Executive Forum

Bli med på en rekke spennende og lærerike masterclasser med professorer fra noen av verdens mest velrennomerte business-skoler.

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og styremedlemmer som ønsker å fokusere på og utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Her får du unik kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD. Forumet gir i tillegg en enestående mulighet for å sparre med andre ledere og styremedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø – og dermed grobunn for en kontinuerlig utvikling av både ledelsesfaglige og personlige dimensjoner.

Kjøp billett

To dager på INSEAD – ekstraordinært tilbud i 2022

– det er 60 plasser som fordeles etter ”først til mølla”-prinsippet

Miguel Sousa Lobo, INSEAD

26. – 27. august 2022 – Miguel Sousa Lobo
Tur til INSEAD, Frankrike

Optimer organisasjonens beslutningsprocesser

Miguel Sousa Lobo er professor på INSEAD, og leder for fagområdet beslutningsteori på INSEAD. Han har en omfattende undervisnings- og forskningskarriere innen fagområdet, noe som inkluderer publisering av en lang rekke artikler i internasjonalt anerkjente fagtidsskrifter.

På denne unike turen til INSEAD, som på førstedagen byr på rundvisning på INSEAD-campus, guidet tur til Fontainebleau Slott samt middag på ankomstdagen, presenterer Miguel Sousa Lobo sin nyeste forskning og kunnskap innen både individuell og kollektiv beslutningstaking. Beslutninger treffes ofte på et uvisst og usikkert grunnlag, blant annet fordi det ikke er tilstrekkelig informasjon, det er tidsbegrensinger og fordi det omkringliggende miljøet er turbulent og omskiftelig. I tillegg er mennesker tilbøyelige til å være «forutsigelig irrasjonelle» med henblikk på informasjoner, beslutninger og feedback, noe som kompliserer prosessene ytterligere.

Masterclassen med Miguel gir en verdifull innsikt i hvordan du sørger for kvalitetssikring og forbedrer både dine egne og din organisasjons beslutningsprosesser – også i et digitalt perspektiv.

Les mer om turen

BillettPris
1 billett675 euro

Kjøp billett

Denne masterclassen er ikke en del av «4 for 3»-tilbudet. Det pålegges ekstra kostnader til opphold, forpleining og fly til denne masterclassen.

 

Subramanian Rangan, INSEAD

22. september 2022 – Subramanian Rangan, INSEAD
København

Fremtidens økonomiske system

Hvordan blir fremtidens ledere enda bedre til å skape en positiv sammenheng mellom solid forretningsmessig prestasjon, og fremskritt innen rettferdighet, menneskerettigheter og miljø. På masterclassen i København vil du som deltaker bli utfordret og inspirert til å bygge bro mellom menneskelige og bedriftsspesifikke dilemmaer på den ene siden, og konkret lederinnsats på den andre siden.

Subramanian (Subi) Rangan er professor i strategi og ledelse på INSEAD samt en høyt verdsatt underviser på vårt Advanced Board Programme INSEAD (lenke). Han er en stor kapasitet innen global strategi og ledelse, og har qua sin rolle som grunnlegger av Society for Progress, et fellesskap av innflytelsesrike tenkere, samfunnsvitere, politikere og næringslivsledere, en særlig evne til å utfordre gjengse forretningsmessige tanker.

Subi Rangans forskningsmessige arbeid fokuserer på «fremtidens kapitalisme». Det handler spesielt om hvordan bedrifter og ledere i fremtiden kan bli enda bedre til å skape noen bedrifter og organisasjoner som både er «økonomiske sunne», men som også bidrar til en positiv utvikling i et bredere perspektiv – med henblikk på rettferdighet, menneskerettigheter og miljø.

Kapitalismen, som vi «kjente» den, er i endring. Men hva bringer fremtiden, hvordan lærer vi å se hvilke endringer som er underveis og hvordan påvirker det vår strategi og ledelsesgrunnlag? Som deltaker vil du bli utfordret, inspirert og rustet til å agere på disse endringene.

I tillegg til å være ekstremt kunnskapsrik, er professor Rangan dessuten en energisk underviser som uten tvil vil bidra til en spennende og inspirerende opplevelse. Du kan se frem til en dag som – tross det store utsynet – blir veldig konkret og underbygget av aktuelle problemstillinger, eksempler og caser.

22. september 2022 København, Danmark
RegistreringKl. 09:30 - 10:00
VarighetKl. 10:00 - 16:30

 

BillettPris
1 billett675 euro

Kjøp billett

 

Mark Mortensen INSEAD

8. november 2022 – Mark Mortensen, INSEAD
Oslo

Revolusjonen i teamwork og organisatorisk design

Siden starten av korona-pandemien har det skjedd en markant endring i hvordan vi møtes og benytter teknologi til dette formålet. Vi har lært hva som virker i et Teams- eller Zoom-møte, og hvilke fallgruver vi skal unngå. Tiden etter «lockdown» nærmer seg, og hvordan vil de nye erfaringene hjelpe oss i tiden som kommer etterpå?

Vi har i denne masterclassen fornøyelsen av å kunne presentere INSEAD-professor Mark Mortensen som i en årrekke har studert og hjulpet distribuerte og virtuelle teams – lenge for det ble noe vi alle føler oss på hjemmebane i. Han vil komme inn på hvordan vi skaper virkelig velfungerende og dyktige virtuelle teams, og i hvilken utstrekning vi skal fortsette med å bruke virtuelle teams i fremtiden.

Hvilke verdifulle perspektiver i virtuelle teams har vi allerede forstått, og hvilke har vi misset? Selv om vi føler at vi er kommet langt, vil denne masterclassen gi nye innsikter i hvordan vi kan effektivisere samarbeidet enda mer i fremtiden etter «lockdown». Hvilke elementer av virtuelt samarbeid kan vi videreutvikle med henblikk på å skape suksessfulle teams, både fysisk og virtuelt?

Les mer her

8. november 2022, Hotel Continental Oslo
Registreringkl. 09:30 – 10:00
VarighetKl. 10:00 - 16:30

 

BillettPris
1 billett675 euro

Kjøp billett

 

David Dubois, INSEAD

5. desember 2022 – Hindsgavl Slott
Middelfart

Digitaliser din bedrift

David Duboiser professor i markedsføring på INSEAD og ekspert innen blant annet digital transformasjon, datadrevet markedsføring, digital forbrukeratferd, analysedrevet kundeinnsikt, sosial innflytelse samt atferd på sosiale medier.

I masterclassen den 5. desember vil David gi oss en konkret innsikt i hvordan fysiske bedrifter kan bli bedre til å ny-tenke og digitalisere deres forretningskonsepter. Som deltaker vil du – blant mye annet – få kunnskap om de utfordringene som digitaliseringen har skapt i form av endrede verdikjeder, overflødiggjørelse av underleverandører samt behovet for raskere respons på kundetendenser. Du får i tillegg innblikk i hvordan det er en nøye sammenheng mellom økt kundesentrering og derav følgende nytenking av forretningssystemet. Masterclassen vil dessuten gi større forståelse for hvordan vi kan bli bedre til å oppnå verdifull kundeinnsikt ved å anvende kundedata og dataanalyser til å designe og implementere effektive og fremtidsrettede omnikanal-strategier.

5. desember 2022 Hindsgavl Slot, Middelfart, Danmark
RegistreringKl. 09:30 - 10:00
VarighetKl. 10:00 - 16:30

 

BillettPris
1 billett675 euro

Kjøp billett