Executive Forum

Bli med på en rekke spennende og lærerike masterclasser med professorer fra noen av verdens mest velrennomerte business-skoler.

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og styremedlemmer som ønsker å fokusere på og utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Her får du unik kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD. Forumet gir i tillegg en enestående mulighet for å sparre med andre ledere og styremedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø – og dermed grobunn for en kontinuerlig utvikling av både ledelsesfaglige og personlige dimensjoner.

Kjøp billett

Patrick Reinmoeller, IMD

7. april 2022 – Patrick Reinmoeller, IMD
København

Strategisk lederskap

Patrick Reinmoeller er professor i strategi og innovasjon på IMD i Sveits. Hans undervisning, forskning og konsulentarbeid fokuserer på strategisk ledelse og innovasjon.

Omdreiningspunktet for masterclassen i april er strategisk ledelse med henblikk på å sikre adaptive og robuste teams og organisasjoner. Toppledelsens viktigste oppgave handler om å levere en klok strategisk ledelse til deres bedrift – og for å sikre at man prioriterer riktig, skal teamets sammensetning og dets strategiske evner overveies og utvikles. Har man de riktige forutsetningene på plass, vil man være i stand til å skape et enda bedre utgangspunkt med henblikk på å avdekke kreative muligheter, og dermed oppnå større fleksibilitet til å gripe disse mulighetene.

LES MER OM MASTERCLASSEN
7. april 2022 København, Danmark
RegistreringKl. 09:30 - 10:00
VarighetKl. 10:00 - 16:30

 

BillettPris
1 billett675 euro

Kjøp billett

 

Peter Zemsky, INSEAD

23. mai 2022 – Peter Zemsky, INSEAD
København

Digital disruption i et strategisk perspektiv

Peter Zemsky er visedekan på INSEAD samt dekan for fakultetet for innovasjon. Han underviser i og er især pasjonert omkring strategi og innovasjon sett i lyset av teknologiske endringer samt endrede bransjedynamikker.

Fokuset i masterclassen den 23. mai er på strategi relatert til digital disruption, spesielt med henblikk på data og kunstig intelligens. Kraftige og innbyrdes forbundne teknologier betyr at enhver bedrift, som gjennomgår en digital transformasjonsreise, vil få lukrative muligheter, men også stå overfor noen dramatiske trusler. På tross av at de langsiktede virkningene av digitalisering tegner til å bli omfattende og utstrakte, er veien dertil for både bransjer, bedrifter og forbrukere lang fra lineær eller forutsigelig. Derfor er en nøye overveiet, strategisk respons i forhold til den digitale transformasjonen helt essensiell, slik at din bedrift forblir bæredyktig og agil i et evig skiftende og turbulent miljø.

Masterclassen med Peter Zemsky gir deg noen av de strategiske verktøyene, konseptene og perspektivene som er nødvendige for å utvikle en strategisk respons på de nye digitale mulighetene.

LES MER OM MASTERCLASSEN
23. mai 2022 København, Danmark
RegistreringKl. 09:30 - 10:00
VarighetKl. 10:00 - 16:30

 

BillettPris
1 billett675 euro

Kjøp billett

 

 

Mark Mortensen INSEAD

2. juni 2022 – Mark Mortensen, INSEAD
København

Revolusjonen i teamwork og organisatorisk design

Siden starten av korona-pandemien har det skjedd en markant endring i hvordan vi møtes og benytter teknologi til dette formålet. Vi har lært hva som virker i et Teams- eller Zoom-møte, og hvilke fallgruver vi skal unngå. Tiden etter «lockdown» nærmer seg, og hvordan vil de nye erfaringene hjelpe oss i tiden som kommer etterpå?

Vi har i denne masterclassen fornøyelsen av å kunne presentere INSEAD-professor Mark Mortensen som i en årrekke har studert og hjulpet distribuerte og virtuelle teams – lenge for det ble noe vi alle føler oss på hjemmebane i. Han vil komme inn på hvordan vi skaper virkelig velfungerende og dyktige virtuelle teams, og i hvilken utstrekning vi skal fortsette med å bruke virtuelle teams i fremtiden.

Hvilke verdifulle perspektiver i virtuelle teams har vi allerede forstått, og hvilke har vi misset? Selv om vi føler at vi er kommet langt, vil denne masterclassen gi nye innsikter i hvordan vi kan effektivisere samarbeidet enda mer i fremtiden etter «lockdown». Hvilke elementer av virtuelt samarbeid kan vi videreutvikle med henblikk på å skape suksessfulle teams, både fysisk og virtuelt?

