Nye Advanced Board Programme:

– Svært viktig læring om digitalisering og bærekraft

Det nye styreprogrammet Advanced Board Programme INSEAD har nettopp hatt «verdenspremiere». – Fantastisk læring og refleksjon, og meget viktig kunnskap om digitalisering og bærekraftig utvikling, er responsen fra en av de norske deltakerne.

Advanced Board Programme INSEAD er fantastisk læring og refleksjon. Et topp opplegg og enormt givende å lære fra de beste INSEAD-professorene. Jeg deltok i Executive Board Programme i 2018, og det ga mersmak. Så da dette nye programmet ble annonsert, var jeg ikke et øyeblikk i tvil. Oppholdet gir ikke bare ny kunnskap og bedre forståelse, programmet leverer også veldig bra på nettverksbygging og nye relasjoner, uttaler Bente Sollid Storehaug.

Hun er CEO i Digital Hverdag hvor hun jobber som rådgiver for en rekke vekstselskaper. I tillegg er hun styreleder for et internasjonalt SaaS-selskap og et retail-selskap samt styremedlem i børsnoterte selskaper innen energi, retail, finans, telekom og media. Hun er foredragsholder og blant annet fast foreleser ved executive masterprogrammet «Digitalisering, innovasjon og forretningsmodeller» ved Handelshøyskolen BI.

Advanced Board Programme – nytt styreprogram på høyt nivå

Bente Sollid Storehaug, CEO i Digital Hverdag

Større krav til styrene

Bente Sollid Storehaug fikk sitt første større styreverv på slutten av 90-tallet (i DnB Investor), og har de siste 20 årene jobbet aktivt med vekstselskaper og større børsnoterte selskaper.

– Jeg opplever imidlertid at styrerollen har endret seg mye på disse årene. Kravene er blitt skjerpet, men vel så viktig er endringene i samfunnet. Styrene har fått mer ansvar. Gode styrer utgjør en forskjell, ikke minst på viktige områder innenfor digitalisering og bærekraft. Advanced Board Programme setter søkelys på disse tunge og langvarige skiftene som enhver bedrift og bransje står overfor, uttaler hun

Hun fremhever læringen om bærekraftig utvikling i et styreperspektiv som værende en av de aller viktigste key-learnings som hun tar med seg hjem fra Frankrike.

– Jeg har jobbet mye med digital transformasjon, så for meg ble bærekrafts-dimensjonen viktigst. At bedrifter ikke lenger bare er til for investorer og aksjonærer, men at de også er viktige bidragsytere med henblikk på å løse samfunnsproblemer. Bærekraftig omstilling er nødvendig, og stiller allerede nå styrene overfor nye valg, dilemmaer og gråsoner som må håndteres klokt. Forelesningene, casene og refleksjonene i grupper og plenum var en øyeåpner.

Se programinnholdet i Advanced Board Programme

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om styreutdanningen Advanced Board Programme INSEAD

Unikt dansk-norsk nettverk

Bente Sollid Storehaug vurderer at programmet har gjort henne mer reflektert i forhold til de utfordringene og oppgavene hun kommer til å møte i sitt styrearbeid. Men også at hun har fått en dypere forståelse for de utfordringene som alle bransjer står overfor, og en større forståelse for hva som må til for å omstille seg i tide.

– Jeg tror at programmet er særlig nyttig for de som har ambisjoner om å bli bedre styreledere. Generelt kan styrene bli langt mer effektive, og i tillegg er det viktig at de har tid til å diskutere og sette riktig agenda.

Også i et nettverksmessig perspektiv har programmet bidratt positivt.

– Jeg var en av fire nordmenn på dette aller første Advanced Board Programme, og vi ble godt kjent. Som bonus fikk vi alle utvidet vår bekjentskapskrets til mange dyktige danske styrekollegaer. Flere av styrene jeg jobber i har internasjonal sammensetning, og det var interessant å diskutere likheter og ulikheter mellom to nordiske land, avslutter Bente Sollid Storehaug.

Les mer om Advanced Board Programme