Kunnskapsbank – Styre

Mangfold og diversitet er hele grunnlaget for suksess

Diversitet og mangfold i ledergrupper, toppledergrupper og styrer er helt avgjørende for dagens bedrifter og organisasjoner med henblikk på å skape bærekraftig suksess i en verden preget av store og komplekse utfordringer og endringer – men også særdeles mange muligheter. […]

Gå til artikkel

Styreansvar: Ingen forsikring dekker mangel på mot og dårlige beslutninger

Den største utfordringen for et styre er å treffe kvalifiserte beslutninger – og være bevist om egne og teamets blinde vinkler. […]

Gå til artikkel

Strenge krav og løftet pekefinger fra Norges Bank i Davos

Det ble ikke langt «fingre imellom» på World Economic Forum i Davos da Norges Bank gjorde det klart hvilke krav de fremover stiller til styrer i de bedriftene de investerer i.

Gå til artikkel

Møt de formidable fakultets-professorene

Vil du undervises og inspireres av noen av de mest velrennomerte underviserne og professorene i verden innen deres fagfelt, har du muligheten for det på vårt styreprogram, Executive Board Programme, som vi tilbyr i samarbeid med INSEAD i Frankrike […]

Gå til artikkel

Styrer er viktige bidragsytere for å løse samfunnsproblemer

Kravene til styrene er blitt skjerpet de seneste årene, og derfor er det viktig å holde seg oppdatert og lære nytt, er det klare budskapet fra Bente Sollid Storehaug som nettopp har avsluttet det nye styreprogrammet, Advanced Board Programme INSEAD. […]

Gå til artikkel

NY BOK OM STYREARBEID: Nå er også Norge «med»

Andre utgave av boken «Leading a Board – Chairs’ Practices Across Europe» er nettopp kommet på gaten. Boken gir et unikt innblikk i ledelse av styrer i 14 europeiske land – deriblant Norge.

Andre utgave av boken «Leading a Board – Chairs’ Practices Across Europe» er nettopp utgitt. Programdirektør på Executive Board Programme og Advanced Board Programme, INSEAD-professor Stanislav Shekshnia, er redaktør på boken. CEO i Scandinavian Executive Institute, Steen Buchreitz Jensen, er forfatter til de to kapitlene i boken som omfatter den norske og danske undersøkelsen. […]

Gå til artikkel

Godt styrearbeid handler om mer enn lover og regler

Styrearbeid handler selvsagt og juss, regler og retningslinjer. Men minst like viktige er det å sammensette en ideell gruppe som har de nødvendige kompetansene til å utvikle bedriften eller organisasjonen fremadrettet. Få innblikk i de essensielle forholdene som styrearbeid og styreansvar grunnleggende handler om.

Helt grunnleggende er styrearbeid og styreansvar regulert av lovgivningen, og detaljene er fastlagt i Aksjeloven, særlig kapittel 6, men i visse situasjoner er også andre kapitler relevante. […]

Gå til artikkel

UNDERSØKELSE: Digital transformasjon i styret

INSEAD-professor Andrew Shipilov, som også er programdirektør på Executive Mangement Programme INSEAD, har for kort tid siden offentliggjort resultatene av «Boardroom Digital Transformation Survey», en undersøkelse som viser hvordan en lang rekke erfarne styrefolk ser på digital transformasjon i relasjon til styrearbeid. […]

Gå til artikkel

Omrokkering i styret i Scandinavian Executive Institute

STYRENYTT: Adm. direktør i Finanssektorens Utdanningssenter og tidligere styremedlem i Scandinavian Executive Institute overtar rollen som styreleder i selskapet. I tillegg trer Kim Henry Jensen, sjef for FP&A (Financial Planning and Analysis) i Dagrofa inn som nytt styremedlem.

Scandinavian Executive Institute har nettopp foretatt en omrokkering i styret hvor blant annet tidligere styremedlem, Søren Laursen, som er administrerende direktør i Finanssektorens Utdanningssenter […]

Gå til artikkel

– INSEAD-styreutdanningen har «flyttet» meg

Tom Georg Olsen, konserntjener i Miles, investor, styreleder og tidligere deltaker på Executive Board Programme INSEAD – blant mye annet – har vært på en særdeles spennende karrierereise hvor styrearbeid etter hvert spiller en mer og mer fremtredende rolle.

