Mød noen av verdens ledende professorer innen styrearbeid

Bli utfordret og inspirert

Modul 1 i Oslo
På den første modulen av Executive Board Programme blir du undervist og inspirert av noen av Skandinavias mest anerkjente spesialister og næringslivsfolk. Det gjelder eksempelvis partnere fra advokatfirmaet Wikborg Rein og KPMG som til daglig har styrearbeid som spesiale. Du vil også oppleve profesjonelle styreledere og næringslivsledere som alle har kvalifiserte innspill i forhold til verdiskapende styrearbeid, og som i tillegg kan fortelle om hvordan de selv jobber med verdiskaping.

John Andersen

Styreleder og CEO

John Andersen er styreleder i Scatec Solar ASA, en ledende, uavhengig og bærekraftig produsent av ren energi samt CEO i Scatec AS, et investeringsselskap med fokus på fornybar energi. Han er i tillegg styreleder i NorSun AS, Norsk Titanium AS, Thor Energy AS, REEtec AS samt TEGma AS, og i 2018 ble han utnevnt som «Årets styreleder» i Norge og Skandinavia med bakgrunn i sin posisjon som styreleder i Scatec Solar ASA. Andersen har tidligere vært Executive Vice President i Renewable Energy Corporation ASA (REC) og hatt ledende roller i Borregaard Industrier.

John Andersen er utdannet Master of Business and Economics fra Handelshøyskolen BI.

Dag Erik Rasmussen

Partner, Wikborg Rein

Dag Erik Rasmussen er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er leder av firmaets fagområde for kapitalmarkeder.

Rasmussen arbeider i hovedsak med transaksjoner og løpende rådgivning knyttet til børsnoterte selskaper for selskapene, tilretteleggerne og investorer. Han foreleser også innen selskapsrett samt børs- og verdipapirrett. Rasmussen har styreerfaring fra børsnoterte selskap og fra investeringsselskap. Han er styremedlem i Oslo Børs ASA og representerer Norske Finansanalytikeres Forening i Norsk utvalg for eierskap og selskapsledelse (utgiver av den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse).

Are Zachariassen

Partner, Wikborg Rein

Are Zachariassen er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde skatt.

Zachariassen arbeider i hovedsak med skatterett, selskapsrett og børs- og verdipapirrett. Han har internasjonal erfaring fra Wikborg Reins kontor i Singapore, og har et særlig ansvar for internasjonal skatterett.

Hans Christian Pretorius

Executive Director, KPMG Norge

Hans Christian jobber innen fagområdet cybersikkerhet og har over 20 års erfaring med alle områder av fagfeltet. Dette inkluderer blant annet sikker digitalisering, tjenesteutsetting, deteksjon og hendelseshåndtering samt alle deler av forebyggende og proaktiv sikkerhetsarbeid. Hans Christian har sin spesialkompetanse innen sikkerhetsledelse, sikkerhetsstrategi og policy samt anvendelse av teknologi innen deteksjon. Han har blant annet vært leder for Norges nasjonale CERT (Computer Emergency Respons Center) som håndterer alvorlige dataangrep mot samfunnskritisk infrastruktur og informasjon.

LES MER...

Han har også innehatt flere sentrale sikkerhetslederjobber i både privat og offentlige organisasjoner. Dette inkluderer blant annet Politiet, Etterretningstjenesten og EVRY. Hans Christian benyttes jevnlig som foredragsholder på ulike leder- og fagfora.

Hedvig Bugge Reiersen

Specialist Counsel, Wikborg Rein

Hedvig Bugge Reiersen er senioradvokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for selskapsrett. Hun har en juridisk doktorgrad (Ph.D.) i selskapsrett fra Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, og har skrevet flere artikler innenfor selskapsretten.

Fredrik Gisholt

Partner, Wikborg Rein

Fredrik Gisholt er partner ved Wikborg Reins Bergens-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for arbeidsrett. Gisholt arbeider hovedsakelig med arbeidsrett og kontraktsrett, herunder tvisteløsning med prosedyre for de alminnelige domstoler og voldgift.

Kristin Nordland Brattli

– Senioradvokat

Kristin Nordland Brattli er senioradvokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområder for compliance og krisehåndtering, samt Wikborg Reins Trade Compliance & Sanctions Team.

