Dette sier kommende deltakere om Advanced Board Programme INSEAD

Få bedre styrekompetanser med Advanced Board Programme INSEAD

Få bedre styrekompetanser

Helle Thorning-Schmidt

Profesjonell styrekvinne og tidligere dansk statsminister

Helle Thorning-Schmidt avsluttet sin politiske karriere i 2016, og ble etterfølgende direktør for Save the Children International, en organisasjon med en omsetning på to milliarder US-dollar og aktiviteter i mer enn 100 land. Hun er en av de deltakerne som er påmeldt første forløp av Advanced Board Programme som går av stabelen i august 2021.

– Flere ganger i karrieren min har jeg skiftet bane – for jeg er nysgjerrig, og jeg vil gjerne lære nytt. Det er fantastisk spennende å beskjeftige seg med styrearbeid, men jeg vil gjerne lære enda mer. Derfor ser jeg frem til å delta i dette intensive programmet på INSEAD hvor jeg helt sikkert vil få nye tanker, idéer, verktøy og ikke minst gleden av å treffe andre deltakere og utveksle erfaringer med styrearbeid. Det er virkelig et luksusgode å ta noen dager ut av kalenderen for å få nye perspektiver og nye redskaper, og det gleder jeg meg veldig til, uttaler Helle Thorning-Schmidt.

Les hele artikkelen hvor Helle Thorning-Schmidt forteller om styrekarrieren sin, og hvilke utfordringer innen styrearbeid som hun ser som mest fremtredende.

3 gode grunner til å være med

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om styreutdanningen Advanced Board Programme INSEAD

Få bedre styrekompetanser

Finn L. Meyer

Profesjonelt styremedlem

Finn L. Meyer er profesjonelt styremedlem og har i om lag 40 år jobbet med rådgivning innen ledelse og governance. For tiden er han styremedlem i noen private equity-bedrifter samt i Københavns Boldklub. Meyer har tidligere sittet i styret for og rådgitt en rekke av landets største bedrifter og organisasjoner – og er nettopp blitt tildelt prisen «The corporate governance award 2019» av Board Network – The Danish Professional Directors Association. Han har vært medlem av komiteen for god selskapsledelse, er i dag medlem av komiteen for god fondsledelse og er nå påmeldt første forløp av Advanced Board Programme som går av stabelen i oktober på INSEAD i Frankrike.

LES MER...

– Jeg har en lang og omfattende erfaring innen internasjonalt styrearbeid, men det er alltid givende å få inspirasjon fra kompetente professorer som kanskje ser tingene fra et annet perspektiv – og gjerne folk med et internasjonalt utgangspunkt. Mitt grunnsynspunkt er at man alltid kan bli inspirert til å utvikle seg, se tingene på en litt annen måte og komme beriket hjem. Derfor ser jeg frem til å delta i Advanced Board Programme på INSEAD og treffe noen dyktige professorer, uttaler Finn L. Meyer.

Meyer er ikke i tvil om at fremtidens styremedlemmer må forholde seg til enda flere utfordringer fremadrettet – og at det derfor er vesentlig å holde seg oppdatert.

– Verden kommer til å gå raskere og raskere, og landene blir mer og mer sammenkoplet med hverandre – et «skvulp» i Indonesia eller Afrika kan plutselig ha stor innflytelse på bedrifter og organisasjoner i vår del av verden. I tillegg forventer jeg at det kommer til å bli enda mer komplisert og tidskrevende å drive forretning, fordi regler, standarder, compliance og corporate governance vil kreve enda mer tid og ressurser. Kort fortalt – det blir ikke enklere å drive og utvikle forretningen sin de neste 10 årene, og det er ikke mulig å «melde seg ut». Du må inn i kampen og spille med, ellers har du og bedriften din ikke noen berettigelser, avslutter han.

Få bedre styrekompetanser

Mie Krog

Profesjonell styrekvinne

Mie Krog er profesjonell styrekvinne og aktiv i flere styrer, blant annet som styreleder i Kentaur, Y-Connection og AllStyles samt styremedlem i blant annet Flügger, Plantorama, Hammel Furniture, Scandinavian Executive Institute, Ballisager samt Republica. I tillegg jobber hun som rådgiver innen strategiutvikling for eierledet SMB-bedrifter.

– Det er etter hvert ti år siden at jeg sist deltok i en styreutdanning, og den gangen var det en utdanning som var målrettet de rettmessige og lovmessige kravene og pliktene som er essensielle når man trer inn i et styrelokale. Når jeg nå velger å delta i Advanced Board Programme INSEAD handler det i høyere grad om å få innblikk i de vesentlige trender og tendenser man bør være oppmerksom på i en tid som er preget av store og hastige endringer – og som spiller en særdeles viktig rolle, spesielt hvis man jobber med bedrifter i vekst, forklarer Mie Krog og fortsetter:

LES MER...

– I tillegg er det også en sterk motivasjon for meg å komme en tur på «skolebenken» hvor jeg får utfordret meg selv og «tanket opp». Jeg har stor tro på at alle bør investere tid og ressurser i å oppgradere seg selv og lære nytt – kort fortalt: være bevisst om livslang læring. Og så gleder jeg meg i aller høyeste grad til å oppleve miljøet på business-skolen INSEAD.

Mie Krog har en forventning om at Advanced Bord Programme vil kunne løfte hennes strategiske styrekompetanser.

– Jeg ser frem til å dykke dypere ned i en rekke styrefaglige temaer og få mulighet til å diskutere disse med dyktige internasjonale professorer samt profesjonelle styremedlemmer. Det kan både gi grobunn for nye tanker og refleksjoner omkring min egen styregjerning, og selvsagt et enda større styrefaglig nettverk, sier hun.

Ifølge Mie Krog er det en rekke utfordringer som kommer til å gjøre seg gjeldende i styrelokalene den neste dekaden.

– Globalisering og digitalisering er fremdeles de helt store temaene – og ikke minst de store endringer som skjer i eksempelvis Kina og med henblikk på Brexit. Det setter en ny dagsorden, for hvordan utvikler vi vår forretning når markedene flytter seg og nye teknologier kommer til? Når vi ser tilbake på de siste 10-20 årene har det skjedd formidable endringer, og vi kan godt forvente at det fortsetter – det er fortsatt en ny verden vi møter, og dermed er det viktig at våre styrer både er enormt ansvarlige og meget innovative, avslutter hun.

Foto: Petra Kleis

Jørgen Nielsen

CEO, Copenhagen ZOO

Læringskurven er ofte brattest i motgangstider. Og det er ikke tvil om at mange bedrifter og deres respektive ledere sjelden har opplevd så bratt en læringskurve som de seneste månedene har budt på. Derfor er det også god grobunn for å lære av de korona-erfaringene som er gjort hittil – til tross for at krisen enda ikke er slutt.

I løpet av høsten stiller vi skarpt på hva norske og danske bedriftsledere og styremedlemmer har lært av Covid-19. Hva gikk galt, hva gikk godt – og hvilke råd har lederne og styremedlemmene til andre som også befinner seg i en kriselignende situasjon?

Jørgen Nielsen, som er CEO i Københavns Zoo og styremedlem i en rekke selskaper, er den første topplederen vi har snakket med om ledelsesutfordringer og -læringer i en koronatid. Jørgen Nielsen er deltaker på Advanced Board Programme INSEAD.

Les hele artikkelen her: Ledelsesutfordringer i en korona-tid