Dette sier deltakere om Advanced Board Programme INSEAD

Få bedre styrekompetanser med Advanced Board Programme INSEAD

Bente Sollid Storehaug

CEO Digital Hverdag

Bente Sollid Storehaug er CEO i Digital Hverdag hvor hun jobber som rådgiver for en rekke vekstselskaper. I tillegg er hun styreleder for et internasjonalt SaaS-selskap og et retail-selskap samt styremedlem i børsnoterte selskaper innen energi, retail, finans, telekom og media. For kort tid siden avsluttet hun første den utgaven av Advanced Board Programme INSEAD som er blitt avholdt noen gang.

– Jeg opplever at styrerollen har endret seg mye de siste 20 årene. Kravene er blitt skjerpet, men vel så viktig er endringene i samfunnet. Styrene har fått mer ansvar. Gode styrer utgjør en forskjell, ikke minst på viktige områder innenfor digitalisering og bærekraft. Advanced Board Programme setter søkelys på disse tunge og langvarige skiftene som enhver bedrift og bransje står overfor, uttaler hun og fortsetter:

LES MER...

– Advanced Board Programme INSEAD er fantastisk læring og refleksjon. Et topp opplegg og enormt givende å lære fra de beste INSEAD-professorene. Jeg deltok i Executive Board Programme i 2018, og det ga mersmak. Så da dette nye programmet ble annonsert, var jeg ikke et øyeblikk i tvil. Oppholdet gir ikke bare ny kunnskap og bedre forståelse, programmet leverer også veldig bra på nettverksbygging og nye relasjoner, uttaler Bente Sollid Storehaug.

Bærekraftig utvikling og unikt nettverk

Hun fremhever læringen om bærekraftig utvikling i et styreperspektiv som værende en av de aller viktigste key-learnings som hun tar med seg hjem fra Frankrike.

– Jeg har jobbet mye med digital transformasjon, så for meg ble bærekrafts-dimensjonen viktigst. At bedrifter ikke lenger bare er til for investorer og aksjonærer, men at de også er viktige bidragsytere med henblikk på å løse samfunnsproblemer. Bærekraftig omstilling er nødvendig, og stiller allerede nå styrene overfor nye valg, dilemmaer og gråsoner som må håndteres klokt. Forelesningene, casene og refleksjonene i grupper og plenum var en øyeåpner.

Også i et nettverksmessig perspektiv har programmet bidratt positivt.

– Jeg var en av fire nordmenn på dette aller første Advanced Board Programme, og vi ble godt kjent. Som bonus fikk vi alle utvidet vår bekjentskapskrets til mange dyktige danske styrekollegaer. Flere av styrene jeg jobber i har internasjonal sammensetning, og det var interessant å diskutere likheter og ulikheter mellom to nordiske land, avslutter Bente Sollid Storehaug.

Jan-Eirik Hansen

Profesjonell styrearbeider

Jan-Eirik Hansen har 30 års erfaring fra styrearbeid og som leder og toppleder i både norsk og internasjonalt næringsliv. I dag er han styrearbeider på full tid og involvert i flere styrer, både som styreleder og styremedlem.

– Jeg har bestandig vært opptatt av å tilegne meg styrekompetanser via utdanning, og det er også grunnen til at jeg valgte å delta i Advanced Board Programme INSEAD. Jeg er av den oppfattelsen at styrearbeid er et eget fag, men at det er sterkt undervurdert. Alt for mange sier ja til styreroller uten å vite presis hva de sier ja til i forhold til oppgaver og ansvar. Så for å holde seg oppdatert og relevant, er det helt nødvendig med faglig påfyll. I tillegg synes jeg at INSEAD fremstår som en særdeles profesjonell aktør innen styreutdanninger, og med meget dyktige professorer, uttaler Jan-Eirik Hansen.

Han påpeker en rekke viktige key-learnings som han tar med hjem fra programmet i Frankrike.

LES MER...

– For det første synes jeg at nivået på programmet er på absolutt toppnivå, og jeg har allerede rost det i mange sammenhenger. En av de viktige tingene jeg tar med hjem handler om å foreta en styreevaluering i slutten av hvert styremøte, og det er noe jeg kommer til å gjennomføre i fremtiden. Jeg er også opptatt av egen rolle i forhold til å være styreleder: At man er veldig bevisst om at man ikke er CEO, men styreleder. I den sammenhengen er det forferdelig viktig å forstå hvorfor man er født med to ører og en munn, sier han og fortsetter:

– Og så synes jeg at jeg har fått mange gode innputt på hvordan vi bruker tiden fornuftig i styremøtene – at tiden brukes på å avklare spørsmål, diskutere tingene, treffe beslutninger og få disse dokumentert. Avslutningsvis var læringen om styrets uavhengighet også sentral for meg. Det er et vanskelig tema som ikke er svart-hvitt, men svært viktig å forholde seg til.

Også i nettverksmessig sammenheng har programmet bidratt meget positivt, er utmeldingen fra Jan-Eirik Hansen.

– Det er en av de morsomme og positive tingene ved å være på INSEAD. Man møter andre mennesker som er interessert i de samme emnene, og du øker ditt nettverk. Det å treffe andre kompetente styremedlemmer og -ledere som du kan diskutere tingene med og bli inspirert av – det er absolutt veldig bra, avslutter han. 

