Tre dages konsentrert undervisning på INSEAD i Frankrike

Med Advanced Board Programme blir du undervist og inspirert av noen av de fremste ekspertene innen styrearbeid i verden.

Advanced Board Programme INSEAD er en unik styreutdanning på aller høyeste nivå som har til formål å utvikle tankesettet og kompetansene hos styremedlemmer- og ledere.

Utdanningen forløper over tre dager på INSEAD, og gir deg en unik mulighet til å styrke dine styrefaglige kompetanser, samtidig som den ruster deg til fremtidens utfordringer i relasjon til styrearbeidet.

Dit utbytte av Advanced Board Programme

Utbytte av Advanced Board Programme

Programmet styrker dine styrefaglige kompetanser og gir deg:

 • forståelse for det globale miljøet som din bedrift opererer i, samt de trender som vil påvirke dette miljøet de kommende årene
  kunnskap om digitale teknologier, og hvordan disse vil endre styrets arbeid fremadrettet
 • innsikt i hva idéen om styremedlemmers «uavhengighet» innebærer, samt hvordan det utleves
 • ny innsikt i styrelederens rolle, og ikke minst hvordan man skaper rammene for effektivt styrearbeid
 • en opplevelse av utviklingen i franske ledelses- og governance-modeller på det vakre Chateau de Fontainebleau
Søk om opptakelse

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om styreutdanningen Advanced Board Programme INSEAD

Dag 1

Programmets første dag handler om styrelederens og -medlemmenes uavhengighet. Vi ser på hvilke hemmende faktorer som ligger i veien for denne uavhengigheten, og hva medlemmene skal være spesielt oppmerksomme på. Undervisningen byr på en høy grad av interaksjon, og deltakernes egne erfaringer, opplevelser og tanker vil være en viktig del av denne sesjonen.

Dagens andre del handler om den globale konteksten som dagens styrer må forholde seg til med henblikk på miljømessige, økonomiske, sosiale og politiske tendenser. Styret er den øverste myndigheten i en bedrift, og beslutningene som foretas i dette forum vil ha konsekvenser i mange år fremover. Derfor er det essensielt at de menneskene som treffer disse mange og komplekse beslutningene, har de nødvendige verktøy til å agere og navigere i en turbulent verden. I denne sesjonen vil vi se på hvordan eksempelvis befolkningstilvekst, klimaendringer, mangel på naturressurser, økonomisk globalisering, politisk nasjonalisme og økt ulikhet vil påvirke de enkelte bedriftene, og hvordan styrerne best mulig tar hånd om disse faktorene.

Dato for neste hold

Dag 1

 • Introduksjon

 • Styrets uavhengighet

 • Styrearbeid i en global kontekst

Dag 2

Dag to byr på kunnskap om og innsikt i de mulighetene og utfordringene som digitalisering rommer. Digitalisering er et buzzord, og det er vanskelig å finne en bedrift som ikke er nødt til å forholde seg til digital transformasjon i dag. I denne sesjonen ser vi på hvordan de digitale endringene har innvirkning på styrets arbeid, og hvilke strategier et styre bør benytte seg av, slik at man også på dette nivået klarer å tilegne seg digital ekspertise – og dermed ligge i forkant av den rivende utviklingen.

Midt på dagen er det planlagt et besøk på et fransk slott, hvor et faglig innhold omkring ledelse og styrearbeid i Frankrike vil bli kombinert med en kulturell opplevelse.

Dine undervisere

Dag 2

 • Innledende refleksjoner

 • Digitalisering på styrenivå

 • Slottsbesøk med faglig innhold

Dag 3

På programmets tredje og avsluttende dag vil vi diskutere tre hovedområder i en styreleders arbeid: Hvordan du leder et styre, hvordan du håndterer bedriftens interessenter og hvordan du jobber sammen med den administrerende direktør og ledende medarbeidere. Som styreleder er det viktig at du er i stand til å balansere bruken av din autoritet med en fasiliterende rolle: Du skal være i stand til å fremme dine egne synspunkter, men samtidig skape et miljø hvor du er lydhør overfor styremedlemmenes synspunkter og idéer – og klarer å håndtere utfordrende personer og konflikter. Gjennom praktiske og interaktive øvelser får du en rekke viktige teknikker i forhold til hvordan du effektivt leder og ivaretar dynamikken i et styre.

Dagens avsluttende sesjon har til formål å tilby deltakerne et understøttende og trygt miljø hvor de får mulighet til å reflektere over de foregående dagers læring, utfordre tidligere tankemønstre omkring jobben som styreleder/styremedlem samt diskutere ubesvarte spørsmål.

Søk om opptakelse

Dag 3

 • Dialoger og refleksjoner

 • Ledelse av styrer

 • Avsluttende oppsummering og spørsmål

Delta i eksklusivt læringsforum og bevar kontakten

Etter endt utdanning kan du delta i Executive Forum og holde deg oppdatert med aktuelle ledelsestemaer. Executive Forum er et eksklusivt læringsforum for deg som ønsker å fokusere på og utvikle din ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Det er i tillegg en enestående mulighet til å bevare kontakten med det nye nettverket.

I Executive Forum får du unik kunnskap og inspirasjon fra professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD, som via fire årlige masterclasser gir deg innblikk i den nyeste forskningen, de nyeste metodene og de nyeste casene.

Executive Forum Masterclasser holdes i København.

Les mer om Executive Forum