Før-under-etter

Vi sørger for at de praktiske detaljene i forløpet fungerer friksjonsfritt, slik at du får det maksimale ut av programmet og kan konsentrere deg om læringsaspektene.

Før

 • Når du har meldt deg på programmet, vil vi sørge for at opptakten og avviklingen fungerer friksjonsfritt
 • Du mottar i god tid før programstart tilgang til deltakerportal med informasjoner om de øvrige deltakerne, undervisningsplan og kursmateriale
 • Kursmaterialet består av lesestoff i form av artikler og caser samt utdrag fra bøker
 • Du vil få mulighet til å reflektere over en aktuell utfordring i ditt styrearbeid som du har lyst å ta med til INSEAD – for å få inspirasjon til å løse den
 • Du må forvente å bruke om lag 10-20 timer på å forberede deg til forløpet
Søk om opptakelse

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om styreutdanningen Advanced Board Programme INSEAD

Under

 • Undervisningen foregår som en avvekslende kombinasjon av forelesninger, caser, gruppearbeid og diskusjon av deltakernes egne caser
 • Underveis er det mulighet for å diskutere ulike problemstillinger i relasjon til eget styrearbeid – et vesentlig element er nettopp at erfarne styrefolk blir inspirert til å overveie og diskutere ulike problemstillinger med hverandre
 • Deltakerne vil få mulighet til å jobbe sammen i ulike grupper, noe som gir en variert inspirasjon og styrker et bredt nettverk som også kan være nyttig etterfølgende
 • På INSEAD følges vi av en egen programkoordinator til alle aktiviteter, blant annet til en middag første og andre kveld
  Programmet avsluttes med at du mottar et utdanningsbevis fra INSEAD
Bestill materiale om utdanningen

Etter

 • Du har nå fått ny og verdifull kunnskap og erfaring på høyt nivå som du kan anvende i relasjon til din styrefaglige rolle
 • Du har i løpet av programmet jobbet med en rekke verktøy som du nå får mulighet til å benytte i ditt eget styre
 • Du har etablert et sterkt faglig og personlig nettverk blant de øvrige deltakerne som du kan trekke på og gjensidig inspirere
 • Du får mulighet til å delta i Executive Forum, et unikt læringsforum hvor det avvikles inspirerende masterclasser med erfarne professorer fra blant annet INSEAD
Executive Forum