og pris

Modul 1

 • Varighet: 4 dager
 • Tema: Fremtidens strategiske lederansvar
 • Sted: Koldingfjord Hotel, Kolding, Danmark

Modul 2
– Effektive strategiprosesser og innovasjon i en digital kontekst

På modul 2 går vi et spadestikk dypere ned i fagområdene strategi og innovasjon i en verden i endring. Vi jobber med Blue Ocean Strategy som er utviklet på INSEAD, og de siste 15 årene har revolusjonert den måten man jobber med markedsmessig differensiering og medarbeiderinvolvering i innovative strategiprosesser. Vi vil etterfølgende utforske de nyeste innovasjonsmetodene, og ikke minst hvordan man får skapt den riktige sammenhengen mellom strategi- og innovasjonsarbeidet. Målet er å skape en rask, agil og kunderettet innovasjon i en verden i endring som er preget av en høy grad av usikkerhet og kompleksitet.

På modul 2 får du heretter mulighet til å fordype deg i dine egne potensielle utviklingsprosjekter, trene hvordan du pitcher disse i organisasjonen for styret, investorer eller kolleger samt få innputt fra undervisere og medstudenter. Vi utvelger heretter en rekke av disse prosjektene som dere får mulighet for å jobbe videre med mellom modul 2 og 3.

Meld deg på

Modul 2

 • Varighet: 4 dager
 • Tema: Effektive strategiprosesser og innovasjon i en digital kontekst
 • Sted: INSEAD, Frankrike

Prosjektoppgave mellom modul 2 og 3

Mellom modul 2 og 3 inngår du i en prosjektgruppe som skal jobbe sammen om et av ovenstående prosjekter.
Formålet med oppgaven er at du som deltaker får mulighet til å anvende den teoretiske og praktiske kunnskapen du har fått på utdanningens to første moduler – og benytte den til å løse en konkret utfordring for en bedrift. Prosjektoppgaven presenteres på modul 3 hvor din gruppe i tillegg får tilbakemelding fra INSEAD-underviserne.
Samarbeidet om prosjektoppgaven gir deg en unik mulighet til å anvende din nye kunnskap i praksis. Diversiteten og dynamikken i gruppen, samme med hver enkelt deltakers dedikasjon til prosjektet, resulterer meget ofte i en læringsopplevelse som du kan få stor nytte av fremadrettet. Les mer om et av disse prosjektsamarbeidene hvor matvarebedriften  Danpo fikk kickstartet sitt asiatiske eksporteventyr.

Prosjektoppgave

 • Varighet: Individuelt
 • Tema: Prosjektoppgave om en konkret case
 • Sted: Virtuelle eller fysiske møter

Modul 3 – Strategiske allianser – endringsledelse

På siste modul på topplederutdanningen vil du få mulighet til å komme enda mer i dybden med en rekke emner. For det første fordyper vi oss i hvordan man integrerer sirkulær økonom og andre bæredyktighetselementer i de strategiske beslutningene. Du får en sterk forståelse for hvordan din bedrift kan gjøre en positiv forskjell, og samtidig styrke bedriften. Vi kommer i tillegg til å jobbe med strategiske allianser som kan være med på å akselerere din bedrifts strategiske ambisjon. Du vil også få innsikt i hvordan din bedrifts evne til å bygge opp relasjoner med alliansepartnere og deres verdikjede kan gi hastighet og tyngde som medfører unike konkurransemessige fordeler.

På modul 3 gjennomgår vi i tillegg de casene som ble valgt ut og påbegynt på modul 2.

Etterfølgende fordyper vi oss i lederoppgaven som fokuserer på å stille spørsmål ved noen av de ledelsesmessige mentale modellene du hittil har tatt for gitt. Å være leder i en verden, som er kompleks og under kraftig endring, er utfordrende. Du skal både være suksessfull rent forretningsmessig, og samtidig være den beste versjonen av deg selv. Du vil få mulighet til å reflektere over en rekke av de ledelsesmessige dilemmaene vi møter som toppledere, og du reiser hjem fra forløpet med ny innsikt og klarhet i forhold til din fremtidige rolle.

Meld deg på

Modul 3

 • Varighet: 4 dager
 • Tema: Strategiske allianser – endringsledelse
 • Sted: INSEAD, Frankrike

Delta i eksklusivt læringsforum og bevar kontakten

Etter endt utdanning kan du delta i Executive Forum og holde deg oppdatert med aktuelle ledelsestemaer. Executive Forum er et eksklusivt læringsforum for deg som ønsker å fokusere på og utvikle din ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Det er i tillegg en enestående mulighet til å bevare kontakten med det nye nettverket.

I Executive Forum får du unik kunnskap og inspirasjon fra professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD, som via fire årlige masterclasser gir deg innblikk i den nyeste forskningen, de nyeste metodene og de nyeste casene.

Les mer om Executive Forum