Naturlig videreutvikling for deg som leder i Executive Forum

Dette sier våre kunder

Ulla Sommerfelt

CEO, EGGS Design A/S

«Etter å ha deltatt på Executive Board Programme, som jeg opplevde som et særdeles profesjonelt forløp, var det en helt naturlig videreutvikling for meg å bli medlem i Executive Forum. Kombinasjonen av et bra nettverk med mange gode kontakter – og masterclasses med en høy grad av akademisk forankring og mange inspirerende foredragsholdere – har virkelig vært givende for meg. Vi jobber mye med innovasjon i vår bedrift, og i den forbindelsen er inspirasjonen fra INSEAD eminent. Gjennom Executive Forum har jeg utviklet en relasjon til flere av professorene som er tilknyttet nettverket. Derigjennom har vi oppnådd en faglig utveksling som har resultert i noen helt konkrete samarbeider mellom EGGS Design og INSEAD – til glede for begge parter.»

Kjeld Gade

VP Sales, LED iBond A/S

«Executive Forum er et nettverk på et høyt faglig nivå. For det første er de internasjonale professorene som avholder disse masterclasses, ytterst kompetente og hentet fra «øverste hylle». De leverer noen virkelig gode og inspirerende foredrag som ikke bare er «passive kurs», men hvor det er lagt opp til at man skal bidra med egne erfaringer, og dermed også får verdifulle innputt fra de øvrige deltakerne. Det gjør hele læringsprosessen meget aktiv. Nettverksdelen er også særdeles verdifull for meg: Jeg har mulighet for å holde kontakt med tidligere deltakere som jeg har utdannet meg sammen med – og få kontakt med spennende «nye» deltakere. Både de «gamle» og «nye» deltakerne gir meg samlet sett en riktig god plattform som jeg kan benytte, hvis jeg har spesifikke problemstillinger som jeg har behov for å diskutere. Executive Forum gir meg kort og godt et nettverk kombinert med aktiv læring – og dermed et veldig bra frirom hvor jeg har tid til å reflektere og bringe tankene mine opp i et helikopterperspektiv.»

Paul Erik Rask

Adm. direktør, Nordic Waterproofing A/S

«For det første gir nettverket Executive Forum meg tilgang på aktuell kunnskap på et ekstremt høyt teoretisk nivå. Professorene, som holder innlegg, er enormt dyktige til å presentere aktuelle teorier og omsette disse til konkret kunnskap som jeg kan anvende direkte i min egen bedrift og i forhold til min egen situasjon. For det andre handler det om «hardcore» nettverk: I Executive Forum kan vi gi hverandre tips og råd og hjelpe på mange ulike måter – eksempelvis hvis man har behov for å få anbefalt en samarbeidspartner eller en konsulent.»

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille materiale om Executive Forum