Styret i Scandinavian Executive Institute

Søren Laursen

Styreleder

Søren Laursen har siden 2016 vært medlem av styret i Scandinavian Executive Institute, og ble i mai 2021 utpekt som styreleder. Til daglig er Søren administrerende direktør i Finanssektorens Utdanningssenter som levere utdanninger og digital læring til den finansielle sektoren. Tidligere har han blant annet vært HR-ansvarlig i Dandy/Gumlink, og selvstendig i konsulenthuset Loop Company. Søren Laursen er i tillegg styremedlem i Kolding Hotel Apartments.

– Jeg har nå vært styremedlem i Scandinavian Executive Institute i en årrekke, og har vært med på en særdeles spennende reise hvor bedriften har utviklet seg godt, både med henblikk på et større tilbud av executive utdanningsprogrammer samt vekst i antall deltakere. Jeg er utrolig glad for rollen som leder av styret i selskapet. Scandinavian Executive Institute har noen meget dyktige medarbeidere, en sterk merkevare og et unikt samarbeid med to av verdens ledende business-skoler. Det er et potensial som jeg gleder meg til å dyrke enda mer, slik at vi sammen kan bringe bedriften suksessfullt videre på reisen.

Mie Krog

Styremedlem

Mie Krog har siden 2019 vært styremedlem i Scandinavian Executive Institute. Mie er profesjonell styrekvinne og jobber i tillegg som rådgiver med strategiutvikling for eierledet SMB’er. Mie er en etterspurt foredragsholder innen styrearbeid, diversitet i ledelsen samt digitalisering fra et ledelsesperspektiv. Hun har i tillegg vært med på å starte «Bestyrelseskvinder» som er en ideell organisasjon med et overordnet mål om å få flere kvinner inn i styrearbeid. Mie Krog er aktiv i flere styrer, blant annet som styreleder i Kentaur, Y-Connection og AllStyles samt som styremedlem i blant annet Flügger, Plantorama, DGI Byen samt Republica.

– Jeg har jobbet med ledelse og styrearbeid gjennom en lang periode, hvor jeg har møtt både ledere fra store bedrifter, eierledere i SMB-segmentet og styremedlemmer. Det gjør at jeg er blitt meget oppmerksom på at det ofte er et stort behov for å oppgradere seg inne dette fagområdet midt i livet. Her bidrar Scandinavian Executive Institute med et fantastisk tilbud – og i den forbindelse ser jeg ikke minst det internasjonale perspektivet og koblingen med utdanningsinstitusjoner i verdensklasse som et særdeles viktig og interessant element.

Kim Henry Jensen

Styremedlem

Kim Henry Jensen er siden mai 2021 styremedlem i Scandinavian Executive Institute. Kim tiltrer ny posisjon som sjef for FP&A (Financial Planning and Analysis) i Dagrofa i juni 2021, og har tidligere hatt ledende stillinger i blant annet Coop Danmark, BEC, Accura Advokatpartnerskab og Royal Arctic Line. Ved siden av styreposten i Scandinavian Executive Institute er han i tillegg styremedlem i TravelpoolEurope samt Ejendomsaktieselskabet af 22. juni 1966. Kim har en særlig ekspertise innen økonomistyring, kjøp og salg av bedrifter, prosjektstyring, investering samt forhandling og formulering av komplekse avtaler

– Jeg har selv deltatt i både topplederprogrammet Executive Management Programme og styreprogrammet Executive Board Programme, og er i tillegg fast deltaker gjennom ti år i læringsnettverket Executive Forum. Det betyr at jeg har et særdeles godt kjennskap til Scandinavian Executive Institute og forretningsområdet som bedriften er en ledende aktør innen. Samarbeidet med de internasjonalt anerkjente business-skolene, INSEAD og IMD, er helt unikt, og via dette klarer man å tiltrekke executive-deltakere fra hele Skandinavia til en rekke utdanningsprogrammer med et særdeles høyt faglig nivå. Det ligger en stor motivasjonsfaktor i å få mulighet til å jobbe med dette, og bidra til kontinuerlig å utvikle markedet innen executive-utdanninger. Scandinavian Executive Institute har en markedsposisjon som er «second-to-none», og jeg gleder meg til å medvirke til at vi kan bli enda sterkere på det skandinaviske markedet, både med henblikk på å spre kjennskapet til alle våre executive-utdanninger og vårt executive-nettverk.