Brattli bistår innenfor en rekke compliance-områder, inkludert antikorrupsjon, internasjonale sanksjoner og handelsrestriksjoner, AML, samt spørsmål knyttet til ESG og compliance i transaksjonssammenheng. Bistanden omfatter vurdering og utforming av compliance-program, herunder risikovurderinger, risikobegrensende tiltak samt tredjepartshåndtering og bakgrunnssjekk av forretningspartnere (IDD). Brattli arbeider også med krisehåndtering knyttet til korrupsjon og andre former for misligheter, herunder strafferettslige forhold og sivile tvister som springer ut av avdekkede misligheter. Videre gir Brattli råd om compliance i internasjonale kontrakter.

Kristin er for tiden i permisjon, og vil frem til 2022 arbeide i DNB-advokatenes seksjon for tvist og etterlevelse. Hun vil her ha et særlig fokus på spørsmål relatert til AML, antikorrupsjon og internasjonale sanksjoner.

Bård Mikkelsen

– Næringslivsleder, styreleder og styremedlem

Bård Mikkelsen er en erfaren næringslivleder som frem til mai 2010 var konsernsjef i Statkraft SF. Før det var Mikkelsen blant annet konsernsjef i henholdsvis Widerøe, i Ulsteinkonsernet og i Oslo Energi Gruppen. I tillegg er Bård Mikkelsen en svært erfaren styreleder og styremedlem. For tiden er han blant annet styreleder i Clean Energy Invest, Quantafuel og Rudskogen Motorsenter, i tillegg til en rekke andre styreverv. Han har også tidligere sittet i styret til bedrifter som Avinor, Arcus, Cermaq og Havyards.

MODUL 2  på INSEAD
På utdanningens andre modul på INSEAD blir du undervist av noen av verdens ledende professorer innen styrearbeid og beslutningstaking. Undervisningen foregår på engelsk.

Stanislav Shekshnia

Senior Affiliate Professor of Entrepreneurship and Family Enterprise, INSEAD

I tillegg til å være Programme Director for Executive Board Programme og Senior Affiliate professor for Entrepreneuship and Family Enterprises på INSEAD er Stanislav Shekshnia leder av INSEADs Leading from the Chair Programme.

LES MER...

Han har i ti år jobbet som blant annet CEO og COO, og etterfølgende som gründer i Frankrike, USA, Russland og Sentral-Europa. I dag er han styremedlem, rådgiver og personlig coach for bedriftseiere, toppledere og lederteams. Forskningen hans på INSEAD fokuserer på lederskap, lederutvikling og effektiv ledelse i nye markeder og organisasjoner.

Professor Shekshnia er i tillegg forfatter og medforfatter til syv bøker og en lang rekke artikler til Harvard Business Review, The European Management Journal og mange flere.

Du kan lese mer om Professor Stanislav Shekshnia her

Enrico Diecidue

Professor of Decision Sciences, INSEAD

Enrico Diecidue har siden 2001 undervist på INSEAD i både Singapore og Frankrike, og har i en periode vært gjesteprofessor på Wharton School of the University of Pennsylvania. Han forsker og underviser i beslutningstaking med utgangspunkt i hvordan en gruppe jobber og reagerer ved vanskelige beslutninger.

LES MER...

Professor Diecidue underviser i Uncertainty, Data & Judgement (MBA and Global Executive MBA programmes), Management Decision Making (MBA programme), Modules in Decision Making (Executive Education programme) and Decision Sciences (PhD programme) og har vunnet undervisningspriser hos både INSEAD og Wharton. Forskningen hans er offentliggjort i ledende tidsskrifter som Decision Analysis, International Economic Review og Journal of Economic Theory.

Du kan lese mer om Professor Enrico Diecidue her

Massimo Massa

Rothschild Chaired Professor of Banking og Professor of Finance, INSEAD

Massimo Massa underviser i internasjonal finansiering på INSEADs MBA-, ph.d.- og Executive-programmer. Han dimitterte fra Institutt for Økonomi ved Luiss-universitetet i Roma, har en MBA fra Yale School of Management og en ph.d. i Financial Economics fra Yale University.

LES MER...

Professor Massas forskning omhandler asset management, corporate finance, behavioural finance and financial intermediation og har ofte vært sitert i ledende aviser og magasiner, hvor også flere av artiklene hans har vært publisert. Professor Massa har dessuten vært rådgiver for en rekke bedrifter.

Du kan lese mer om professor Massimo Massa her