Møt noen av verdens ledende professorer innen styrearbeid

Bli utfordret og inspirert

Modul 1 i Oslo

På den første modulen av Executive Board Programme blir du undervist og inspirert av noen av Skandinavias mest anerkjente spesialister og næringslivsfolk. Det gjelder eksempelvis partnere fra advokatfirmaet Wikborg Rein og KPMG som til daglig har styrearbeid som spesiale. Du vil også oppleve profesjonelle styreledere og næringslivsledere som alle har kvalifiserte innspill i forhold til verdiskapende styrearbeid, og som i tillegg kan fortelle om hvordan de selv jobber med verdiskaping.

Hans Christian Pretorius

Executive Director, KPMG Norge

Hans Christian jobber innen fagområdet cybersikkerhet og har over 20 års erfaring med alle områder av fagfeltet. Dette inkluderer blant annet sikker digitalisering, tjenesteutsetting, deteksjon og hendelseshåndtering samt alle deler av forebyggende og proaktiv sikkerhetsarbeid. Hans Christian har sin spesialkompetanse innen sikkerhetsledelse, sikkerhetsstrategi og policy samt anvendelse av teknologi innen deteksjon. Han har blant annet vært leder for Norges nasjonale CERT (Computer Emergency Respons Center) som håndterer alvorlige dataangrep mot samfunnskritisk infrastruktur og informasjon.

LES MER...

Han har også innehatt flere sentrale sikkerhetslederjobber i både privat og offentlige organisasjoner. Dette inkluderer blant annet Politiet, Etterretningstjenesten og EVRY. Hans Christian benyttes jevnlig som foredragsholder på ulike leder- og fagfora.

Dag Erik Rasmussen

Partner, Wikborg Rein

Dag Erik Rasmussen er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er leder av firmaets fagområde for kapitalmarkeder.

Rasmussen arbeider i hovedsak med transaksjoner og løpende rådgivning knyttet til børsnoterte selskaper for selskapene, tilretteleggerne og investorer. Han foreleser også innen selskapsrett samt børs- og verdipapirrett. Rasmussen har styreerfaring fra børsnoterte selskap og fra investeringsselskap. Han er styremedlem i Oslo Børs ASA og representerer Norske Finansanalytikeres Forening i Norsk utvalg for eierskap og selskapsledelse (utgiver av den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse).

Are Zachariassen

Partner, Wikborg Rein

Are Zachariassen er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde skatt.

Zachariassen arbeider i hovedsak med skatterett, selskapsrett og børs- og verdipapirrett. Han har internasjonal erfaring fra Wikborg Reins kontor i Singapore, og har et særlig ansvar for internasjonal skatterett.

Bente Sollid Storehaug

Chair, Non-Executive Director, Advisor and Lecturer

Bente Sollid Storehaug er gründer av Digital Hverdag. Hun har hatt et 40-talls styreverv i norsk næringsliv. I dag er hun styreleder for Placewise Group ASA og Lanullva, Vinje Ullvarefabrikk. Hun har også styreverv i selskaper som Hafslund E-CO, Eika Gruppen, Polaris Media, Europris, Nortel, Questback og Motor Gruppen.

Bente er kåret til den 7. viktigste nordmann på Internett av Kapital Data (1997), nominert til årets IT-leder av ComputerWorld (1999), kåret til Norges 10. mektigste kvinne av Økonomisk Rapport (1999), utpekt av Abelia som en av de fremste teknologi-kvinnene i Norge (2017) og finalist i Women´s Board Award (2018).

Bente har gjennomført Executive Board Programmet SEI/INSEAD, Blockchain Application and Innovation ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) og Digital Transformation, Platform Strategies for Success ved MIT. Strategy in the Age of Disruption INSEAD og Innovation in the Age of Disruption INSEAD, Advanced Board Programme SEI/INSEAD.

Hedvig Bugge Reiersen

Partner, Wikborg Rein

Hedvig Bugge Reiersen er Specialist Counsel ved Wikborg Reins Oslo-kontor, hvor hun leder firmaets fagområde for selskapsrett. Hun har en juridisk doktorgrad (Ph.D.) i selskapsrett fra Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, og rådgir innenfor M&A, restrukturering, selskapsrettslige tviseløsning og corporate governance. Hun innehar også styreverv, og leder i tillegg Advokatforeningens lovutvalg for selskapsrett.

