Executive Forum

Bli med på en rekke spennende og lærerike masterclasser med professorer fra noen av verdens mest velrennomerte business-skoler.

INSEAD-professor Wolfgang Ulaga

Dato: 24. september 2024
Plass: Hotel Koldingfjord, Kolding
Tid: 09:00-16:00

 

Emne: Business model trends and applications

Nye forretningsmodeller endrer konkurranselandskapet på tvers av ulike bransjer i disse årene. Wolftang Ulaga vil hjelpe oss med å utforske disse trendene og forstå hvordan de kan gjelde for vår egen virksomhet eller verdikjede.

Hands-on opplevelse. Denne forretningsmodell Masterclass er en hands-on, fordypende læringsopplevelse som lar deg utforske hva som kreves for å designe og lansere utvalgte nye digitale forretningsmodeller. Hva driver vekst i din bransje? Er du klar for å lykkes? Hvordan pakker og lanserer man nye tilbud – raskt? Hvordan prissetter og selger man slike innovative tilbud? Hvordan skaper man kundeengasjement og bygger en lojal og lønnsom kundebase? Hva er de nye kundesuksessmålene vi må fokusere på? Hvordan skalere opp og oppnå varig suksess ved å integrere abonnementer i organisasjonen? Hva er de typiske fallgruvene å være oppmerksom på, spesielt for selskaper som ikke er «abonnement-eksperter»?

Spesielt vil vi utforske relevansen for både Business-to-Business- og Business-to-Consumer-segmentene, og konklusjonene vil gi en bedre forståelse av hvordan din egen bransje kan bli påvirket, og hvordan den kan dra nytte av å anvende noen av disse forretningsmodellene.

Kjøp billett

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og styremedlemmer som ønsker å fokusere på og utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Her får du unik kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer fra den internasjonalt anerkjente business-skole, INSEAD. Forumet gir i tillegg en enestående mulighet for å sparre med andre ledere og styremedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø – og dermed grobunn for en kontinuerlig utvikling av både ledelsesfaglige og personlige dimensjoner.

Kjøb billet