Kunnskapsbank

LEDELSE OG UTDANNING

Få inspirasjon, innsikt og kunnskap om aktuelle emner innen ledelse, lederskap og utdanning.

STRATEGI

Få inspirasjon, innsikt og kunnskap om aktuelle emner innen det strategiske fagområdet.

STYRE

Få inspirasjon, innsikt og kunnskap om aktuelle emner innen det styrefaglige området.

DIGITALISERING

Få inspirasjon, innsikt og kunnskap om digitalisering og digital ledelse.

Nyeste artikler

Ledelseskommunikasjon i krisetider

Hordan bør ledere kommunisere for å komme best mulig gjennom krisen?

Den pågående Covid19-krisen har noen helt overordnede implikasjoner for hvordan ledere bør kommunisere til interne og eksterne interessenter for å komme best mulig gjennom krisen. Er du klar til å påta deg rollen som CST (Chief Storyteller)? […]

Gå til artikkel

Styrearbeid

Styrearbeid: Tilpass styringsmodellen i krisetid

I en krisesituasjon må styret være klar til å overveie nye, utradisjonelle tiltak

Hvordan bør styreledere og styremedlemmer agere?
Under vanlige omstendigheter tar vi bedriftens overlevelse for gitt, men i en krisesituasjon som den vi nå står midt i, må styret være klar til å overveie nye, utradisjonelle tiltak. […]

Gå til artikkel

Slik leder du i krisetider

Hvordan håndterer du lederrollen din i krisetider best mulig – og er det egentlig forskjellig fra «normalen»? Det har vi spurt Andrew Shipilov om som er INSEAD-professor og programdirektør på vårt topplederprogram.

Ifølge INSEAD-professor Andrew Shipilov er det ikke tvil om at Korona-krisen i særdeleshet er en krisetilstand for hele verden.

– Jeg tror at 9/11 er et sammenliknbart sjokk. Før dette tidspunktet ville det vært vanskelig å tro at et fly kunne fly inn i bygninger. I desember var det vanskelig å tro at denne globale pandemien kunne utvikle seg så raskt. Etter Covid-krisen kommer verden ikke til å bli den samme, er den klare meldingen fra Andrew Shipilov, før han fortsetter: […]

Gå til artikkel

UNDERSØKELSE: Fokus på verdensmålene øker

Ifølge en ny undersøkelse fra Scandinavian Executive Institute opplever 93 prosent av topplederne et økende fokus på FNs verdensmål. Og hele 96 prosent forventer at fokus på verdensmålene vil øke ytterligere de neste tre årene.

FNs 17 verdensmål for bæredyktig utvikling ligger helt i topp av agendaen i næringslivet. Ifølge en nettopp offentliggjort undersøkelse fra Scandinavian Executive Institute vurderer nesten samtlige toppsjefer og styremedlemmer at verdensmålene og jobben med bæredyktighet de kommende årene vil komme til å bety enda mer. […]

Gå til artikkel

Diversitet – dyrebar eller dyrekjøpt?

Konsensus, enighet og ren harmoni er kanskje behagelig – men det kan også være et dårlig utgangspunkt dersom du ønsker å maksimere prestasjonen i et team, en ledergruppe eller et styre.

Når begrepet diversitet rammer dagsordenen, tenker de fleste vanligvis på kjønnsmessig diversitet – og snakken kan raskt komme til å handle utelukkende om hvordan man eksempelvis får rekruttert flere kvinner inn i toppledergrupper og styrer. Men diversitet i en bred kontekst er så mye mer enn det. […]

Gå til artikkel

Strategieksekvering: Det kan så lett gå «galt»

Fremtidens bedrifter og organisasjoner står overfor noen omfattende endringer som krever en høy grad av omstillingsparathet. Ifølge deltakerne på det nettopp avsluttede forløpet av Leading Strategic Change INSEAD har programmet rustet dem til å klare nettopp disse krevende utfordringene.

For kort tid siden avsluttet det første forløpet noen gang strategieksekveringsprogrammet Leading Strategic Change som Scandinavian Executive Institute tilbyr i samarbeid med INSEAD. Programmet gir inspirasjon, innsikt og verktøy til å bygge bro mellom den rasjonelle strategien og den virkelige verden – og ruster deltakerne til å håndtere tunge strategieksekveringsprosesser og transformasjonsprosjekter. […]

Gå til artikkel