SEI – INSEAD International Management Certificate

SEI – INSEAD International Management Certificate INSEAD er en formell anerkjennelse av at du har gjennomgått en utvikling innen områdene global ledelse og styrearbeid. Sertifikatet gir deg mulighet til strategisk å planlegge dine utviklingsbehov i et tempo som passer til din karriereutvikling.

I nåtidens omskiftelige, globaliserte og konkurransepregede næringslivsverden er det essensielt å holde seg oppdatert med den nyeste kunnskapen og de nyeste verktøyene for å kunne håndtere de utfordringene og mulighetene som oppstår underveis.

Sammen med INSEAD har Scandinavian Executive Institute utviklet et nytt sertifikat med navnet SEI – INSEAD International Management Certificate som er utviklet spesielt for ambisiøse ledere, toppledere og styremedlemmer som ønsker omfattende kunnskap innen global ledelse og lederskap samt styrearbeid.

Se alle executive-programmer her

Betingelser for å oppnå sertifikatet

For å motta SEI-INSEAD International Management Certificate skal du oppfylle følgende betingelser:

1. Delta i minst to av Scandinavian Executive Institute og INSEADs felles programmer:

2. Delta i et INSEAD Executive Education Open Enrollment Program

Dessverre er de åpne online-programmene ikke berettiget til dette sertifikatet.

3. Alle programmer skal gjennomføres i løpet av en 4-års periode

4. Programmene skal sammenlagt ha en varighet på minimum 15 dager

Fire executive-programmer i samarbeid med INSEAD

Alle de programmene, som Scandinavian Executive Institute tilbyr i samarbeid med INSEAD, kan som nevnt inngå i International Management Certificate:

For det første dreier det seg om Executive Management Programme som er et unikt topplederprogram som ruster deg til å jobbe ambisiøst med å styrke og utvikle din bedrift. Programmet bidrar til den aller nyeste kunnskapen innen strategi og innovasjon – noe som gjør deg i stand til å styrke din bedrifts strategiske posisjon. I tillegg får du innblikk i de ledelsesmessige aspektene som stilles til dagens toppledere, og du vil derigjennom bli i stand til å utvikle din egen topplederrolle.

Også Leading Strategic Change er et av de programmene som kan inngå i den totale programpakken. Leading Strategic Change er et intensivt utdanningsprogram for ledere og toppledere som ønsker å bli dyktigere til å gjennomføre suksessfulle strategieksekveringer og større transformasjonsprosjekter. Med programmet får du inspirasjon, innsikt, kunnskap og verktøy som gjør deg i stand til å bringe din bedrifts strategieksekveringsinitiativer og transformasjonsprosjekter opp på et høyt og ambisiøst nivå.

For det tredje dreier det seg om Executive Board Programme som er en internasjonal styreutdanning tilpasset skandinaviske forhold, og som gjør deg til et verdiskapende styremedlem og et aktiv for både bedriften og din egen styrekarriere. Og avslutningsvis inngår Advanced Board Programme som er en utdanning målrettet styrelederen og erfarne styremedlemmer. Utdanningen har til formål å utvikle tankesett og kompetanser, og dykker et spadestikk dypere enn Executive Board Programme, og fungerer dermed også som en overbygging på dette programmet.

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om topplederutdanningen Executive Management Programme INSEAD