Dette sier deltakere om Leading Strategic Change INSEAD

Les mer og bli inspirert av tidligere deltakere

Jørgen Midtlyng

Internrevisjonssjef, Helse Midt-Norge RHF

Jørgen Midtlyng er internrevisjonssjef i Helse Midt-Norge, og har nettopp gjennomført strategieksekveringsprogrammet Leading Strategic Change INSEAD. Jørgen har som ansvar å bistå styrene i Helse Midt-Norge med tilsynsansvaret og gi anbefalinger som kan hjelpe helseforetakene i regionen med en kvalitetsmessig gjennomføring av oppgavene.

– Befolkningens behov for helsetjenester i årene fremover er betydelig større enn samfunnets evne til å finansiere behovet, og vi har strategier for å håndtere dette. Men det vi i siste ende blir målt på er evnen til å gjennomføre strategiene, og derfor valgte jeg å innhente ledende kunnskap om hvordan man best mulig takler denne strategigjennomføringen i Helse Midt-Norge, uttaler Jørgen Midtlyng og fortsetter:

– Utbyttet av Leading Strategic Change er kjempegodt allerede, og det blir stadig bedre etter hvert som jeg får anvendt metodene i praksis. Jeg er fornøyd med at forventningene til deltakernes forberedelser var høye, at forberedelsene ble brukt til gode refleksjoner gjennom utdanningen og at alle leksjonene tok oss godt videre i ulike sider av utfordringene med å gjennomføre strategier. Jeg har i aller høyeste grad fått mye godt stoff med meg hjem som jeg kan reflektere over og fordype meg videre i.

LES MER...

Ifølge Midtlyng er den viktigste læringen relatert til en økt bevissthet omkring hovedelementene i strategisk endring, selve endringsprosessen og den interne avhengigheten mellom trinn i prosessen samt en økt forståelse for de barrierene som ofte står i veien for strategiske endringsprosesser.

– Jeg har allerede tatt de nye ferdighetene i bruk. Det fleste revisjonene vi jobber med inneholder analyse av prosjekter eller tiltak som er ledd i en strategisk endringsprosess. Det betyr alt i alt at vi nå kan gi styrene og lederne i våre virksomheter anbefalinger som er bedre faglig forankret og mer effektive i forhold til gjennomføring. Avslutningsvis vil jeg også påpeke at jeg har fått utvidet nettverket mitt innen blant annet digital transformasjon – og det er absolutt noe som har stor betydning for min fremadrettede funksjon i spesialhelsetjenesten.

Mario Blazevic

COO, Evry Card

Mario Blazevic, som er COO i Evry Card – en ledende leverandør av løsninger og tjenester til bank- og finansvirksomheter, har nettopp avsluttet Leading Strategic Change INSEAD. Evry Card-forretningsområdet leverer kort og betalingstjenester til de fleste norske bankene samt en rekke nordiske og europeiske banker.

– Leading Strategic Change ble anbefalt av min leder som selv har deltatt i et annet topplederprogram fra Scandinavian Executive Institute. Å delta i et strategieksekveringsprogram har været særdeles attraktivt for meg som leder for et stort forretningsområde i Evry hvor jeg har ansvar for utstedelse og behandling av betalingskort. Betalingsområdet har vært under endring de siste årene, og jeg var opptatt av å få faglig påfyll knyttet til endringsledelse samt rammeverk og metoder til å jobbe strukturert med endringsledelse og implementering av strategier. Behovet mitt var både å få denne faglige oppdateringen, men også å utveksle og dele erfaringer med andre ledere som jobber med tilsvarende problemstillinger, uttaler Mario Blazevic, og fortsetter:

– Jeg opplevde at nivået på INSEAD-professorene var meget høyt, og at programmet som helhet var meget velorganisert. Programmet er profesjonelt satt sammen, av høy kvalitet og praktisk disponert i forhold til gjennomføringen. I tillegg er det meget bra at professorene klarer å vise til relevante eksempler i industrien som deltakerne kan relatere seg til.
Noen av de viktigste key-learnings som Blazevic tar med seg hjem fra INSEAD handler om de kulturelle aspektene med henblikk på å håndtere strategieksekveringer i praksis.

– Den viktigste læringen er knyttet til å forstå de usynlige hindringene for LES MER...

endringer i organisasjonen, og hvordan det er mulig å påvirke kulturen med forskjellige metoder og teknikker. I tillegg har det vært givende å bli bevist og ta i bruk velprøvde metoder for strategiimplementering, sier han.

De nye ferdighetene er Mario Blazevic sikker på å få god bruk for fremover.

– Jeg kommer til å være enda mer oppmerksom på de usynlige kreftene innenfor selskapet, og hvordan man med gode rammeverk kan bli dyktigere til både å kartlegge kulturen og ikke minst påvirke den i en bestemt retning. Jeg kommer til å anvende de nye ferdighetene meget aktivt den kommende tiden, da Evry skal gjennom en reise sammen med Tieto i det nye store nordiske selskapet, TietoEvry. Her føler jeg meg helt trygg på at mine nye kunnskaper fra INSEAD skal komme godt med – og jeg ser med glede frem til å skulle ut på denne «reisen», avslutter Blazevic.

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om topplederutdanningen Leading Strategic Change INSEAD