Torunn Aass Taralrud

Profesjonell styrekvinne

Torunn Aass Taralrud har gjennom de siste 17 årene hatt en rekke lederposisjoner i Innovasjon Norge, men har nå dedikert all sin tid til styrearbeid, hvor hun har tre omfattende styreverv i offentlig eide selskaper innenfor helse, energi og miljø, henholdsvis som styreleder i ett og styremedlem i to. Torunn har nettopp deltatt på det aller første forløpet av Advanced Board Programme INSEAD som noen gang er blitt avviklet.

– Jeg har holdt på med styrearbeid i hele arbeidslivet mitt, og har en genuin interesse for kontinuerlig å perfeksjonere meg og lære mer. Jeg har tidligere deltatt på Executive Board Programme INSEAD og vært veldig fornøyd, så da dette nye programmet kom opp, var det noe jeg hadde veldig lyst å være med på. Det tiltrekker meg især at det foregår i en internasjonal kontekst, og at jeg i tillegg får mulighet til å bygge nettverk og bli motivert og inspirert av andre styreprofiler, forklarer Torunn Aass Taralrud.

LES MER...

Fagsterke professorer

Hun beskriver underviserne på det nye styreprogrammet som særdeles faglige sterke.

– Jeg opplevde det faglige nivået til foreleserne og professorene som veldig høyt. De er så faglig dyktige at de klarer å sette utfordringer og muligheter inn i et perspektiv og en kontekst som gjør at du som deltaker oppnår selvstendig refleksjon og læring. I tillegg er de så sterke at de er i stand til å gjøre komplisert stoff tilgjengelig – er man dyktig til noe, så kan man også forklare det godt. Professorene bidrar med kunnskap og læring som ikke er tilgjengelig i «vanlige kanaler», og både enveislæringen, diskusjoner i grupper og i plenum med deltakere som også holder høyt nivå og har mye erfaring er rett og slett med på å utvide horisonten betraktelig, uttaler hun.

Ny anvendelig kompetanse

Torunn Aass Taralrud fremhever spesielt tre key-learnings som hun tar med hjem fra programmet i Frankrike.

– For det første har jeg fått ny kunnskap som gjør at jeg er bedre i stand til å reflektere over de prosessene som er knyttet til vanskelige situasjoner. Dernest har jeg lært mye om styrets samhandling og samarbeid, og det med å sikre seg at styret har nødvendig informasjon og kunnskap til å håndtere de problemstillingene de blir stilt overfor. Avslutningsvis har jeg fått innblikk i og forståelse for nye trender – eksempelvis digitalisering og emerging strategies – ting som kan forbedre og effektivisere det daglige arbeidet i styret, sier hun, og legger til:

– Jeg føler allerede at jeg har tatt i bruk de nye læringene – dette er noe jeg bærer med meg. Jeg føler en større trygghet i styrearbeidet da jeg har fått bygget på mer kompetanse, og så ser jeg en tydeligere retning i mitt styrearbeid, og føler at jeg har fått nye viktige verktøy som er direkte anvendbare. Det er et intensivt program som oppfylte absolutt alle forventningene mine, og jeg anbefaler det gjerne til alle som er genuint interessert i styrearbeid på høyt og ambisiøst nivå, avslutter styrekvinnen.

3 gode grunner til å være med

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om styreutdanningen Advanced Board Programme INSEAD

Få bedre styrekompetanser

Helle Thorning-Schmidt

Profesjonell styrekvinne og tidligere dansk statsminister

 

Helle Thorning-Schmidt avsluttet sin politiske karriere i 2016, og var frem til 2019 direktør for Save the Children International, en organisasjon med en omsetning på to milliarder US-dollars og aktiviteter i mer enn 100 land. I dag har hun dedikert det meste av tiden sin til styrearbeid, noe som inkluderer at hun er styreleder i SelectionF ApS samt styremedlem i henholdsvis Carsoe Group A/S, DJE Holdings Limited, SafeLane Global Limited, The Fertility Partnership Limited og Facebooks Oversight Board.

 

Helle Thorning-Schmidt har nettopp deltatt i det første forløpet av Advanced Board Programme INSEAD som noensinne er blitt gjennomført.

 

– Jeg er meget begeistret for det nye styreprogrammet hvor jeg i aller høyeste grad føler at jeg har fått gode og relevante innputt og inspirasjon fra ledende internasjonale professorer og eksperter innen styrearbeid. Underviserne klarer på unik vis å ta tak i en rekke av de virkelig viktige spørsmålene som alle styrer bør forholde seg til – og som er mer aktuelle enn noen gang før, uttaler Helle Thorning-Schmidt og fortsetter:

 

– Det dreier seg blant annet om ESG-agendaen (environmental-, social- og governance), hvor programdeltakerne får mulighet til å diskutere hvordan styret kan bidra aktivt til at bedriften får en bærekraftig berettigelse. I tillegg var diskusjonene relatert til styremedlemmenes uavhengighet, og hvordan dette bidrar til å sikre mangfoldighet i styrene, og dermed i beslutningsprosessene, utrolig givende. Alt i alt har jeg fått en rekke nye verktøy og innsikter med hjem i bagasjen som jeg kommer til å ha stor nytte av i mitt fremtidige styrearbeid. I tillegg er det selvsagt spennende og inspirerende å møte andre erfarne styremedlemmer som kommer med nye perspektiver, og bidrar til nyttige og relevante diskusjoner, avslutter hun.

Les hele artikkelen hvor Helle Thorning-Schmidt forteller om sin styrekarriere, og hvilke styreutfordringer hun ser som de mest fremtredende.