Deltar sammen som ledergruppe på Executive Forum:

«Vi får løftet blikket og blir sterkere sammen»

Trond Slethaug, som er CEO i Inventura, har nettopp deltatt på en masterclass i regi av Executive Forum sammen med ledergruppen sin – og det er ikke siste gang han velger å gjøre det.

Trond Slethaug har mer enn 20 års ledererfaring som CFO og CEO med spesialfelt innen endringsledelse og implementering av strategier. Han er opprinnelig utdannet innen revisjon, og var blant annet direktør i PricewaterhouseCoopers før han kom til Inventura.

– Jeg har jobbet i både linjeorganisasjon og konsulentbransjen i mitt yrkesliv, og i både nasjonale og internasjonale selskaper. For fem år siden ble jeg hentet til Inventura med mandat om å revitalisere selskapet, og sammen med en ny ledergruppe gjøre det til et av Norges ledende konsulentmiljøer innen supply-chain og innkjøp. I denne femårsperioden har selskapet vokst fra 70 til 95 ansatte, samtidig med at vi har hatt en bra vekst og veldig god lønnsomhetsforbedring, uttaler Trond Slethaug.

Inventura er et ledende rådgivningsselskap som utvikler og forbedrer innkjøpsdrevne verdikjeder, og leverer både strategisk, operasjonell og regulatorisk rådgivning til kunder i alle bransjer, i både i privat og offentlig sektor. På kundelisten er blant annet Avinor, Forsvaret, fylkeskommuner, Aker konsernet, Equinor, Okea og Franzefoss.

Les mer om Executive Forum

Fra venstre: Rolf Wergeland, partner og leder salg, Trond Slethaug, CEO, Tom Eirik Fredriksen, partner og leder tjenesteutvikling og Matias Haukom, partner og leder Bergen.

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om Executive Forum

Pause fra hektisk hverdag

Tidligere i år valgte Inventura-direktøren å ta med ledergruppen sin på masterclassen med INSEAD-professor Peter Zemsky i København i regi av Executive Forum – Scandinavian Executive Institutes lærings- og nettverksforum.

– Bakgrunnen for å delta er at vi som team har en usedvanlig hektisk hverdag med høyt tempo, og har hatt det lenge. Å ta med hele eller deler av ledergruppen for å få inspirasjon og impulser fra markedet rundt oss, gir oss et viktig faglig påfyll. Det å komme bort og løfte blikket og se litt «lenger frem» gjør oss sterkere som ledergruppe og binder oss sammen, sier Trond Slethaug og tilføyer:

– Det som var spesielt bra med Zemsky-masterclassen var at den var veldig dagsaktuell. Det ble behandlet problemstillinger som vi kjente oss igjen i, både i relasjon til vårt eget selskap og de kundene vi rådgir, og dermed fikk vi også et bra faglig utbytte ut av deltakelsen.

Se årets masterclasser i Executive Forum

Nettverksbygging et pluss

Slethaug nevner både positive interne og eksterne konsekvenser av å dra av gårde på faglig og sosial tur sammen som ledergruppe.

– Det fine med å reise sammen på tur er at vi som ledergruppe kan utnytte reisetiden til både å oppdatere oss privat med hverandre, og sammen diskutere den videre utviklingen av Inventura. Selve masterclassen gir oss i tillegg innsikt i nye problemstillinger og synspunkter som vi kan anvende i relasjon til våre kunder. Og sist, men ikke minst, så gir det oss mulighet til å knytte kontakt til andre bedrifter, og på den måten er forumet også en god relasjonsbygger, og en måte å markedsføre oss selv på, uttaler Inventura-sjefen før han avslutter:

– Å delta i disse masterclassene handler om at vi som ledergruppe setter av en enkelt dag i eksempelvis kvartalet, og det er så absolutt gjennomførbart rent tidsmessig. Det er en effektiv måte for oss å få faglig påfyll og inspirasjon, og det er ikke siste gang vi har gjort dette sammen. Allerede nå har vi planlagt å dra på masterclassen med INSEAD-professor Mark Mortensen i november i Oslo sammen med deltakelse fra ledergruppen og fra partnergruppen i Inventura.

Verdenspremiere på Executive Forum i Norge

Interessert i å ta med ledergruppen på tur?

Vurderer du å ta med ledergruppen din til et faglig og sosialt arrangement i forbindelse med en masterclass i Executive Forum, hjelper vi i Scandinavian Executive Institute meget gjerne med å sammensette og tilrettelegge et spesifikt totalprogram etter deres behov. Både de praktiske detaljene så som flytider, opphold og transport fra flyplass, men også hjelp til å finne supplerende sosiale og hyggelige aktiviteter som kan gjøre deres tur sammen helt spesiell.

Her kan du få overblikk over de kommende arrangementene i Executive Forum: Executive Forum Program

Bli inspirert til din neste utdanning