Fredrik Gisholt

Partner, Wikborg Rein

Fredrik Gisholt er partner ved Wikborg Reins Bergens-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for arbeidsrett. Gisholt arbeider hovedsakelig med arbeidsrett og kontraktsrett, herunder tvisteløsning med prosedyre for de alminnelige domstoler og voldgift.

Elise Johansen

– Specialist Counsel

Elise Johansen er Specialist Counsel ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for bærekraft, klima og havforvaltning.

Elise er en av Norges ledende jurister innen bærekraft, klima og havrett og har de siste syv årene jobbet som seniorforsker ved Norsk senter for havrett, Norges arktiske universitet. Hun har spesialisert seg på internasjonale og nasjonale regler innen hav- og miljøretten, inkludert EUs regelutvikling og EUs Green Deal Policy. Hun rådgir klienter innenfor alle de nevnte områdene, både i forhold til compliance og regelutvikling, selskapers strategiarbeid på områdene bærekraft og klima, overfor myndigheter, og gjennom generell rådgivning.

Jesper Lok

– Strategiunderviser og profesjonell styreleder

Jesper Lok er en anerkjent foredragsholder, inspirator og underviser i bedriftsstrategi og styrerelaterte emner. Han er styreleder i Dagrofa, Vestergaard Company og Unicef Danmark samt styremedlem i en lang rekke andre selskaper. I tillegg har han en omfattende lederkarriere bak seg, blant annet som tidligere toppsjef i DSB, Falck Emergency og Dagrofa samt som country manager i A.P. Møller-Mærsk.

MODUL 2 – Fakultet på INSEAD

På utdanningens andre modul på INSEAD blir du undervist av noen av verdens ledende professorer innen styrearbeid og beslutningstaking. Undervisningen foregår på engelsk.

Stanislav Shekshnia

Senior Affiliate Professor of Entrepreneurship and Family Enterprise, INSEAD

I tillegg til å være Programme Director for Executive Board Programme og Senior Affiliate professor for Entrepreneuship and Family Enterprises på INSEAD er Stanislav Shekshnia leder av INSEADs Leading from the Chair Programme.

LES MER...

Han har i ti år jobbet som blant annet CEO og COO, og etterfølgende som gründer i Frankrike, USA, Russland og Sentral-Europa. I dag er han styremedlem, rådgiver og personlig coach for bedriftseiere, toppledere og lederteams. Forskningen hans på INSEAD fokuserer på lederskap, lederutvikling og effektiv ledelse i nye markeder og organisasjoner.

Professor Shekshnia er i tillegg forfatter og medforfatter til syv bøker og en lang rekke artikler til Harvard Business Review, The European Management Journal og mange flere.

Du kan lese mer om Professor Stanislav Shekshnia her

Enrico Diecidue

Professor of Decision Sciences, INSEAD

Enrico Diecidue har siden 2001 undervist på INSEAD i både Singapore og Frankrike, og har i en periode vært gjesteprofessor på Wharton School of the University of Pennsylvania. Han forsker og underviser i beslutningstaking med utgangspunkt i hvordan en gruppe jobber og reagerer ved vanskelige beslutninger.

LES MER...

Professor Diecidue underviser i Uncertainty, Data & Judgement (MBA and Global Executive MBA programmes), Management Decision Making (MBA programme), Modules in Decision Making (Executive Education programme) and Decision Sciences (PhD programme) og har vunnet undervisningspriser hos både INSEAD og Wharton. Forskningen hans er offentliggjort i ledende tidsskrifter som Decision Analysis, International Economic Review og Journal of Economic Theory.

Du kan lese mer om Professor Enrico Diecidue her

Lily Hua Fang

Professor of Finance, INSEAD

Lily Fang er professor i finans på INSEAD, og er AXA Chaired Professor i finansiell markedsrisiko. Hun har vært på INSEAD siden 2003, og har i øyeblikket base på det europeiske campus etter å ha tilbrakt 12 år på det asiatiske campus. Professor Fangs primære forskningsinteresse er informasjon om finansielle markeder og investeringsstrategier. Hun har utgitt atskillige artikler om finansanalytikeres, fondsforvalteres og finansinstitusjoners prestasjoner, atferd og insitamenter i velrenommerte akademiske tidsskrifter så som Journal of Finance, Journal of Financial Economics og Review of Financial Studies. Professor Fang har i tillegg rådgitt en rekke store institusjonelle investorer om investeringsstrategier.