Har ansvar for milliardprosjekter med høy risiko

Med noen av de tyngste private og offentlige bedriftene i «karrierebagasjen», har Harald Vaagaasar Nikolaisen de seneste ti årene stått i spissen for Statsbygg – en jobb som er særdeles krevende med henblikk på å styre gigantiske investeringsprosjekter og kombinere dem med bærekraftig utvikling og nye digitale muligheter.

Harald Vaagaasar Nikolaisen har vært administrerende direktør i Statsbygg i mer enn ti år, og som øverste ansvarlig for prosjekter i «milliardklassen» gjelder det om å holde tungen rett i munnen på flere fronter: For de gigantiske investeringsprosjektene skal selvsagt levere «god økonomi» samtidig som de bærekraftige målene skal ivaretas og nye digitale muligheter utnyttes til fulle.

Statsbygg er den statlige forvaltningsbedriften med mer enn 2.300 bygninger i porteføljen. Organisasjonen, som er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre for statlige byggprosjekter, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler, teller totalt 850 medarbeidere på hovedkontoret i Oslo samt på lokalkontorer.

Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg

Harald Vaagaasar Nikolaisen er opprinnelig utdannet sivilingeniør i maskinteknikk fra NTNU, og har etterfølgende supplert med en mastergrad i prosjekt- og bedriftsledelse fra BI.

– Dette er en kombinasjon som har preget hele karrieren min: å kombinere teknologi med store investeringsprosjekter innen infrastruktur, å få god økonomi ut av investeringen og lede mennesker i denne prosessen. Å jobbe i den verdikjeden hvor du både skal utvikle konsepter, realisere business-caser og skape god infrastruktur, krever mange avveininger underveis, og det finner jeg utrolig interessant. Det er nok noe av det jeg synes er aller mest morsomt, og grunnen til at jobbvalgene har blitt som de har blitt, forteller han.

Les om Advanced Board Programme INSEAD

Interessefelt: Å styre store investeringsprosjekter

Underveis i arbeidslivet har han vært innom blant annet Statoil, NSB-konsernet, Jernbaneverket og Norsk Hydro, før han i 2013 gjorde sin entré som administrerende direktør i Statsbygg.

– Jeg har vært i mange bransjer, men i alle jobbene mine – uansett om det har handlet om industri, offshore eller bygg og veier, og om det har vært i Norge eller utlandet – så har alt kretset rundt hvordan du styrer store investeringsporteføljer, sikrer effektiv drift og motiverer mennesker. Dette interessefeltet preger selvsagt også de styrevervene jeg er involvert i, forteller Harald Vaagaasar Nikolaisen.

De seneste åtte årene har nemlig også styrejobbene fått en fremtredende rolle i kombinasjon med jobben som administrerende direktør i Statsbygg, og i dag er han blant annet styreleder i Nye Veier AS samt styremedlem i Grønn Byggallianse, Helse Sør-Øst og Baneservice AS.

– Både i jobben i Statsbygg og i styrevervene mine er det et sentralt element at jeg jobber i kryssfeltet mellom butikk og politikk – i organisasjoner som har et samfunnsmessig formål utover lønnsomhetsaspektet. Dette grensesnittet er utrolig interessant, og en svært viktig motivasjonsfaktor for meg. Det handler nemlig ikke bare om å tjene penger, men også om å sikre og utføre viktige samfunnsoppdrag, uttaler Statsbygg-sjefen og tilføyer:

– Tre strategiske elementer er særlig viktige for de organisasjonene jeg jobber for, både relatert til min CEO-jobb og styrerollene mine, og det handler om henholdsvis bærekraftig utvikling, å utnytte nye digitale teknologier og ikke minst risikoforståelsen for store investeringer og gigaprosjekter innen infrastruktur og med lang løpetid. Spesielt den strategiske forståelsen for risikoer i disse prosjektene, hvilke senarioer vi skal være robuste overfor og håndtering av disse er svært viktig. Det er mye vi ikke kan kontrollere, uansett hvor dyktige vi er, for alt endrer seg raskt og er vanskelig å navigere i. Risikoanalyser er derfor noe vi jobber veldig mye med.

Dette er innholdet i INSEAD-styreprogrammet

Styreprogrammet «løfter blikket»

Å være på forkant med utviklingen innen disse viktige fagområdene var også en av beveggrunnene for at Harald Vaagaasar Nikolaisen høsten 2023 valgte å delta på Advanced Board Programme INSEAD som er Scandinavian Executive Institutes styreprogram målrettet erfarne styreledere og -medlemmer.

– For meg var det viktig at programmet var komprimert og intensivt, slik at det var mulig å prioritere i en hektisk arbeidshverdag. Også formatet med høyprofilerte professorer fra INSEAD, og en lang rekke dyktige styreprofiler, gjorde at dette var interessant for meg. Dernest ser jeg det som særdeles viktig å hente impuls utefra, å oppsøke kunnskap og gå i dialog med de beste – nettopp for å sikre både styrearbeid og ledelse på et høyt strategisk nivå. Man kan lett gå i fellen og bli for operasjonell, og det å få et faglig påfyll fra et program som Advanced Board Programme INSEAD bidrar til at man ikke blir for sneversynt, men klarer å «holde blikket høyt», sier han og legger til:

– Jeg opplevde det faglige nivået som verdensklasse og meget relevant, og så var det veldig motiverende å være sammen med en dyktig gjeng av executive-kolleger, noe som ga et bra nettverk og muligheten til å diskutere ting – også utenfor undervisningssesjonene.

Han fremhever en rekke læringer som har vært betydningsfulle for ham både som leder og styreleder, men også på det personlig planet.

– En av de tingene jeg tar med meg hjem, er hvor viktig det er at man som styreleder sikrer at man har et styre som fungerer godt som et kollegium, at man får utnyttet kompetansene til alle styremedlemmene og har de riktige sakene på agendaen. Dernest har jeg fått en rekke verktøy og redskaper i forhold til «do’s and don’ts» i styrearbeidet, og et begrepsapparat til å formidle dette. Programmet har gitt meg mye på kunnskapsfronten med henblikk på de nyeste trendene og den seneste forskningen innen blant annet bærekraftig utvikling, digitale teknologier og risikostyring. Og sist, men ikke minst, har det vært personlig utviklende i forhold til hvordan du som person fyller rollen som både leder og styreleder. Legger man inn litt ekstra arbeid, kan det helt klart føre til endring i egen atferd slik at man rett og slett blir bedre til jobben sin, avslutter Harald Vaagaasar Nikolaisen.

Møt professorene på Advanced Board Programme

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om styreutdanningen Advanced Board Programme INSEAD

Kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og styremedlemmer som ønsker å fokusere på og utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Her får du unik kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD. Forumet gir i tillegg en enestående mulighet for å sparre med andre ledere og styremedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø – og dermed grobunn for en kontinuerlig utvikling av både ledelsesfaglige og personlige dimensjoner.

Delta i et inspirerende program med banebrytende forelesere fra INSEAD og IMD

Executive Forum – se programmet