Styret i Scandinavian Executive Institute

Kim Henneberg

styreleder

Kim Henneberg har vært styremedlem i Scandinavian Executive Institute siden februar 2015, og siden august 2016 har han vært styreleder i selskapet. Kim har 25 års erfaring innen ledelse, HR og konsulentarbeid, blant annet som Vice President HR i Cadbury Schweppes samt leder for en rekke integrasjonsprosesser i konsernet. I dag er han konsulent med fokus på lederutvikling, ledercoaching, HR-prosesser og integrasjonsprosjekter.

LES MER...

– Jeg sa ja til en styrepost i Scandinavian Executive Institute, da jeg syntes at det var en særdeles spennende bedrift med store potensialer som jeg gjerne ville være med på å videreutvikle. Med Scandinavian Executive Institutes kjernefokus, som handler om å levere internasjonale utdanningsprogrammer i absolutt toppklasse til executives, var det ikke tvil om at det var et «produkt» jeg kunne stå inne for – og jeg har selv deltatt på flere programmer på INSEAD. I forbindelse med et «Management Buy Out» i 2016 takket jeg ja til rollen som styreleder, hvor vi blant annet etablerte en ambisiøs treårig strategiplan som vi nå er kommet i mål med. Et av de helt avgjørende og motiverende målene for meg er det sterke og ufravikelige fokuset på å levere utdanningsprogrammer med kvalitet i absolutt verdensklasse. Vi har et ambisiøst mål om at deltakernes gjennomsnittlige skåre skal være 4,75 ut av 5 på alle våre utdanninger, og det er et høyt mål som krever kvalitet i alle aktiviteter og alle de kontaktpunktene vi har med deltakerne. Det gjennomsyrer alle våre beslutninger, og driver våre handlinger – og det opplever jeg som særdeles motiverende.

Søren Laursen

styremedlem

Søren Laursen har siden 2016 vært styremedlem i Scandinavian Executive Institute. Søren har i seks år vært administrerende direktør i Finanssektorens Utdanningssenter, en organisasjon som leverer utdanninger og konsulentytelser innen den finansielle sektoren. Han har tidligere vært HR-direktør i Gumlink, er gründer av Loop Company og har i tillegg vært administrerende direktør i Rice. Han er dessuten styremedlem i AV Form A/S og har tidligere i en årrekke vært styremedlem i Rice A/S.

LES MER...

– Scandinavian Executive Institute er en spennende bedrift med et unikt konsept og stort potensial. Sammen med en dedikert ledelse og styret brenner jeg for utvikling og idéer til fortsatt vekst. I Scandinavian Executive Institute samarbeider vi med noen av verdens ledende business-skoler, noe som i seg selv er unikt – og for meg personlig er det meget inspirerende. Ikke minst opplever jeg gode synergier mellom bedriften og de kompetansene som jeg kan bidra med.

Mie Krog

styremedlem

Mie Krog har siden 2019 vært styremedlem i Scandinavian Executive Institute. Mie er profesjonell styrekvinne og jobber i tillegg som rådgiver med strategiutvikling for eierledet SMB’er. Mie er en etterspurt foredragsholder innen styrearbeid, diversitet i ledelsen samt digitalisering fra et ledelsesperspektiv. Hun har i tillegg vært med på å starte «Bestyrelseskvinder» som er en ideell organisasjon med et overordnet mål om å få flere kvinner inn i styrearbeid. Mie Krog er aktiv i flere styrer, blant annet som styreleder i Kentaur, Y-Connection og AllStyles samt som styremedlem i blant annet Flügger, Plantorama, DGI Byen samt Republica.

LES MER...

– Jeg har jobbet med ledelse og styrearbeid gjennom en lang periode, hvor jeg har møtt både ledere fra store bedrifter, eierledere i SMB-segmentet og styremedlemmer. Det gjør at jeg er blitt meget oppmerksom på at det ofte er et stort behov for å oppgradere seg inne dette fagområdet midt i livet. Her bidrar Scandinavian Executive Institute med et fantastisk tilbud – og i den forbindelse ser jeg ikke minst det internasjonale perspektivet og koblingen med utdanningsinstitusjoner i verdensklasse som et særdeles viktig og interessant element.