Executive Forum

Bli med på en rekke spennende og lærerike masterclasser med professorer fra noen av verdens mest velrennomerte business-skoler.

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og styremedlemmer som ønsker å fokusere på og utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Her får du unik kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD. Forumet gir i tillegg en enestående mulighet for å sparre med andre ledere og styremedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø – og dermed grobunn for en kontinuerlig utvikling av både ledelsesfaglige og personlige dimensjoner.

Kjøp billett

Claudia Zeisberger, INSEAD

15. juni 2023 – Claudia Zeisberger, INSEAD

Suksessfull transformasjon og utvikling ved hjelp av Private Equity og Venture Capital

Claudia Zeisberger er professor på INSEAD innen entreprenørskap og familievirksomheter. Hun er ekspert i private equity, risikostyring, kapitalfond og venturekapital, og er i tillegg grunnlegger av og akademisk meddirektør på INSEADs venture capital centre (GPEI). I tillegg er hun prisvinnende forfatter og business-angel-investor.

Omdreiningspunktet for masterclassen med Claudia Zeisberger er «corporate venturing» – en sterkt voksende forretningsdisiplin som muliggjør innovasjon og vekst for de bedriftene som mestrer det.

For å fremskynde innovasjon, og utnytte vekstmuligheter, anvender fremsynte bedrifter seg i økende grad av corporate venturing til å finne, finansiere, deretter pleie og i siste ende tjene penger på nye bedrifter gjennom exit eller integrasjon i moderselskapets kjerneforretningsprosesser. Forenklet sagt gir corporate venturing bedrifter en ny og mer robust mekanisme til å være på forkant.

Ikke minst i relasjon til bæredyktighetsagendaen og teknologiske endringer, som langt de fleste bedriftene i dag må forholde seg til, er dette en verdifull disiplin å mestre.

– For fem-seks år siden var corporate venturing hovedsakelig en disiplin som bedrifter innen teknologiområdet benyttet seg av. I dag er historien markant annerledes, da langt de fleste større bedriftene enten allerede er engasjert i corporate venturing eller i det minste er i gang med å vurdere muligheten. Bare for å gi en idé om hvor stort dette er blitt, så viser tallene at investert kapital innen corporate venturing var 2,5 ganger større i første halvdel av 2021 enn det var i 2020. Og både med henblikk på beløpsinvesteringene, og antallet av bedrifter som er involvert, settes det løpende nye rekorder, forklarer Claudia Zeisberger.

Masterclassen med INSEAD-professoren gir god innsikt i de enorme pengestrømmene som driver utviklingen og samarbeidet mellom etablerte bedrifter og start-ups, og hvordan det fungerer som løftestang og felles utviklingsmulighet for både moderselskapet og den eller de pågjeldende start-ups. Disiplinen er uten tvil i ferd med å redefinere den måten som bedrifter utvikler seg og vokser på, og dagen gir konkrete og anvendelig inspirasjon til å avdekke hvordan corporate venturing kan påvirke din bedrift i fremtiden, og hvordan mulighetene rent praktisk kan utnyttes.

15. juni 2023 Charlottehaven, København, Danmark
RegistreringKl. 09:00 - 09:30
VarighetKl. 09:30 - 16:00

Kjøp billett

Antonio Fatas, INSEAD

14. september 2023 – Antonio Fatas, INSEAD

Hvordan former økonomiske og politiske tendenser fremtiden?

Antonio Fatas er professor i europeiske studier og professor i økonomi på INSEAD. Han motto sin ph.d. i økonomi fra Harvard University, og er i tillegg forskningsstipendiat ved Center for Economic and Policy Reserarch i London. Han har dessuten jobbet som ekstern konsulent for internasjonale organisasjoner som Den Internasjonale Valutafond, OECD og Verdensbanken.

Etter år med vekst, brakte 2020 en stor overraskelse: Verdensøkonomien gikk i stå etter at mange land besluttet å stenge ned deres økonomier for å begrense spredningen av COVID-19. 2020 representerte den verste økonomiske globale resesjonen, men i 2021 startet verdensøkonomien et raskt oppsving som førte til et skifte mot sterk optimisme i noen land og noen sektorer. Den hittil usette hastigheten av oppsving kom med sine egne problemer: forsyningskjedene kunne ikke følge med, og vi så at inflasjonen kom tilbake, noe som reiste tvil om vekstens holdbarhet. Sentralbankfolk befant seg i en meget vanskelig posisjon da de hadde beskjeftiget seg med lavinflasjonsmiljø i årtier, og nå skulle beslutte hvordan de skulle bremse veksten for å redusere inflasjonen. Da 2022 startet, endret Russlands invasjon av Ukraina alle fremtidige scenarioer med en stor dosis usikkerhet. Og ved utgangen av 2022 er pessimismen fallet på plass med en nesten konsensus om muligheten for en global resesjon i 2023.

Denne sesjonen vil se på den økende mengden av økonomisk usikkerhet som vi er vitne til i den globale økonomien. Ved hjelp av noen ukompliserte rammer, utvikler vi scenarioer for hva som kan ligge foran oss, og vi identifiserer de faktorene som vil gjøre noen av disse scenarioene mer sannsynlige.

Du vil forlate denne sesjonen med en solid forståelse av de store tendensene som former det økonomiske klimaet i de kommende årene, noe som gir deg mulighet til å treffe bedre grunnleggende strategiske beslutninger.

14. september 2023 på Hindsgavl Slot, Middelfart
RegistreringKl. 09:00 - 09:30
VarighetKl. 09:30 - 16:00

Kjøp billett

Chengyi Lin, INSEAD

31. oktober 2023 – Chengyi, INSEAD

Ledelse på tvers av generasjoner – den digitale tidsalderens ledelsesutfordringer

Chengyi Lin er professor på INSEAD med spesiale i strategi og digital transformasjon.

Erfarne ledere overser ofte at nøkkelen til suksessfulle transformasjoner ligger i å skape et ledelsesgrunnlag som kan bygge bro mellom generasjonene. Generasjon-Y begynner å fylle mye i arbeidsstyrken, og generasjon-Z er i aller høyeste grad på vei inn på arbeidsmarkedet. Sett i lyset av de mange digitale endringene som vårt samfunn, bedrifter og medarbeidere er utsatt for, blir det mer og mer tydelig at det typisk vil være noen generasjonskløfter man har behov for å bygge bro over.

I masterclassen den 31. oktober kommer Chengyi Lin inn på hvordan de endrede holdningene og forventningene til jobben – fra de forskjellige generasjonenes side – bidrar til økt kompleksitet og turbulens. Hvordan kan bedriftsledere bli mer oppmerksomme på generasjonsdiversiteten, og hvordan kan organisasjonene utvikle deres nåværende praksis for å imøtekomme de nye tendensene? Kort fortalt: Hvilke ledelsesutfordringer er det i forhold til de nye generasjonene på arbeidsmarkedet, og hvordan håndteres disse best mulig?

31. oktober, Dansk Industri (DI) i København
RegistreringKl. 09:00 - 09:30
VarighetKl. 09:30 - 16:00

Kjøp billett