Samarbeidspartnere

Vi samarbeider med flere spennende organisasjoner og selskaper

Vi samarbeider om utdanning, arrangementer og gode tilbud for deltakerne

FutureBoards er en prosjektbasert bedrift med et overordnet formål om å skape kjennskap til, drive debatten om og utvikle god praksis for hvordan og av hvem bedrifter bør ledes i fremtiden. Vi sammensetter globale aktører og «thought leaders»: Investorer, direktører, styreledere, politikere, administrasjonsfolk samt akademikere for å utveksle kunnskap, tanker og idéer om hvordan bedriftseiere og styrende organer på best mulig vis responderer på samfunnets skiftende forventninger – samtidig som man opprettholder den langsiktede verdiskapingen for bedriftens aksjonærer og andre interessenter.

KPMG er et internasjonalt nettverk av revisjons- og rådgivningsselskaper med mer enn 189.000 medarbeidere over hele verden i 152 land.

KPMG Norge er en gruppe selskaper organisert etter norsk lovgivning som er eid av partnerne. Scandinavian Executive Institute samarbeider med KPMG om styreutdanningen Executive Board Programme INSEAD. KPMG underviser blant annet i emner som Cybersercurity, Compliance & Crisis Management, Reputation and Digital Vulnerability, og undervisningen varetas av administrerende direktør i KPMG Norge, Arne Frogner.

Wikborg Rein er et av Norges ledende og mest internasjonale forretningsadvokatfirmaer med kontorer i Oslo, Bergen, London, Singapore, Shanghai og Kobe. Advokatfirmaet bistår og rådgir nasjonale og internasjonale bedrifter, både i offentlig og privat næringsliv.

Scandinavian Executive Institute samarbeider med Wikborg Rein om styreutdanningen Executive Board Programme INSEAD. Wikborg Rein bidrar blant annet med erfarne og dyktige undervisere som er eksperter på de juridiske emnene innen praktisk og teoretisk styrearbeid i norsk regi.

Les mye mer om samarbeidet mellom Scandinavian Executive Institute og Wikborg Rein her