Kjært barn har mange navn. Og Tom Georg Olsen har helt klart mange av dem. Konserntjener i IT-konsulentselskapet Miles er en av titlene. I tillegg er han styreleder i Inventura […]

Gå til artikkel

Styrekarrieren i fokus

Tidligere statsminister, leder for Socialdemokratiet i Danmark og medlem av Europa-Parlamentet. Helle Thorning-Schmidts merittliste er lang, men nå er det styrekarrieren som er i fokus.

Helle Thorning-Schmidt avsluttet sin politiske karriere i 2016, og ble etterfølgende direktør for Save the Children International, en organisasjon med en omsetning på to milliarder US-dollars og aktiviteter i mer enn 100 land. […]

Gå til artikkel

Styreprogram på et meget høyt nivå

Kristin H. Holth, som er profesjonelt styremedlem og tidligere Executive Vice President i DNB, har tidligere deltatt på Executive Board Programme INSEAD.

Kristin H. Holth er styremedlem i blant annet Maersk Drilling, BI, Moelven Industrier ASA, International Advisory Board samt Maritimt Forum. Frem til 31/3 2020 var hun i tillegg Executive Vice President and Global Head of Ocean Industries i DNB. […]

Gå til artikkel

Styrearbeid

Styrearbeid: Tilpass styringsmodellen i krisetid

I en krisesituasjon må styret være klar til å overveie nye, utradisjonelle tiltak

Hvordan bør styreledere og styremedlemmer agere?
Under vanlige omstendigheter tar vi bedriftens overlevelse for gitt, men i en krisesituasjon som den vi nå står midt i, må styret være klar til å overveie nye, utradisjonelle tiltak. […]

Gå til artikkel

Diversitet – dyrebar eller dyrekjøpt?

Konsensus, enighet og ren harmoni er kanskje behagelig – men det kan også være et dårlig utgangspunkt dersom du ønsker å maksimere prestasjonen i et team, en ledergruppe eller et styre.

Når begrepet diversitet rammer dagsordenen, tenker de fleste vanligvis på kjønnsmessig diversitet – og snakken kan raskt komme til å handle utelukkende om hvordan man eksempelvis får rekruttert flere kvinner inn i toppledergrupper og styrer. Men diversitet i en bred kontekst er så mye mer enn det. […]

Gå til artikkel

Styrets største utfordringer i 2020

Hvilke trender og hvilke utfordringer er de aller største sett med skandinaviske styreøyne de kommende årene? En helt ny «megatrend» rykker direkte opp på 1. plassen – se hvilken, og få innblikk i de øvrige resultatene fra den flunkende nye undersøkelsen her.
Hvilke utfordringer anser skandinaviske styremedlemmer som de aller største akkurat nå? Det gir undersøkelsen Global Board Survey 2020, som nettopp nå er under utarbeidelse av nettverksorganisasjonen Board Network, et veldig godt innblikk i. […]

Gå til artikkel

Bli klokere på fremtidens styrearbeid

Delta i årets første masterclass i Executive Forum med den internasjonale styreeksperten Stanislav Shekshnia, og få et viktig innblikk i hvordan du, enten som styremedlem eller som en del av toppledelsen, kan bidra til å skape et fremtidsrettet, effektivt og verdiskapende styrearbeid.
Stanislav Shekshnia, som er programdirektør på Executive Board Programme INSEAD og Advanced Board Programme INSEAD, samt forfatter til en rekke bøker om ledelse og styrearbeid, gjester den 25. mars Hindsgavl slott i Danmark i regi av Executive Forum. […]

Gå til artikkel

NYTT INSEAD-PROGRAM: Avansert styreutdanning

Advanced Board Programme INSEAD er en avansert styreutdanning på aller høyeste nivå, og nyeste «skudd på stammen» i Scandinavian Executive Institutes programportefølje av leder- og styreutdanninger.
Advanced Board Programme INSEAD er navnet på det nye og unike styreprogrammet som Scandinavian Executive Institute lanserer i samarbeid med INSEAD, og som ser dagens lys for første gang i løpet av 2020. […]

Gå til artikkel

NY BOK: Unikt innblikk i styrets arbeid

Nyutgitt styrebok, hvor Scandinavian Executive Institute har bidratt med en del av undersøkelsen, gir for første gang et særdeles interessant og unikt innblikk i styrets arbeid i åtte europeiske land.
Boken, som nettopp er utkommet, Leading a Board – Charis’ Practices Across Europe, gir et sjeldent innblikk inn i styrelokalene i åtte europeiske land. Boken bygger på en rekke kvalitative intervjuer med styreledere i disse land, og er skrevet av INSEAD-professor og internasjonal styreekspert, Stanislav Shekshnia. […]