2. juni 2022 København, Danmark
Registreringkl. 09:30 – 10:00
VarighetKl. 10:00 - 16:30

 

BillettPris
1 billett675 euro

Kjøp billett

 

 

To dager på INSEAD – ekstraordinært tilbud i 2022

– det er 60 plasser som fordeles etter ”først til mølla”-prinsippet

Miguel Sousa Lobo, INSEAD

26. – 27. august 2022 – Miguel Sousa Lobo
Tur til INSEAD, Frankrike

Optimer organisasjonens beslutningsprocesser

Miguel Sousa Lobo er professor på INSEAD, og leder for fagområdet beslutningsteori på INSEAD. Han har en omfattende undervisnings- og forskningskarriere innen fagområdet, noe som inkluderer publisering av en lang rekke artikler i internasjonalt anerkjente fagtidsskrifter.

På denne unike turen til INSEAD, som på førstedagen byr på rundvisning på INSEAD-campus, guidet tur til Fontainebleau Slott samt middag på ankomstdagen, presenterer Miguel Sousa Lobo sin nyeste forskning og kunnskap innen både individuell og kollektiv beslutningstaking. Beslutninger treffes ofte på et uvisst og usikkert grunnlag, blant annet fordi det ikke er tilstrekkelig informasjon, det er tidsbegrensinger og fordi det omkringliggende miljøet er turbulent og omskiftelig. I tillegg er mennesker tilbøyelige til å være «forutsigelig irrasjonelle» med henblikk på informasjoner, beslutninger og feedback, noe som kompliserer prosessene ytterligere.

Masterclassen med Miguel gir en verdifull innsikt i hvordan du sørger for kvalitetssikring og forbedrer både dine egne og din organisasjons beslutningsprosesser – også i et digitalt perspektiv.

BillettPris
1 billett675 euro

Kjøp billett

Denne masterclassen er ikke en del av «4 for 3»-tilbudet. Det pålegges ekstra kostnader til opphold, forpleining og fly til denne masterclassen.

 

Subramanian Rangan, INSEAD

22. september 2022 – Subramanian Rangan, INSEAD
København

Fremtidens kapitalisme

Subramanian (Subi) Rangan er professor i strategi og ledelse på INSEAD samt en høyt verdsatt underviser på vårt styreprogram for erfarne styremedlemmer, Advanced Board Programme INSEAD. Han er en stor kapasitet innen global strategi og ledelse, og har en omfattende kunnskap om internasjonale bedrifter og multinasjonale selskaper.

Subi Rangans aktuelle arbeid utforsker fremtidens kapitalisme – og spesielt hvordan bedrifter og ledere i fremtiden kan bidra enda bedre til å skape positiv sammenheng mellom forretningsmessig prestasjon og fremskritt med henblikk på rettferdighet, menneskerettigheter og miljø. Subi Rangan trekker blant annet på sine erfaringer fra Society for Progress , som er et fellesskap av innflytelsesrike tenkere, samfunnsvitere, politikere og næringslivsledere, som han grunnla i 2013, og som skal bidra til å utfordre gjengse tanker.

På masterclassen i september vil du som deltaker bli utfordret og inspirert i forhold til hvordan du håndterer dilemmaene forbundet med å drive en forretning som både er sunn, men som også bidrar til fremskritt i en større sammenheng. I tillegg til å være ekstremt kunnskapsrik, er professor Rangan dessuten en energisk underviser, og vil uten tvil bidra til en spennende og inspirerende opplevelse.

22. september 2022 København, Danmark
RegistreringKl. 09:30 - 10:00
VarighetKl. 10:00 - 16:30

 

BillettPris
1 billett675 euro

Kjøp billett

 

David Dubois, INSEAD

5. desember 2022 – Hindsgavl Slott
Middelfart

Digitaliser din bedrift

David Duboiser professor i markedsføring på INSEAD og ekspert innen blant annet digital transformasjon, datadrevet markedsføring, digital forbrukeratferd, analysedrevet kundeinnsikt, sosial innflytelse samt atferd på sosiale medier.

I masterclassen den 5. desember vil David gi oss en konkret innsikt i hvordan fysiske bedrifter kan bli bedre til å ny-tenke og digitalisere deres forretningskonsepter. Som deltaker vil du – blant mye annet – få kunnskap om de utfordringene som digitaliseringen har skapt i form av endrede verdikjeder, overflødiggjørelse av underleverandører samt behovet for raskere respons på kundetendenser. Du får i tillegg innblikk i hvordan det er en nøye sammenheng mellom økt kundesentrering og derav følgende nytenking av forretningssystemet. Masterclassen vil dessuten gi større forståelse for hvordan vi kan bli bedre til å oppnå verdifull kundeinnsikt ved å anvende kundedata og dataanalyser til å designe og implementere effektive og fremtidsrettede omnikanal-strategier.

15. desember 2022 Hindsgavl Slot, Middelfart, Danmark
RegistreringKl. 09:30 - 10:00
VarighetKl. 10:00 - 16:30

 

BillettPris
1 billett675 euro

Kjøp billett