Styret i Scandinavian Executive Institute

Kim Henry Jensen

Styreleder

Kim Henry Jensen er siden mai 2021 styremedlem i Scandinavian Executive Institute. Kim er sjef for kundeøkonomi hos domea.dk og medlem av ledelsen. Han er i dag styreleder i Ginbutikken.dk og BeGin CPH og har tidligere sittet i styret i TravelpoolEurope og Ejendomsaktieselskabet fra 22. juni 1966.

Kim har lang ledererfaring og var tidligere leder for FP&A (Financial Planning and Analysis) i Dagrofa og har hatt ledende stillinger i blant annet Coop Danmark, BEC, Accura Advokatpartnerskab og Royal Arctic Line. Kim har spesialkompetanse innen økonomistyring, kjøp og salg av selskaper, prosjektledelse, investering samt forhandling og utforming av komplekse avtaler.

– Jeg har selv deltatt i både topplederprogrammet Executive Management Programme og styreprogrammet Executive Board Programme, og er i tillegg fast deltaker gjennom ti år i læringsnettverket Executive Forum. Det betyr at jeg har et særdeles godt kjennskap til Scandinavian Executive Institute og forretningsområdet som bedriften er en ledende aktør innen. Samarbeidet med de internasjonalt anerkjente business-skolene, INSEAD og IMD, er helt unikt, og via dette klarer man å tiltrekke executive-deltakere fra hele Skandinavia til en rekke utdanningsprogrammer med et særdeles høyt faglig nivå. Det ligger en stor motivasjonsfaktor i å få mulighet til å jobbe med dette, og bidra til kontinuerlig å utvikle markedet innen executive-utdanninger. Scandinavian Executive Institute har en markedsposisjon som er «second-to-none», og jeg gleder meg til å medvirke til at vi kan bli enda sterkere på det skandinaviske markedet, både med henblikk på å spre kjennskapet til alle våre executive-utdanninger og vårt executive-nettverk.

Pernille Thorslund

Styremedlem

Pernille Thorslund har vært medlem av styret i Scandinavian Executive Institute siden mai 2023. Hun har en omfattende næringslivserfaring som blant annet omfatter en bakgrunn fra Google og L´Oreal hvor hun har vært henholdsvis Head of Nordic Branding og Nordic Digital Director. I dag driver hun sin egen konsulentbedrift innen forretningsutvikling og digital markedsføring, samtidig som hun har styreposter i henholdsvis Adapt Group, PenSam Bank, PenSam Forsikring samt E-sport Danmark. Pernille Thorslund underviser i tillegg i digital markedsføring på Danmarks medie- og journalisthøjskole

– Scandinavian Executive Institute er en særdeles interessant og veldrevet bedrift med en unik posisjon, og en ettertraktet portefølje av executive-utdanninger i toppklasse som også fremover har et stort potensial. Jeg ser frem til å kunne bidra til selskapets videre vekst og utvikling ved å bringe mine kompetanser innen forretningsutvikling og digital markedsfæring i spill. En av merkesakene mine handler om å gi kundene en gjennomtenkt, verdiskapende, datadrevet og innsiktsbasert kundereise, og innen dette fagområdet forventer jeg å kunne gjøre en markant forskjell for de kundene som vi allerede har en god relasjon til.

Kim Rud-Petersen

Styremedlem

Kim Rud-Petersen har vært styremedlem i Scandinavian Executive Institute siden mai 2023. Han har en omfattende arbeidserfaring fra forsikringsbransjen, blant annet som EVP of Bank Assurance i Codan A/S og EVP i Gjensidige Forsikring, og er CEO i Assist24Denmark A/S . I tillegg har han hatt mer enn ti styreverv – især i forsikringsbransjen – noe som blant annet inkluderer tidligere styrelederverv i Gjensidige Baltic, Mondux Assurance Agentur A/S, Vardia Forsäkring AB og Mølholm Forsikring A/S samt nestlederverv i Contea Insurance og Compass Human Resource Group A/S. I dag er han i tillegg styremedlem i Det Sociale Netværk, Headspace.

– Jeg har hele karrieren min brent for «executive-learning» da jeg også selv har deltatt på en rekke spennende og utviklende executive-programmer i både inn- og utland – flere av disse på INSEAD. Scandinavian Executive Institute er en særdeles veldrevet bedrift med meget kompetente medarbeidere og styremedlemmer, og da muligheten oppstod, så jeg det som et særdeles attraktivt styreverv å gå inn i. Jeg ser frem til å kunne bidra til utvikling og vekst for bedriften, og vurderer at jeg spesielt vil være en ressurs innen governance, strategi, forretningsutvikling og konseptualisering, uttaler Kim Rud-Petersen.