Samarbeidspartnere

Vi samarbeider med flere spennende organisasjoner og selskaper

Vi samarbeider om utdanning, arrangementer og gode tilbud for deltakerne

FutureBoards er en prosjektbasert bedrift med et overordnet formål om å skape kjennskap til, drive debatten om og utvikle god praksis for hvordan og av hvem bedrifter bør ledes i fremtiden. Vi sammensetter globale aktører og «thought leaders»: Investorer, direktører, styreledere, politikere, administrasjonsfolk samt akademikere for å utveksle kunnskap, tanker og idéer om hvordan bedriftseiere og styrende organer på best mulig vis responderer på samfunnets skiftende forventninger - samtidig som man opprettholder den langsiktede verdiskapingen for bedriftens aksjonærer og andre interessenter.

BetterBoard styreportalen er et profesjonelt cloudbasert verktøy for digitalisering, planlegging, eksekvering og oppfølging av styrearbeidet.

Den skaper rammene for en profesjonell og strukturert arbeidsflyt for styrer, komiteer, utvalg og advisory boards.

Enkelt og sikkert.

KPMG Norge er en gruppe selskaper organisert etter norsk lovgivning, eid av partnerne. Administrerende direktør i KPMG Norge er Arne Frogner som også underviser på vårt Executive Board Programme INSEAD. KPMG underviser i emner som Cybersercurity, Compliance & Crisis Management, Reputation and Digital Vulnerability.

KPMG er et internasjonalt nettverk av revisjons- og rådgivningsselskaper med mer enn 189.000 medarbeidere over hele verden i 152 land.

Scandinavian Executive Institute og ASNET Board samarbeider om utveksling av kunnskap fra styrelokale til styrelokale, og ASNET har bidratt med undervisningskapasiteter til styreutdanningen Executive Board Programme INSEAD. Begge parter er i nær dialog når det rekrutteres styremedlemmer.

Kromann Reumert er et ledende dansk advokatfirma, med kontorer i København, Aarhus og London. Kromann Reumert er Danmarks eneste medlem i den verdensomspennende Lex Mundi-assosiasjon, et internasjonalt nettverk av 160 førsteklasses og uavhengige advokatfirmaer som inkluderer mer enn 20 000 advokater fra hele verden.

Kromann Reumert er i 2018, som det første nordiske advokatfirmaet noen gang, blitt kåret til “European Law Firm of the Year” av tidsskriftet “The Lawyer”. Ved samme anledning ble firmaet dessuten kåret til “Nordic Law Firm of the Year”.

Wikborg Rein er et av Norges ledende og mest internasjonale forretningsadvokatfirmaer med kontorer i Oslo, Bergen, London, Singapore, Shanghai og Kobe. De bistår og rådgir nasjonale og internasjonale bedrifter, både i offentlig og privat næringsliv.