Executive Forum

Bli med på en rekke spennende og lærerike masterclasser med professorer fra noen av verdens mest velrennomerte business-skoler.

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og styremedlemmer som ønsker å fokusere på og utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Her får du unik kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD. Forumet gir i tillegg en enestående mulighet for å sparre med andre ledere og styremedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø – og dermed grobunn for en kontinuerlig utvikling av både ledelsesfaglige og personlige dimensjoner.

Kjøp billett

Delta i følgende inspirerende program med banebrytende forelesere fra INSEAD og IMD

Atalya Atasu

Atalya Atasu INSEAD

Eksekvering av bærekraftsinitiativer

INSEAD professor Atalay Atasu – prisvinnende forsker innen sirkulær økonomi, produsentansvar og miljøregulering.

I denne masterclassen vil Atalay Atasu gi et operasjonelt perspektiv på bærekraftig forretningspraksis. I tillegg vil han avdekke hvilke grunnleggende elementer som skal til for at en strategi med fokus på sirkulær økonomi rent faktisk kan fungere i praksis.

I tillegg til viktig ny kunnskap om hvorfor bærekraftsinitiativer er avgjørende for næringslivet, vil det være fokus på hvordan initiativene kan integreres i bedriftens drift på en effektiv måte. Dessuten vil vi undersøke nærmere hvordan disse initiativene kan bidra til å styrke strategiene for sirkulær økonomi i organisasjoner og bedrifter.

Take-aways fra masterclassen er brukbare verktøy som kan hjelpe med å integrere et sirkulært fokus i etablerte bedrifters strategier.

LES MER OM MASTERCLASSEN
31. august 2021 - Hindsgavl Slot, Middelfart, Danmark
Registreringkl. 09:30 - 10:00
Lunsjkl. 12:00 - 13:00

 

 

BillettPris
1 billett675 euro

Kjøp billett

Erin Meyer

Erin Meyer INSEAD

Internasjonal ledelse på tvers av landekulturer

Senior Affiliate Professor INSEAD, Erin Meyer – internasjonal kapasitet innen landekulturelle forskjeller samt toneangivende HR-ekspert og business-skribent.

Meyer har både bodd og jobbet i Afrika, Europa og USA, noe som blant annet har ført til en omfattende studie omkring de forskjellene det er mellom landekulturer i verden – sett fra et business- og ledelsessynspunkt. Studien har videre før til utgivelse av boken «Culture Map» som i lyset av den økte internasjonaliseringen – og dermed det økte samarbeidet på tvers av landegrenser – gir et uhyre nyttig innblikk i å forstå disse kulturelle forskjellene, og bli klokere på hvordan man som leder håndterer disse.

Nettopp det er omdreiningspunktet for denne masterclassen hvor Erin Meyer vil dele ut av sin omfattende erfaring på området, og gi et verdifullt og inspirerende innblikk i hvordan vi kan forstå og forbedre våre samarbeider landene imellom – til både glede, gagn og suksess for oss selv og de bedriftene vi jobber for.

LES MER OM MASTERCLASSEN
23. september 2021 - Dansk Industri, København
Registreringkl. 09:30 - 10:00
Lunsjkl. 12:00 - 13:00

 

 

BillettPris
1 billett675 euro

Kjøp billett

Nathan Furr

Nathan Furr INSEAD

Lær av de mest innovative lederne

INSEAD professor Nathan Furr – internasjonalt anerkjent forsker og prisvinnende forfatter innen innovasjon og strategi.

INSEAD-professor Nathan Furr er internasjonal forfatter til en lang rekke bøker
om innovasjon, senest ”Innovation Capital: How to Compete – and Win – Like
the World’s Most Innovative Leaders”. I masterclassen gir han et spennende
innblikk i hvordan vi som ledere kan bli enda bedre til å skape innovasjon i våre
bedrifter. Og ikke minst: hva vi kan lære fra de aller beste innovasjonslederne
i verden.

Ifølge Nathan Furr er de beste innovasjonslederne nemlig spesielt bevisste på at kreativitet ikke er nok i seg selv. Deres suksess er ikke bare basert på gode idéer, men på at de både har visjonene, omdømmet og nettverket til å vinne oppbakkingen som er nødvendig for å kommersialisere idéene. Nettopp denne egenskapen kaldes ”innovasjonskapital” – og det altså en faktor som er viktigere for innovasjonsevnen enn selve kreativiteten.

Nathan Furr gir deltakerne kunnskap og inspirasjon til hvordan de styrker
deres innovative ferdigheter på alle ovenstående områder. Etter masterclassen vet man derfor hvilke teknikker man kan bruke for å styrke sin ”innovasjonskapital”, og hvordan man oppnår andres oppmerksomhet og støtte i forhold til nye idéer og prosjekter.

14. oktober 2021 - Dansk Industri, København
Registreringkl. 09:30 - 10:00
Lunsjkl. 12:00 - 13:00

 

 

BillettPris
1 billett675 euro

Kjøp billett

Mark Mortensen INSEAD

Revolusjonen i teamwork og organisatorisk design

Mark Mortensen – INSEAD Associate Professor Organizational Behavior

Siden starten av korona-pandemien har det skjedd en markant endring i hvordan vi møtes og benytter teknologi til dette formålet. Vi har lært hva som virker i et Teams- eller Zoom-møte, og hvilke fallgruver vi skal unngå. Tiden etter «lockdown» nærmer seg, og hvordan vil de nye erfaringene hjelpe oss i tiden som kommer etterpå?

Vi har i denne masterclassen fornøyelsen av å kunne presentere INSEAD-professor Mark Mortensen som i en årrekke har studert og hjulpet distribuerte og virtuelle teams – lenge for det ble noe vi alle føler oss på hjemmebane i. Han vil komme inn på hvordan vi skaper virkelig velfungerende og dyktige virtuelle teams, og i hvilken utstrekning vi skal fortsette med å bruke virtuelle teams i fremtiden.

Hvilke verdifulle perspektiver i virtuelle teams har vi allerede forstått, og hvilke har vi misset? Selv om vi føler at vi er kommet langt, vil denne masterclassen gi nye innsikter i hvordan vi kan effektivisere samarbeidet enda mer i fremtiden etter «lockdown». Hvilke elementer av virtuelt samarbeid kan vi videreutvikle med henblikk på å skape suksessfulle teams, både fysisk og virtuelt?

9. desember 2021 - Hindsgavl Slot, Middelfart, Danmark
Registreringkl. 09:30 – 10:00
Lunsjkl. 12:00 - 13:00

 

 

BillettPris
1 billett675 euro

Kjøp billett