Gå til artikkel

– Uten kvinnene skaper vi en «monokultur»

Mie Krog er profesjonell styrekvinne med en lang rekke styreposter, og nettopp inntrådt i styret i Scandinavian Executive Institute. Hun tror ikke på at homogenitet løser fremtidens utfordringer, og er en klar fortaler for at man via diversitet vil kunne oppnå mye bedre resultater i styrearbeidet.
Mie Krog er per 1. mai nytt styremedlem i Scandinavian Executive Institute. Hun er profesjonell styrekvinne og aktiv i flere styrer, blant annet som styreleder i Kentaur, Y-Connection og AllStyles samt styremedlem i blant annet Flügger, Plantorama, DGI Byen samt Republica. I tillegg jobber hun som rådgiver med strategiutvikling for eierledet SMB’er. […]

Gå til artikkel

UNDERSØKELSE: Digital transformasjon i styret

INSEAD-professor Andrew Shipilov, som også er programdirektør på Executive Mangement Programme INSEAD, har for kort tid siden offentliggjort resultatene av «Boardroom Digital Transformation Survey», en undersøkelse som viser hvordan en lang rekke erfarne styrefolk ser på digital transformasjon i relasjon til styrearbeid. […]

Gå til artikkel

INSEAD: For både hjerne og hjerte

Tjue norske deltakere er nettopp i disse dagene i ferd med å avslutte styreutdanningen Executive Board Programme på INSEAD i Frankrike – en opplevelse for både hjerne og hjerte. De norske deltakerne oppholder seg for tiden på legendariske INSEAD i Fontainebleau utenfor Paris. En opplevelse som både appellerer til hjernen og hjertet.
På INSEAD treffer man nemlig noen av de fremste ekspertene innen en lang rekke business-områder, men også hjertet kan være med: For på INSEAD kan man nesten dufte «studiestemningen» i form av den enorme mengden av kompetanse og kunnskap som gjennom de siste seks årtiene er opparbeidet på […]

Gå til artikkel

Åtte bud for suksessfulle styrer

Fremtidens styreledere blir sannsynligvis av en litt annen kaliber enn de vi kjenner i dag – i alle fall de suksessfulle.
Stanislav Shekshnia, som også underviser på Scandinavian Executive Institutes styreutdanning Executive Board Programme, har ut fra en omfattende forskning innen fagområdet sammenfattet åtte prinsipper som kan inspirere nåværende og kommende styrefolk – slik at de blir enda bedre rustet til å utføre et godt og effektivt styrearbeid: […]

Gå til artikkel

Styrelederens tre avgjørende egenskaper

Selv om langt de fleste styrelederne her en fortid som CEO i en eller flere bedrifter, er det helt andre egenskaper du skal finne frem, hvis du har ambisjoner om å gå fra daglig ledelse til ledelse av et styre. Siste gang her på LederBloggen beskrev vi noen av forskjellene på en god CEO og en god styreleder. Denne gangen ser vi nærmere på de tre egenskapene som er avgjørende for å få suksess som leder av et styre. […]

Gå til artikkel

Forskjellen på en god CEO og en god styreleder

For mange er det et naturlig karrieresteg å gå fra en topplederposisjon og inn i et styrelokale. Og formentlig på et tidspunkt å sette seg for bordenden som styreleder. Men det er langt fra sikkert at en suksessfull CEO også blir en suksessfull styreleder. Det krever nemlig helt andre egenskaper og arbeidsmetoder å lede et styre enn å lede en bedrift i det daglige. […]

Gå til artikkel

4 utfordringer, 6 trender og 8 bud for styrelederen

De har den mest betydningsfulle posten i bedriften, men ingen utøvende makt. De har ingen sjef, og ingen kolleger. Likevel er deres jobb og beslutninger avgjørende for bedriftens utvikling, inntjening og fremtid. Styrelederne er ofte anonyme makthavere. INSEAD har i samarbeid med blant andre Scandinavian Executive Institute gjennomført den første internasjonale undersøkelsen av hvordan styrelederne i bedriftene agerer og under hvilke betingelser. […]

Gå til artikkel