Executive Forum

Bli med på en rekke spennende og lærerike masterclasser med professorer fra noen av verdens mest velrennomerte business-skoler.

INSEAD-professor Spencer Harrison

12. mars 2024 i Oslo, Norge

 

Emne: Leader identity and change

I denne masterclassen vil du få innblikk i begrepet lederidentitet, og hvordan fokus på de forskjellige aspektene av din identitet som leder kan hjelpe deg med å lede og håndtere transformasjons- og endringsprosesser i din bedrift eller organisasjon. Undervisningen vil foregå case-basert, og legge opp til dialog og diskusjoner rundt emnet.

Spencer Harrison, som er professor i organisatorisk atferd på INSEAD, er en undervisningskapasitet og kulturekspert av særlig kaliber, samt prisvinnende forsker og anerkjent forfatter til en lang rekke vitenskapelige artikler om kultur, endring og ledelse. Dessuten er han underviser på Leading Strategic Change INSEAD.

Spencer Harrison har vært rådgiver for en rekke av de raskest voksende organisasjonene i verden – blant annet Google, Salesforce, Deloitte, Danfoss, Atos, Cargill og Schneider Electric som han har hjulpet med å kartlegge og revitalisere deres kultur, utvikle ny praksis som fremmer kreativitet og innovasjon samt styre og måle transformasjonsendringer.

Kjøp billett

INSEAD-professor Ville Satopaa

30. mai 2024 i København, Danmark

 

Emne: Foundations for strategic application of AI

I denne Masterclass får erfarne ledere og styremedlemmer med strategisk forretningsansvar muligheten til å tilegne seg essensiell kunnskap om kunstig intelligens (AI).

Ville Satopaa vil hjelpe oss med å forstå og avsløre nyansene i de mange forskjellige AI-løsningene som introduseres på tvers av bransjer, med spesiell vekt på hva ledelsen og styret trenger å vite.

Vi vil få innsikt i hvordan AI og bruk av data åpner for nye muligheter på tvers av bransjer, og Ville Satopaa vil introdusere en metode som hjelper oss med å integrere og anvende disse teknologiene.

Mer spesifikt vil vi utforske:

  • De underliggende nøkkellementene som utgjør AI, og hvilke elementer det er essensielt å fokusere på
  • Hvordan forstår vi datastrukturen og de underliggende mulighetene og begrensningene i data.
  • Verktøy og strukturer som kan støtte bruken og implementeringen i organisasjonen din

Masterclassen vil være oppdatert med de nyeste trendene innen AI.

Kjøp billett

INSEAD-professor Wolfgang Ulaga

24. september 2024 i Kolding, Danmark

 

Emne: Business model trends and applications

Nye forretningsmodeller endrer konkurranselandskapet på tvers av ulike bransjer i disse årene. Wolftang Ulaga vil hjelpe oss med å utforske disse trendene og forstå hvordan de kan gjelde for vår egen virksomhet eller verdikjede.

Hands-on opplevelse. Denne forretningsmodell Masterclass er en hands-on, fordypende læringsopplevelse som lar deg utforske hva som kreves for å designe og lansere utvalgte nye digitale forretningsmodeller. Hva driver vekst i din bransje? Er du klar for å lykkes? Hvordan pakker og lanserer man nye tilbud – raskt? Hvordan prissetter og selger man slike innovative tilbud? Hvordan skaper man kundeengasjement og bygger en lojal og lønnsom kundebase? Hva er de nye kundesuksessmålene vi må fokusere på? Hvordan skalere opp og oppnå varig suksess ved å integrere abonnementer i organisasjonen? Hva er de typiske fallgruvene å være oppmerksom på, spesielt for selskaper som ikke er «abonnement-eksperter»?

Spesielt vil vi utforske relevansen for både Business-to-Business- og Business-to-Consumer-segmentene, og konklusjonene vil gi en bedre forståelse av hvordan din egen bransje kan bli påvirket, og hvordan den kan dra nytte av å anvende noen av disse forretningsmodellene.

Kjøp billett

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og styremedlemmer som ønsker å fokusere på og utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Her får du unik kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD. Forumet gir i tillegg en enestående mulighet for å sparre med andre ledere og styremedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø – og dermed grobunn for en kontinuerlig utvikling av både ledelsesfaglige og personlige dimensjoner.

Kjøb billet